pyt. i odp.

 0    52 flashcards    karolin0604
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
co lubisz robić w wolnym czasie?
start learning
what do you like doing in your free time?
gdzie jest...
start learning
Where is...
jak daleko jest stąd do stacji
start learning
how long dose it take you to walko to station?
jak szkoda
start learning
What a pity
bardzo mi przykro
start learning
I'm very sorry to hear that
głowa do góry
start learning
Cheer up
Wyluzuj
start learning
Tak it easy
Spokojnie nie denerwuj się
start learning
Calm down
Czy mogę rozmawiać z...
start learning
Can I speak to...
Czy mógłbym zostawić wiadomość?
start learning
Can I leave a message?
Czy mam coś przekazać?
start learning
Can I take a message?
wszyscy muszą oszczędzać energię
start learning
everyone must save energy
przepraszam jak dojadę do lotniska?
start learning
Excuse me how do I get to the ariport?
Czy może mi pan wskazać drogę do dworca kolejowego
start learning
Can you show me the way to the train station?
o której godzinie będziemy w?
start learning
Wath time does it get to...
przejść przez ulicę
start learning
Cross the street
Nie sposób go nie zauważyć
start learning
You can't miss it
czy to miejsce jest wolne?
start learning
if this seat is free?
Czy chcielibyście coś zjeść?
start learning
Would you like to eat?
Czy życzą sobie Państwo deser?
start learning
What would you like for a deser?
Czy życzą sobie państwo coś jeszcze?
start learning
Can I get you anything else?
jak państwó smakowało?
start learning
How was everything?
prosimy stolik dla dwóch osób
start learning
We'd like a table for two
proszę zupę pomidorową
start learning
I 'll have the tomato soup, please
Czy możemy prosić o rachunek?
start learning
Can we have the bill?
jak się masz?
start learning
how are you?
co pani dolega
start learning
what seems to be the problem?
Co się stało?
start learning
What's the matter?
czuję się okropnie
start learning
I feel terrible
Niestety nie za dobrze
start learning
Not ver well, I'm afraid
Chyba jestem chory.
start learning
I think I'm ill
Chciałbym być...
start learning
I would like to be...
Co chciał byś robić kiedy skończysz szkołę?
start learning
What would you like to do atfer you finish school?
obok
start learning
next to
za
start learning
behind
przed
start learning
in front of
nad
start learning
on
obok
start learning
next to
naprzeciwko
start learning
opposite
jest
start learning
there is
jako
start learning
as
że
start learning
that
pomiędzy
start learning
between
pod
start learning
under
po lewej
start learning
on the left
po prawej
start learning
on the right
dlaczego
start learning
why
który
start learning
which
którego
start learning
whose
którzy
start learning
who
dlatego
start learning
because
żadnych
start learning
no

You must sign in to write a comment