Psychofizjologia widzenia - SESJA - 21-31

 0    12 flashcards    Karmelowa
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
21. Redendundancja:
start learning
cecha wiadomości zawierającej więcej informacji niż to jest istotnie niezbędne, to powielanie informacji (?)
22. Synestezja:
start learning
występowanie wrażeń zmysłowych różnego typu przy bodźcu działającym na jeden tylko zmysł, np. doznawanie pod wpływem określonych dźwięków nie tylko wrażeń słuchowych, lecz także uczucia ciepła, zimna, kolorów,
bodziec wywołuje wrażenie na jeden zmysł, pobudzając drugi
23. Spostrzeżenie
start learning
- reprezentacja całego przedmiotu - konfrontacja danych sensorycznych (doznany za pomocą zmysłów; czuciowy, wrażeniowy) z danymi pamięciowymi
24. Gdzie powstaje wrażenie?
start learning
w mózgu
25. Co to jest wrażenie?
start learning
to najprostszy proces psychiczny, powstały w wyniku działania bodźca na receptory jednego rodzaju
26. co to jest interferencja?
start learning
nakładanie się dwóch lub więcej fal elektromagnetycznych, akustycznych
powodujące wzmocnienie lub osłabienie natężenia fali wpadkowej, to nakładanie się fal
27. Co to jest dyfrakcja?
start learning
polega na ugięciu fal świetlnych, które zachodzi na brzegach przesłon lub na krawędziach wąskich szczelin. Według prawa Huygensa: każdy punkt ośrodka do którego dochodzi zaburzenie staje się nowym źródłem fal.
28. Semantyka:
start learning
dział językoznawstwa, którego przedmiotem jest analiza znaczeń wyrazów, to objaśnienie języka z punktu widzenia wrażeń/znaczeń
29. Teoria Moyeza:
start learning
In+ In
30. Tęcza
start learning
to załamanie, rozproszenie i rozszczepienie światła (odbicia w kropli wody) (odbicie, załamanie i rozszczepienie)
Dyfrakcja jest tym większa
start learning
im mniejsze wymiary otworu przez który przechodzi światło. Najwyraźniejsza jest dla przeszkód o rozmiarach porównywalnych z długością fali. Objawami dyfrakcji są: nieostre granice cieni (rozmycie na krawędziach) prążki dyfrakcyjne, które w przypadku światł
prążki dyfrakcyjne
start learning
, które w przypadku światła monochromatycznego są na przemian jasne i ciemne, a w przypadku światła białego dochodzi do rozszczepienia na składowe długości fal.

You must sign in to write a comment