przyimki po czasownikach

 0    82 flashcards    krycha187
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
oskarżyć kogoś o sth
start learning
accuse sb of sth
dostosować się do
start learning
adapt to
zgadzam się na / na / na coś
start learning
agree about/on/to sth
zgadzam się z kimś
start learning
agree with sb
mają na celu
start learning
aim at
odwołać się do
start learning
appeal to
ubiegać się o
start learning
apply for
popieram
start learning
approve of
spierać się z kimś
start learning
argue with someone
dojechać
start learning
arrive at (small place)
przyjechać / do miasta
start learning
arrive in (a city/a country)
zapytaj o
start learning
ask about
dołączyć do
start learning
attach to
wierzyć w
start learning
believe in
należą do
start learning
belong to
korzystać z
start learning
benefit from
winić kogoś za coś
start learning
blame sb for sth
pożyczyć od
start learning
borrow from
dbają o
start learning
care about
opłaty za
start learning
charge for
kliknij
start learning
click on
komentować
start learning
comment on
komunikować się z
start learning
communicate with
porównać do / z
start learning
compare to/with
konkurować z / z
start learning
compete against/with
narzekać do kogoś
start learning
complain to sb about sth
skoncentrować się na
start learning
concentrate on
Gratuluję sb na sth
start learning
congratulate sb on sth
składać
start learning
consist of
kontrastować z
start learning
contrast with
przyczyniać się do
start learning
contribute to
radzenia sobie z
start learning
cope with
liczyć na kogoś
start learning
count on somebody
zapotrzebowanie
start learning
demand from
umiera z / z
start learning
die of/from
różnią się od
start learning
differ from
niezgadzać się z
start learning
disagree with
nie akceptować
start learning
disapprove of
marzyć o
start learning
dream about
marzyć
start learning
dream of
uciec z / do
start learning
escape from/to
Wymiana czegoś na coś
start learning
exchange sth for sth else
eksperymentować na/z
start learning
experiment on/with
walczyć przeciwko/za
start learning
fight against / for
wybaczać komuś coś
start learning
forgive sb for sth
ukończyc studia
start learning
graduate from
pomocy z
start learning
help with
nadzieję na
start learning
hope for
nalegać na
start learning
insist on
ingerować w / w
start learning
interfere in/with
inwestować w
start learning
invest in
Zapraszać na
start learning
invite sb to
żartować
start learning
joke about
wiedzieć o / o
start learning
know about/of
dowiedzieć się o
start learning
learn about
oczekiwać
start learning
look forward to
mieszać z
start learning
mix with
opiekować się
start learning
opiekować się in English
to take care of sth/sb
sprzeciwić się
start learning
object to
działają na
start learning
operate on
chwalić kogoś za coś
start learning
praise sb for
zapobiec kogoś od robienia czegoś
start learning
prevent sb from doing sth
chronić przed / z
start learning
protect against/from
karać za
start learning
punish for
kłócić się z kimś na temat czegoś
start learning
quarrel with sb about sth
reagować na
start learning
react to
odzyskać
start learning
recover from
polegać na
start learning
rely on
przypomnij mi o tym
start learning
remind sb of sth
odpowiedzieć
start learning
reply to
donosić na
start learning
report on
odpowiadać
start learning
respond to
rewidować
start learning
revise for
skazac kogos na
start learning
sentence sb to
oddzielać od
start learning
separate from
dzielić się
start learning
share with
krzyczeć
start learning
shout at
specjalizować się w
start learning
specialize in
wydawać pieniądze na
start learning
spend money on
gapić się
start learning
stare at
okradać
start learning
steal from
uczyć się
start learning
study for

You must sign in to write a comment