przeróbka wapieni, gipsu i kwarcu 💎⛏️

 0    17 flashcards    Kuki16
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Nadaj tytuł powyższemu doświadczeniu.
start learning
termiczny rozkład wapieni
Podaj obserwację do powyższego doświadczenia.
start learning
W wyniku intensywnego ogrzewania wapienia wydziela się bezbarwny gaz, który powoduje mętnienie wody wapiennej. Na dnie pierwszej probówki powstaje biały proszek.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
start learning
Pod wpływem ogrzewania główny składnik wapienia – węglan wapnia CaCO3 – rozkłada się na tlenek wapnia i tlenek węgla(IV):
CaCO3→(T)→CaO + CO2↑
CaCO3 CO2
Czy tlenek wapnia to substancja higroskopijna?
start learning
Tak.
Jak nazywają się piece w których na skalę przemysłową przeprowadza się termiczny rozkład wapieni?
start learning
wapienniki
Nadaj tytuł powyższemu doświadczeniu.
start learning
gaszenie wapna palonego
Podaj obserwacje dla powyższego doświadczenia.
start learning
Reakcja tlenku wapnia z wodą przebiega bardzo intensywnie. Parownica silnie się ogrzewa.
Podaj odczynniki doświadczenia gaszenia wapna palonego.
start learning
wapno palone, woda
Podaj wniosek dla powyższego doświadczenia.
start learning
Podczas reakcji chemicznej wydziela się duża ilość ciepła, jest to więc reakcja egzotermiczna.
CaO + H2O→Ca(OH)2
Nadaj tytuł powyższemu doświadczeniu.
start learning
prażenie gipsu
Podaj obserwację powyższego doświadczenia.
start learning
Gips po ogrzaniu zmienia się w biały proszek. Na ściankach probówki pojawiają się krople pary wodnej.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
start learning
W wyniku prażenia gipsu w temp. 190-200°C uzyskuje się gips palony. Zaszła reakcja:
2(CaSO4 ⋅ 2H2O)→T→(2CaSO4 ⋅ H2O) + 3H2O
Wymień odczynniki potrzebne do sporządzenia zaprawy gipsowej.
start learning
2CaSO4 ⋅ H2O oraz H2O
Podaj obserwacje do powyższego doświadczenia.
start learning
Gips palony pod wpływem wody twardnieje. Wydziela się ciepło.
Podaj wniosek do powyższego doświadczenia.
Wiązanie gipsu polega na jego ponownym połączeniu się z wodą.
start learning
Proces twardnienia zaprawy gipsowej zachodzi pod wpływem wody:
(2CaSO4 ⋅ H2O) + 3H2O→2(CaSO4 ⋅ 2H2O)
Jest to reakcja egzotermiczna.
Co to zaprawa gipsowa?
start learning
Jest to mieszanina gipsu palonego i wody.
Wymień zastosowania zaprawy gipsowej.
(4)
start learning
Stosuje się ją do wykonywania odlewów, wyrobu ceramiki, w budownictwie do wyrównywania ścian, w medycynie - do przygotowywania opatrunków usztywniających złamane kończyny.

You must sign in to write a comment