prywatne lekcje

 0    335 flashcards    lantczak
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Please don't blame the workers for being late. They couldn't know that a cow will hold the train traffic for over one hour
start learning
Proszę nie obwiniać pracowników za spóźnienie. Nie mogli wiedzieć, że krowa zatrzyma ruch pociągów na ponad godzinę
I've never expected such a rude behaviour of theirs. They will have to face consequences
start learning
Nigdy bym się nie spodziewał tak bezczelnego zachowania z ich strony. Oczywiście będą musieli ponieść konsekwencje
According to the weather forecast, driving conditions won't get better during the day, they can worsen. Because of that we shouldn't let the spactators go over the barriers
start learning
Według prognozy pogody warunki jazdy nie polepszą się w ciagu dnia, a mogą się pogorszyć. Dlatego nie pozwalajmy widzom przechodzić przez barierki
As far as I know him, he won't mind paying him in dollars. It will be much more important for him to avoid paying a double tax
start learning
O ile go znam, nie będzie mieć nic przeciwko temu, żeby zapłacono mu w dolarach. O wiele większe będzie dla niego aby uniknąć dwukrotnego zapłacenia podatku
Working according to the rules isn't always have to be good. If the driver who last Sunday hadn't taken passengers over the limit, he would have left many people standing in the rain
start learning
Pracowanie ściśle według przepisów nie musi zawsze być czymś dobrym. Kierowca który w zeszłą niedzielę nie zabierał by pasażerów ponad normę, zostawił by wielu ludzi stojących na deszczu
what does he look like?
start learning
jak on wygląda?
what is he like?
start learning
jaki on jest ? /z charakteru, zachowania/
what does he like?
start learning
co on lubi?
goat
start learning
koza
fair
start learning
targi
tie
start learning
krawat
tracksuit
start learning
dres
sweatshirt
start learning
bluza dresowa
sweatpants
start learning
spodnie dresowe
helpful
start learning
pomocny
fair
start learning
sprawiedliwy
strict
start learning
ścisły, rygorystyczny, surowy
I have known him for 10 years
start learning
znam go od 10 lat
I have been running for 10 years
start learning
biegam od 10 lat
bald
start learning
łysy
endangered species
start learning
zagrożone gatunki
blame for
start learning
winić, obciążyć odpowiedzialnością
expect
start learning
spodziewać się
rude
start learning
bezczelny
worsen
start learning
pogarszać się
as far as I know him
start learning
o ile go znam
exercise good judgment
start learning
dobrze oceniać
brazen
start learning
nachalny
even
start learning
równy
let's call it even
start learning
jesteśmy kwita
deprive
start learning
pozbawiać
credentials
start learning
kwalifikacje, wcześniejsze doświadczenia
infinitely
start learning
nieskończenie
infinitely more secure
start learning
o wiele bardziej bezpiecznie
internet standards body
start learning
organ ds. standardów internetowych /WWWC/
be numberd
start learning
być policzony
your days are numberd
start learning
twoje dni są policzony
is it numberd?
start learning
czy to jest policzone?
spokesperson
start learning
rzecznik prasowy
outlived
start learning
przeżył, przetrwał
efficacy
start learning
skuteczność
default
start learning
domyślna
the default value
start learning
wartość domyślna
data breaches
start learning
naruszenie danych, kradzież dancyh
drain
start learning
odpływ, rura kanalizacyjna
beyond
start learning
poza, ponad
vulnerable
start learning
podatny na zranienie, słaby
way in
start learning
wchodzi, droga wejścia
way out
start learning
wychodzi, droga wyjścia
be accused of
start learning
być oskarżonym o
accuse
start learning
oskarżać, obwiniać
how are things?
start learning
jak leci?
the rest
start learning
pozostałe, reszta
distinguish
start learning
rozróżniać
legit
start learning
ważne, istotne
fit with
start learning
wyposażać
fitted kitchen
start learning
kuchnia na wymiar
breathalyser
start learning
alkomat
distraction
start learning
zakłócenie, roztargnienie
mixed reaction
start learning
różna reakcja
impact
start learning
wpływ, uderzenie
judgmant
start learning
osąd, ocena sytuacji
let's call it a day
start learning
skończmy na dziś
drowsiness
start learning
senność
effect
start learning
efekt, skutek
motorist
start learning
kierowca
reasoning
start learning
rozumienie, argumantacja
go up
start learning
rosnąć
go down
start learning
spadać
bypass, ring road
start learning
obwodnica
emergency braking
start learning
hamowanie awaryjne
intelligent speed assistant
start learning
inteligentny asystent prędkości
reversing
start learning
cofanie, zawracanie
I would not expect to hand over my money to my wife
start learning
Nie spodziewałbym się, że oddam moje pieniądze mojej żonie
loafers
start learning
niesznurowane mokasyny
sloppily
start learning
niechlujnie
perceived
start learning
postrzegany
loosen
start learning
poluzować
hand over
start learning
oddać, przekazać
brand might suffer
start learning
marka może ucierpieć
username
start learning
Nazwa Użytkownika
login
start learning
login, zaloguj się
web authentication
start learning
uwierzytelnianie internetowe
web browsers
start learning
przeglądarki internetowe
simpler and stronger
start learning
prostsze i silniejsze
securely
start learning
bezpiecznie
digital device
start learning
urzadzenie cyfrowe
biometrics
start learning
biometria
makes up
start learning
stanowi, tworzy
attained
start learning
osiągać, zatrzymywać
all over
start learning
na całym
fret
start learning
martwić się
guidline
start learning
linia łącząca, łącznik
accounts for
start learning
stanowi, tworzy
drain
start learning
rura kanalizacyjna
As soon as they inastall new equipment, our cost will reduce because less employees will be able to produce almost twice as much powder than today
start learning
Gdy tylko zainstalują nowy sprzęt, nasze koszty pójdą w dół, ponieważ mniej pracowników będzie w stanie wyprodukować prawie dwa razy tyle proszku co dziś
He must have been told that it would be good for the company
start learning
Musiano mu powiedzieć, że to będzie dobre dla firmy
I don't think you will mind working longer for a day or two. But the regulations introduced after the fire don't allow anybody to be inside the building after six pm
start learning
Nie sądzę, żeby Pani miała coś przeciwko, że będzie pracować dłużej przez dzień lub dwa. Ale przepisy wprowadzone po porzaże nie pozwalają nikomu przebywać w budynku po szóstej
If your prices were fourty percent higher, buyers really wouldn't have reason to think seriously about your offer. Before the advertising campagin started you should have seen prices in other campanies
start learning
Jeśli Wasze ceny były by o 40% wyższe, kupujący naprawdę nie mieli by powodu, żeby waszą ofertę traktować poważnie. Przed rozpoczęciem kampanii reklamowej trzeba było popatrzeć na ceny w innych firmach
You are in much better position then those twenty technicans who were following us and their contracts were to be signed in London. I am afraid that they will have to pay for return tickets
start learning
Jesteś w znacznie lepszym położeniu niż tamtych 20 techników, którzy poszli w ślad za nami a których kontrakty miano podpisać w Londynie. Obawiam się, że będą musieli zapłacić za swoje bilety powrotne
To be honest I have no idea what the chances are for me to get this job. If I knew on whom it depends, I would try to use my contacts but unfortunately I don't
start learning
Prawdę mówiąc, nie mam pojęcia jakie sa moje szanse na zdobycie tej pracy. Gdybym wiedział od kogo to zależy, mógł bym spróbować użyć moje kontakty, ale niestety nie wiem
If I had listened to you, I wouldn't have got into trouble
start learning
Gdybym cię wysłuchał, nie wpadłbym w kłopoty
Unless she finds a job, she'II be forced to live with her parents
start learning
Jeżeli nie znajdzie pracy, będzie zmuszona mieszkać z rodzicami
I would have asked her out if I were you
start learning
zaprosiłbym ją, gdybym był tobą
He would go bungee jumping if he weren't afraid of heights. But he didn't dare
start learning
Skoczyłby na bungee, gdyby nie bał się wysokości. Ale nie odważył się
We'll go hiking if the weather is good
start learning
Będziemy wędrować, jeśli pogoda będzie dobra
If she feels depressed, she eats lots of comfort food
start learning
Jeśli czuje się przygnębiona, zjada dużo wygodnego jedzenia
I would make a lasagne if I were a good cook. Unfortunately all my culinary attempts fail
start learning
Zrobiłbym lasagne, gdybym był dobrym kucharzem. Niestety wszystkie moje kulinarne próby zawodzą
If I were rich, I would have bought that designer dress which I saw yesterday MIX
start learning
Gdybym był bogaty, kupiłbym tę designerską sukienkę, którą widziałem wczoraj
Sheila will get promoted if our boss approves of her project
start learning
Sheila otrzyma awans, jeśli nasz szef zatwierdzi jej projekt
If the weather is nice, he rides a bike to work. He believes it helps him keep fit
start learning
Jeśli pogoda jest ładna, jeździ rowerem do pracy. Wierzy, że to pomaga mu zachować kondycję
If she had married Jeff, she would have moved to Canada
start learning
Gdyby wyszła za Jeffa, przeprowadziłaby się do Kanady
I would have a beautiful suntan if I lived in California
start learning
Gdybym mieszkał w Kalifornii, miałbym piękną opaleniznę
If Melanie shouts at her employees, they are scared
start learning
Jeśli Melanie krzyczy na swoich pracowników, boją się
Will you say yes if he proposes to you?
start learning
Czy powiesz tak, jeśli ci zaproponuje?
We would spend every summer in the mountains if we had a summer house there
start learning
spędzaliśmy każde lato w górach, gdybyśmy mieli tam letni dom
If we had checked the direction, we wouldn't have got lost
start learning
Gdybyśmy sprawdzili kierunek, nie zgubilibyśmy się
If you hadn't drunk so much wine yesterday, you wouldn't have had a hangover now
start learning
Gdybyś nie pił wczoraj tak dużo wina, nie miałbyś teraz kaca
If Mark hadn't dropped out University, he wouldn't have set up his business then. But he took a risk and he's a successful man now
start learning
Gdyby Mark nie porzucił Uniwersytetu, nie założyłby wtedy swojej firmy. Ale zaryzykował i jest teraz człowiekiem sukcesu
If I hadn't' dyed my hair green, nobody would laugh at me now /MIX Conditional/
start learning
Gdybym nie farbował włosów na zielono, nikt by się ze mnie nie śmiał
If there is anything I can do, please do not hesitate to call me
start learning
Jeśli jest coś, co mogę zrobić, nie wahaj się do mnie zadzwonić
If we had had a bit more time, we wouldn't have missed our train
start learning
Gdybyśmy mieli trochę więcej czasu, nie przegapilibyśmy naszego pociągu
Unless you pass the exams with flying colours you won't be admitted to University
start learning
Jeżeli nie zdasz egzaminów spiewająco, nie zostaniesz przyjęty na uniwersytet
If you hadn't lie to me, we would still be best friends
start learning
Gdybyś mnie nie okłamał, nadal bylibyśmy najlepszymi przyjaciółmi
If she doesn't stick to a diet, she puts on weight
start learning
Jeśli nie trzyma się diety, przybiera na wadze
If he asks me for money, I won't give him any
start learning
Jeśli poprosi mnie o pieniądze, nie dam mu żadnych pieniędzy
pass the exams with flying colours
start learning
zdawać egzaminy śpiewająco
built up area
start learning
teren zabudowany
scarf
start learning
szalik
resembles
start learning
odzwierciedla
run down
start learning
niszczyć, burzyć
do up
start learning
odnowić
gated community
start learning
osiedle zamknięte
housing estate
start learning
osiedle mieszkaniowe
relieve
start learning
ulżyć
relief
start learning
ulga
donated
start learning
podarować
The UNESCO World Heritage
start learning
światowe dziedzictwo UNESCO
wealthy
start learning
bogaci
unspecified
start learning
nieokreślony
heritage
start learning
dziedzictwo
impoverished
start learning
biedny, zubożały
attempt
start learning
próba
suntan
start learning
opalenizna
she dyed her
start learning
ona farbowała włosy
gloomy
start learning
ponury, przygnębiony
unrest
start learning
niepokój
youth
start learning
młodość
fetch
start learning
przynieść
behave yourself
start learning
zachowój się (dobrze)
robbery
start learning
napad, rabunek
vandalise
start learning
niszczyć
she spent nearly one million
start learning
ona wydała prawie milion
sustainable development
start learning
zrównoważony rozwój
dare
start learning
odważyć się
they won cup
start learning
wygrali puchar
I don't know what I would do
start learning
nie wiem co bym zrobił
here
start learning
tutaj
well prepared
start learning
dobrze przygotowany
term egzam
start learning
egzamin semestralny
term paper
start learning
praca semestralna
satisfactory
start learning
zadowalający
classmates
start learning
koledzy ze szkoły
font
start learning
czcionka
how can I help you?
start learning
jako mogę ci pomóc?
assuming
start learning
zakładając
you are greeted
start learning
jesteś witany
war hero
start learning
bohater wojenny
let's not disturb
start learning
nie przeszkadzjamy
this process is being tested
start learning
ten proces jest testowany
be so lucky
start learning
mieć takie szczęście
twist ankle
start learning
skręcić kostkę
unveil
start learning
odsłonić
prime feature
start learning
główna cecha
home town
start learning
miasto rodzinne
via
start learning
przez
shopper
start learning
klient
the app lets you shop
start learning
aplikacja pozwala robić zakupy
he is no being held up by
start learning
nie jest wstrzymywany przez
revolutionize
start learning
zrewolucjonizować
much-needed boast
start learning
bardzo potrzebny impuls
mortar
start learning
moździeż, zaprawa murarska
grocery
start learning
sklep spożywczy
tough nuts to crack
start learning
twarde orzeczy do zgryzienia
margin
start learning
marża, margines
he seems confident
start learning
wydaje się pewny
retailers
start learning
detaliści
it is shown off
start learning
jest pokazany
trailled
start learning
przetestowany
held up
start learning
wstrzymany
boost
start learning
pobudzać, odżywiać, reklamować, podsadzać
assured
start learning
pewny siebie
revealed
start learning
odsłonił, ujawnił
indicated
start learning
wskazany
discourage
start learning
zniechecać
encourage
start learning
zachęcać
lighters
start learning
zapalniczki
in the lead up to
start learning
na czele
decline
start learning
maleje, spada
prohibited
start learning
zabroniony
shift
start learning
przesunąć, zmiana, przemieszczenie
trend
start learning
tendencja, kierunek
quit
start learning
porzucić, zrezygnować
excise tax
start learning
akcyza
exorbitant price
start learning
wygórowana cena
stubborn
start learning
uparty
examinee
start learning
osoba zdająca egzamin
trainer
start learning
trener
nutrition
start learning
żywienie
trainee
start learning
osoba ćwicząca
interviewer
start learning
przeprowadzający wywiad
interviewee
start learning
rozmówca
receipt
start learning
paragon
mand the puncture
start learning
naprawiać przebitą oponę
endurance
start learning
wytrzymałość
only then
start learning
dopiero wtedy
quite unexpectedly
start learning
dość nieoczekiwanie
it got so cold
start learning
zrobiło się tak zimno
purposless
start learning
bezcelowe
poll
start learning
ankietować, obliczanie głosów, głosowanie
display
start learning
wyświetlać
poster
start learning
plakat
as much many as we have
start learning
tyle pieniędzy ile mamy
as much as
start learning
tak dużo jak
naive
start learning
naiwny
he cheated
start learning
on oszukiwał
convinient
start learning
wygodny (sytuacja)
thank you in advance
start learning
z góry dziękuję
pay in advance
start learning
płatne z góry
skulls
start learning
czaszki
shape
start learning
kształt
bony
start learning
kościsty
pressing
start learning
ucisk, nacisk
bottom of the skull
start learning
podstawa czaszki
increasingly
start learning
coraz częściej
frequent
start learning
często
hunched
start learning
zgarbiony
a study led
start learning
prowadozne badania
angle
start learning
kąt
strain
start learning
nadwyrężyć
bent
start learning
zgięty
finding
start learning
odkrycie
alterning
start learning
zmiana
widespread
start learning
rozpowszechniony
violence
start learning
przemoc
prosecute
start learning
oskarżać, wnieść sprawę do sądu
bricklayer
start learning
murarz
traffic warden
start learning
strażnik ruchu, kierujący ruchem
whats your occupation?
start learning
jaki masz zawód? czym się zajmujesz?
a chef
start learning
kucharz
a chief
start learning
szef, dyrektor, wódz
unleaded petrol
start learning
bezołowiowa benzyna
be towed away
start learning
być odholowanym
junction
start learning
skrzyżowanie
no entry
start learning
zakaz wjazdu
give way
start learning
ustąp pierwszeństwa
one-way street
start learning
droga jednokierunkowa
bend ahead
start learning
zakręt
no overtaking
start learning
zakaz wyprzedzania
two way traffic
start learning
droga dwukierunkowa
no right turn
start learning
zakaz skrętu w prawo
end of motorway
start learning
koniec autostrady
slip road
start learning
zjazd, wyjazd z autostrady
hard shoulder
start learning
pas awaryjny
pricy
start learning
drogie
rip-off
start learning
zdzierstwo
worthless
start learning
bezwartościowe
well-off
start learning
zamożny
bargain
start learning
okazja
I am in debts
start learning
mam długi
seven phounds fifty
start learning
siedem i pół funta
shortages
start learning
niedobory
the cut in fuel aid
start learning
odcięcie dopływu paliwa
hoording
start learning
gromadzenie
he blamed
start learning
on obwinia
rationed
start learning
wydzielona
tough
start learning
ciężki, twardy
paid out
start learning
wypłacone
bare
start learning
odsłaniać, obnażyć, ogołocić
essential
start learning
istotny, ważny
stockpilling
start learning
składowanie
emergancy
start learning
nagły wypadek
mand
start learning
naprawić
tow
start learning
holować
unvailed
start learning
odsłonił (np. pomnik)
raising children
start learning
wychowywanie dzieci
unethical
start learning
nieetyczny
refrain from
start learning
powstzymać się od
royal
start learning
królewski
nutritionist
start learning
dietetyk
adulthood
start learning
dorosłość
nutrients
start learning
wartości odżywcze
prevent
start learning
zapobiega
reacted
start learning
zareagował
ignorant
start learning
nieświadomy, ignorancki
make certain
start learning
upewniać się
crucial
start learning
istotny, przełomowy
flourish
start learning
prosperujący, kwitnący
enquiries
start learning
zapytania, prośby
is preety slack
start learning
jest dość luźny, opieszały
a slight fall
start learning
delikatny spadek
a steady rise
start learning
stały wzrost
a sharp drop, a dramatic fall
start learning
ostry spadek
a marginal increase
start learning
marginalny wzrost
facility
start learning
obiekt
expenses
start learning
wydatki
overheads
start learning
koszty ogólne
and so on
start learning
i tak dalej
subsidiary
start learning
dodatkowy, uzupełniający
limited company
start learning
sp. z o.o.
multinational
start learning
wielonarodowy
parent company
start learning
firma macierzysta
franchise
start learning
franczyza
who do you think you are?
start learning
za kogo ty się masz, uważasz?
head-on collision
start learning
zderzenie czołowe
skid
start learning
poślizg
pulled
start learning
ciągnąłem, wciągnął
sensible
start learning
rozsądny
horrible
start learning
okropny, straszny
nasty
start learning
paskudny, okropny, niegrzeczny
cheeky
start learning
bezczelny, zuchwały
dishonest
start learning
nieuczciwy
a bit clumsy
start learning
trochę niezdarny, niezręczny
he turned up
start learning
pojawił się
fussy
start learning
wybredny, kapryśny
pushy
start learning
natrętny
stamina
start learning
siła
skiers
start learning
narciarze
mental exhausion
start learning
wyczerpanie psychiczne
mood disorders
start learning
zaburzenia nastroju
diabetes
start learning
cukrzyca
workload
start learning
obciążenia pracą
calming
start learning
łagodzący
encountered
start learning
napotkany, natknąłem się
overtiredness
start learning
przemęczenie

You must sign in to write a comment