prowadzenie ognia i zadanie ogniowe

 0    18 flashcards    Monika1980
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
w komendzie do otwarcia ognia podaje się (zadanie ogniowe)
start learning
nazwisko strzelca, cel (położenie i rodzaj celu), celownik, punkt celowania
prowadzenie ognia nabojami wz. 1943 obejmuje
start learning
nastawienie celownika oraz przełącznika na wymagany rodz. ognia, złożenie się do strzału z odpow. trzymaniem karabinka, wycelowanie, danie strzału
strzelanie do celów ruchomych wymaga
start learning
uwzględnienia poprawek na przesunięcie się celu tak, aby zapewnić przejście średniego toru pocisku przez środek celu
wyprzedzenie
start learning
poprawka na przesunięcie
wielkość wyprzedzenia zależy od
start learning
prędkości i kierunku poruszania się celu oraz odległości strzelania
podczas strzelania do celów ruchomych należy uwzglęnić
start learning
ruch celu
ruch czołowy celu
start learning
gdy cel zbliża się do strzelającego lub oddala od niego
ruch poprzeczny celu
start learning
cel porusza się pod kątem zbliżonym do kąta prostego w stosunku do kier. strzelania
ruch skośny celu
start learning
cel porusza się pod kątem ostrym (rozwartym) w stosunku do kierunku strzelania
kąt kierunku
start learning
wielkość kąta pomiędzy kierunkiem ruch a kier. strzału
na jakiej podstawie określa się kąt kierunku?
start learning
obserwowanego stos. szer. do dług. celu; określa się W STOPNIACH oddzielnie dla prawej i lewej burty; dla prawej burty oznacza się znakiem +, a dla lewej -
jeżeli jest widoczny tylko przód (tył) celu, to przyjmuje się, że kąt kierunku KK ruchu celu =
start learning
0 st., gdy cel się zbliża, a 180 st. gdy się oddala
jeżeli dług. celu jest 2 x większa od szer., to KK =
start learning
45 st. gdy cel się zbliża i 135 st. gdy się oddala
jeżeli jest widoczny tylko bok celu, to KK=
start learning
90 st.
cel może poruszać się ruchem czołowym, gdy Kk mieści się w granicach
start learning
0-30 st. podczas zbliżania się do celu lub 120150 st. podczas poddalania się
cel może się poruszać ruchem skośnym, gdy Kk mieści się w granicach
start learning
30-60 st. podczas zbliżania się do celu lub 120150 st. podczas poddalania się
cel może poruszać się ruchem poprzecznym, gdy Kk mieści się w granicach
start learning
60-120 st.
cel porusza się ruchem czołowym, to kierunek strzelania
start learning
nie zmienia się, natomiast stale się zmienia odległ. do celu, dlatego nastawa celownika powinna odpowiadać nie odległ. na jakiej cel był zauważony, a odległ. poprawionej, na której cel się znajdzie w chwili otwarcia i prowadzenia ognia

You must sign in to write a comment