project management

 0    34 flashcards    milenajanuszkiewicz1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zasoby
start learning
resources
alokacja zasobów
start learning
resource allocation
termin zakończenia
start learning
completion date
zarys
start learning
outline
etap
start learning
stage
wspólne przedsięwzięcie
start learning
joint venture
ograniczenia budżetowe
start learning
budget constraints
podział pracy
start learning
work breakdown
zakres
start learning
scope
finalne wyniki projektu
start learning
project deliverables
kamień milowy projektu
start learning
project milestone
ścieżka krytyczna
start learning
critical path
harmonogram
start learning
a schedule
faza
start learning
a phase
krok
start learning
a step
dostarczyć/oddać projeky
start learning
to deliver project
sporządzić
start learning
to draw up
przyznawać
start learning
to grant
włożyć, zainwestować,
start learning
to put into
składać się z
start learning
consist of
zmiescić się w budżecie
start learning
to stay within budgeted
pozostać bez, skończyć się
start learning
to run out of
przeprowadzać (np. badania), realizować (np. plan)
start learning
to carry out
dotrzymać terminu oddania
start learning
to meet a deadline
rozbijać (na części)
start learning
to break down
monitorować
start learning
to monitor
trzymać się czegoś
start learning
to stick to
zakłócać, utrudniać
start learning
to impede
osiągać
start learning
to achieve
przydzielać, wyznaczać
start learning
to assign
prawdopodobny
start learning
probable, likely
ryzykowny
start learning
risky
pilotażowy
start learning
pilot
realny, wykonalny
start learning
viable, feasible

You must sign in to write a comment