Prochalska, rozdz. 12

 0    16 flashcards    zuzannaturaj
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
na jakich dwóch podejściach może być oparta terapia uwzględniajaca różnice płci i kultury wg. Diaz?
start learning
1. Tworzenie specyficznych form terapii dla każdej grupy pacjentów (naradowości, mężczyzn, kobiet); 2. Rozwijaniae uniwersalnych umięjętnosci terapeutycznych, możliwych do zastosowania w wielu grupach.
Na co kładzie się akcent w teoriach feministycznych
start learning
na to, ze człowiek pozostaje pod silnym wpływem ancisków społecznych, któe wynikają z podziału ról i dyskryminacją płci.
Kto powiedział, ze różnice płci wynikają z tego, że dzieci są wychowywane przez kobiety (głównie)
start learning
Chodorow Nancy
Jakie zamienniki pojęcia psychopatologia stosuje się w literaturze feministycznej?
start learning
cierpienie, dystres, problem. Nie używa się pojęcia psychopatologia.
Czym jest zinternalizowany ucisk
start learning
Cudzym komunikatem, stającym się częścią tego co czujemy i jak myślimy.
Co sprzyja cierpieniu kobiet? (w rozumieniu psychopatologii)
start learning
trauma na tle seksualnym, stereotypizacja ról, stres wynikający z próby realizowania się w rolach męskich, obarczanie odpowedzialnością za rozwój i wychowanie dzieci, niższy status ekonomiczny,
Worell i Remer- ile kobiet doświadczyło molestowania w środowisku pracy
start learning
40-90% w zależności od miejsca pracy
Jaki błąd popełnia terapeuta, który szuka przyczyny problemu kobiety w jej patologicznych skłonnościach?
start learning
podstawowy błąd atrybucji
Co jest podstawowym procesem/elementem terapii feministycznej?
start learning
Poszerzanie świadomości
Czego dotyczą wytyczne terapii dla kobiet stworzone przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne?
start learning
strona 468, rozdział 12 Prochalska)
Jakie procesy terapeutyczne są wykorzystywane w terapii feministycznej?
start learning
poszerzanie świadomości, wybór, uwolnienie się od otoczenia
Co tworzy treść terapii feministycznej?
start learning
Lęki i obrony, komunikacja, konntrola, poczucie własnej wartości, odpowiedzialność osobista, bliskość i seksualność, ideał człowieka przystosowanie i przekraczanie granic
Co jest najważniejsze w relacji terapeutycznej (terapia feministyczna)
start learning
egalitaryzm i wzmacnianie poczucia mocy
Jakie procesy występują w terapii uwzględniającej różnice kultur?
start learning
poszerzanie świadomości (działa zarówno na pacjenta jak i terapeutę), Katharsis, wybór,
Co jest treścią terapii uwzględniajacą różnice kulturowe?
start learning
lęki i obrony, wrogość, poczucie własnej wartości, ideał człowieka, bliskość i seksualnosć, komunikacja, kontrola, kontrola impulsów, przystosowania vs. przekraczanie ograniczeń
Hays- czynniki, które powinny być uwzględnione w terapii otwartej na kultury
start learning
ADRESSING (wiek i wpływ pokoleniowy, niepełnosprawność, religia, przynależnosć etniczna, pozycja społęczna, orientacja seksualna, pierwotne pochodzenie, narodowość, płeć)

You must sign in to write a comment