Prochalska, rdz.1

 0    50 flashcards    zuzannaturaj
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Jaka jest liczba rodzajów terapii (na podstawie ostatnich doniesień)
start learning
400 i nadal rośnie
Jaką skutecznością chwalą się twórcy nowych terapii?
start learning
80-100% ale nie mają na to potwierdzenia w postaci niezależnych badań
Czym jest analiza porównawcza?
start learning
porównuje systemy terapeutyczne, wymaga zrozumienia.
Jakie są elementy analizy porównawczej?
start learning
Przykład kliniczny-sylwetka twórcy systemu-teoria osobowości->teoria psychopatologii- Teoria procesu terapeutycznego-treść terapii-relacja terapeutyczna-strona praktyczna-krótkoterminowe formy terapii-skureczność-krytyka-kierunki dalszego rozwoju
Po co stosuje się model integracyjny?
start learning
Aby omówić podobieństwa i różnice, zwracając uwagę na to co wartościowe, przydatne i godne uwagi.
Jaki model jest reprezentacyjne dla współczesnej psychoterapii
start learning
Integracyjny (na podstawie licznych badań)
Z jakim nurtem utożsamia się najwięcej psychologów klinicznych? (badania populacji amerykańskiej)
start learning
Poznawcza- 24%; Eklektyczna- 27%; Psychodynamiczna 14%; Behawioralna- 13%; reszta- ponizej 5%
Z jakim nurtem utożsamia się najwięcej psychologów- doradców?
start learning
Poznawcza- 26%; Eklektyczna- 29%; Psychodynamiczna 13%; Interpersonalna- 7%, reszta- ponizej 6%
Z jakim numrtem utożsamiają się amerykańscy psychaitrz?
start learning
Eklektyczna-Integracyjna- 53%; Psychodynamiczna-19%; Psychoanalityczna-16%; reszta- ponizej 3%
Z jakim nurtem utożsamiają się Pracownicy socjalni?
start learning
klektyczna- 34%; Psychodynamiczna-22%; Systemowa-13%; Psychoanalityczna-11%; reszta- ponizej 4%
Z jakim numrtem utożsamiaja się doradcy?
start learning
Eklektyczny- 37%; Egzystencjalny/humanistyczny- 13%; Poznawczy-10%; reszta- poniżej 8%
Jaka definicja psychoterapii została powszechnie zaakceptowana?
start learning
Żadna
Jak rzmi definicja psychoterapii w ujęciu interakcyjnym (definicja robocza)? (Norcross)
start learning
świadome i zamierzone zastosowanie wywodzących się z uznanych zasad psychologii metod klinicznych i postaw interpersonalnych w celu pomagania ludziom w modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych emocji l/i lub innych cech osobowych.
Jakie cechy powininna mieć definicja w ujęciu integracyjnym? (Norcross)
start learning
semantycznie neutralna, ujęcie konkretnych zawisk psychicznych, osadzona w teorii, wynik konsensusu, sprawiedliwie.
Z czego wyrastają interwencje terapeutyczne wg. Kazdina? (84r)
start learning
Ze sposobu rozumienia patologii, zdrowia, rzeczywistości o procesu terapeutycznego?
Co zawierają systemy terapeutyczne wg. Messera i Winokura: D?
start learning
Różne wizje życia, które implikują różne możliwości ludzkiej egzystencji
Jaka koncepcja dotycząca wyboru nurtu przez psychterapeutę jest błędna wg. Norcrss?
start learning
Dotycząca tego, że psychoterapeuta, który wybiera określoną teorię jest dogmatyczny i anachroniczny (przestarzały). Nie jest skłonny do dopasowywania się do konkretnej sytuacji i problemu pacjenta.
Co wg. Stricera jest większym błędem? Terapeuta zawężąjący podejści czy terapeuta, który trzyma się podejścia kosztem klienta?
start learning
Ten, który trzyma się go, kosztem klienta.
O jakim paradoksie pisał Lambert?*
start learning
O tym, że istniejące czynniki wspólne dla różnych systemów terapeutycznych rzadko są uznawane przez nie za kluczowe, chociaż badania wskazują, że jest odwrotnie!
Jak tłumaczył skuteczność poszczególnych systemów Rosenzweig?
start learning
Przez istnienie czynników wspólnych tj. jak: katharsis, osobowość terapeuty i psychologiczną interpretację.
Co wg. Watsona, Adlera, Rogersa, Rosenzweiga należy do czynników, które są najbarziej skuteczne?
start learning
wsparcie, wgląd, zmiana zachowania+ interpretacja, cechy terapeuty, dobra relacja terapeutyczna
Co mówił Goldfried o systemach terapeutycznych?
start learning
Że mogą opracować wspólne strategie terapeutyczne, któe mogą mieć zdrowe i omcne podstawy ponieważ usuną zniekształcenia narzucane przez poszczególne podejscia teoretyczne
Dlaczego istnieje tak dużo koncepcji wspólnych czynników?
start learning
Ponieważ różni ich autorzy skupiaja się na różnych poziomach oddziŁYWAŃ i różnych dziedzinach.
Grencavage i Norcross przeanalizowali 50 publikacji na temat koncepcji wspólnych czynników w '89. Ile znaleźli wspólnych czynników wspólnych?
start learning
87
Wg. badań Norcross i Grencavage najczęściej wymienianymi pozytywnymi czynnikami wspólnymi są?
start learning
Pozytywne nastawienie klienta i pomocna relacja terapeutyczna.
Czym jest pozytywne nastawienie wg. Torreya?
start learning
kompleks instytucji- zaufanie pacjenta do instytucji, terapeuty, mwiara w terapeutę i leczenie.
Czy istnieją badania, którę pozwalają na zgodność co do tego,że pozytywne nastawienie wpływa na poprawę stanu pacjenta lub determinuje jego efekt?
start learning
Nie, istnieją tylko takie przyuszczenia.
Czy terapia jest bardziej skuteczna niż leczenie czynnikami niespecyficznymi (placebo?)?
start learning
tak (Baker, Funk, Houston)
Jaki jest ranking skuteczności poszczególnych oddziływań ter.?
start learning
1. Terapia; 2. Czynniki niespecyficzne- placebo; 3. Brak oddziaływań; 4. oczekiwanie na leczenie
Czy nadzieja jest główym czynnikiem wpływajacym na proces zmiany?
start learning
Nie, ale bez niego nie jest możliwa terapia.
Ile % powodzenia terapii przypisuje się relacji ter.wg. Horvatha i Bediego?
start learning
12%
Jakie trzy czynniki wpływają na skuteczność terapii wg. Bergna i Lamberta?
start learning
1. NAstawienie pacjenta i głębokość zaburzenia; 2; Relacje terapeutyczną; 3. Techniki ter.
Efekt Hawthorne
start learning
Polega on na tym, że ludzie pracują efektywniej/ poprawiają wyniki wtedy kiedy poświęca się im uwagę i są traktowani z szacunkiem.
Badania Paula- 1967
start learning
50% ludzi z fobią podczas publicznych wystąpień wykazała zmnijeszenie objawów po terapii polegającej na uzyskaniu uwagi jako placebo
Jaki jest najpopularnijeszy sposób pozwalajacy mierzyć i kontrolować wpływ uwagi w psychoterapii?
start learning
Stworzenie grupy kontrolnej
Co mówił Frank o terapeutycznej zmianie?
start learning
Mówił, że jest to czynników tj: nałądowanie emocjonalne, zaufanie do terapeuty, zbiórk założeń, koncepcja i rytuał terapeutyczny, warunki terapii
Czynniki wpływajace na zmianę wg. Garfielda
start learning
konfrontacja z problemem, wyjaśnianie i interpretowania, rozładowanie emocjonalne, nauka nowych umiejetności, wzmocnienie, odczulanie, realcja terapeutyczna
Czynniki wpływające na zmianę wg. Norcross i Grencavage
start learning
Cechy pozytywne terapeuty, mozliwość odreagowania, eksploracja, przyjmwanie sugestii i uwag od innych, nauka i praktykowanie nowych zachowań,
Czym są procesy zmian?
start learning
reprezentacja średniego poziomu abstrakcji, który umożliwia odnalezienie ważnych punktów zbieżności i i niezgody w systemach terapeutycznych.
Definicja procesu zmian wg. autorów?
start learning
Jawne i ukryte formy aktywności podejmowane przez ludzi aby zmianić emocje, myśli, zachowania, relacje odnoszące się do określonych problemów i wzorców zachowń.
Podstawowe procesy prowadzące do zmiany wg. Prochalskiej
start learning
1. Poszerzanie świadomości; 2. Katharsis; 3. Wybór; 4. Bodźce warunkowe; 5. Kontrolowanie uwarunkowań zachowania
Poszerzanie świadomości
start learning
zwiększenie ilości informacji, umożliwiających odpowiednie reagowanie jednostki na bodziec w najbardziej skuteczny sposób; sprzężenie zwrotne i edukacja;
Czym są struktury obronne w obszarze edukacji i sprzężenie zwrotnego?
start learning
Struktury poznawcze które odcinają zagrażające informacje na własny temat
Katharsis
start learning
psychiczna lewatywa; ma pomagać w przełamywaniu bloków emocjonalnych; korektywne doświadczenie emocjonalne i dramatyczne rozładowanie napięcia
Wybór
start learning
skutek poszerzania świadomości; zdolność dokonania wyboru będąca funkcją zdolnosci zaakcpetowania lęku neiodłącznie towarzyszącego braniu odpowiedzialności za własną przyszłość; ruch w stronę uwolnienia się od siebie/otoczenia
Zmiana przez bodźce warunkowe
start learning
przeciwieństwo dokonania wyboru;
Przeciwarunkowanie
start learning
zmiana reakcji na bodziec.
Kontrola bodźców
start learning
polega na zmniejszeniu prawdopodobieństwa pojawienia się bodźca warunkowego
Kontrolowanie uwarunkowań zachowania
start learning
sterowanie uwarunkowaniamia (zmiana w jednostce przez modyfikację uwarunkowań zewnętrznych) i reewalucja (zmiana reakcji na konsekwencję bez zmiany tych konsekwencji)
Treść terapii
start learning
teorie osobowości+ teorie psychopatologii (co zmienić) + teorie procesu (jak zmienić)

You must sign in to write a comment