private public transport

 0    9 flashcards    indianinjones
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
A public place is somewhere anyone can go.
start learning
Miejscem publicznym jest miejsce, do którego każdy może pójść.
Parks and libraries are public places
start learning
Parki i biblioteki są publiczne
A private place is somewhere only particular people can go
start learning
Prywatne miejsce to miejsce, gdzie mogą znajdować się tylko poszczególni ludzie
People’s homes are private places
start learning
Domy ludzi to miejsca prywatne
Is your garden public or private?
start learning
Czy twój ogród jest publiczny lub prywatny?
Are city parks public or private?
start learning
Czy parki miejskie są publiczne lub prywatne?
Do you show your private letters to anyone?
start learning
Czy pokazujesz swoje prywatne listy komukolwiek?
If you see a sign on a door that says Private, what does it mean?
start learning
Jeśli widzisz znak na drzwiach z napisem Prywatne, co to znaczy?
Do you think your city needs better public transport?
start learning
Czy uważasz, że twoje miasto potrzebuje lepszego transportu publicznego?

You must sign in to write a comment