Prime Time "A hidden enemy"

 0    58 flashcards    agatestra
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
pewnego rodzaju stres
start learning
some sort of stress
zestresowany
start learning
stressed out
aż do
start learning
up to
codziennie
start learning
on a daily basis
raz w tygodniu
start learning
once a week
zaskakująco
start learning
surprisingly
ankietowani, pytani
start learning
interviewed
główne źródło stresu
start learning
main source of stress
powszechny
start learning
widespread
zapobiec
start learning
prevent
zmniejszyć efekty
start learning
lessen effects
presja emocjonalna
start learning
emotional pressure
sposób działania ciała
start learning
body's way of attempting
radzić sobie z trudną sytuacją
start learning
deal with a tough situation
prawdziwe fizyczne zagrożenie
start learning
real physical threat
tyranizowanie
start learning
bullying
strach przed robieniem czegoś
start learning
fear of doing sth
dokonać prezentacji przed klasą
start learning
make a presentation in front of the class
wpłynąć
start learning
affect
czujny
start learning
alert
zdolny poradzić sobie z sytuacją
start learning
capable of handling the situation
przyspieszyć metabolizm
start learning
speed up the metabolism
zwiększenie oddychania i częstotliwości akcji serca
start learning
increasing breathing and heart rate
podnoszenie ciśnienia krwi
start learning
raising blood pressure
zbyt napięty harmonogram
start learning
too busy schedule
rozsądna ilość stresu
start learning
reasonable amount of stress
poprawić wystąpienie
start learning
improve performance
częsty stres
start learning
frequent stress
układ nerwowy
start learning
nervous system
pozostać w pogotowiu
start learning
remain on alert
nadmierny
start learning
excessive
osłabiony
start learning
weakened
niekorzystny wpływ
start learning
adverse effect
trądzik
start learning
acne
wysokie ciśnienie
start learning
high blood pressure
oczywiście
start learning
obviously
depresja
start learning
depression
u każdego w umyśle
start learning
on everyone's mind
zminimalizować stres
start learning
minimise stress
umiarkowane ćwiczenia
start learning
moderate exercise
serce zwiększa przepływ krwi
start learning
heart increases blood flow
pompować więcej tlenu dookoła ciała
start learning
pump more oxygen around the body
obniżenie poziomu hormonu stresu kortyzolu
start learning
reducing level of the stress hormone cortisol
związki wpływające na dobre samopoczucie
start learning
'feel-good' chemicals
uwalniając adrenalinę i endorfiny
start learning
releasing adrenaline and endorphins
obniżony poziom stresu
start learning
reduced stress level
poczucie dobrego samopoczucia
start learning
a feeling of well-being
przyczynić się do lepszego wszechstronnego zdrowia
start learning
contribute to better all-round health
poprawianie humoru
start learning
improving humour
układu sercowo-naczyniowego
start learning
cardiovascular
ćwiczenia aerobowe
start learning
aerobic exercise
odprężenie
start learning
stress relief
poprawić nastrój
start learning
improve mood
zyskać wszystkie korzyści z utrzymywania dobrej kondycji i dobrego samopoczucia
start learning
gain all the benefits of keeping fit and feeling good
zwiększanie szans na radzenie sobie ze stresem
start learning
improving chances of coping with stress
znajdź czas na relaks
start learning
take time to relax
zamiast siedzieć na kanapie
start learning
instead of slouching on the couch
poczuj się dobrze
start learning
make yourself feel good

You must sign in to write a comment