Pre-int Unit 2 Lesson 1

 0    40 flashcards    arturwojciechowski1
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
fidget
start learning
denerwować
windy
It's windy outside.
start learning
wietrzny
Na zewnątrz jest wietrznie.
peacefully
start learning
spokojnie
sunbathe
start learning
opalać się
explode
start learning
eksplodować
argue
Why do our parents always have to argue? They always disagree about everything.
start learning
kłócić się
Dlaczego nasi rodzice cały czas muszą się kłócić? Zawsze w czymś się nie zgadzają.
award
The awards ceremony is on February 20.
start learning
nagroda
Ceremonia rozdania nagród jest 20 lutego.
background
start learning
tło
be proud of
start learning
być dumnym z
carols
a traditional song sung at Christmas
start learning
kolędy
tradycyjna piosenka śpiewana w Boże Narodzenie
cheat
Sometimes kids try and cheat on their school tests, but they usually get caught.
start learning
oszukać
Dzieci próbują czasem oszukiwać na sprawdzianach, ale zwykle zostają przyłapane.
cheer up
I tried to cheer him up, but he just kept staring out of the window.
start learning
rozweselić
Próbowałem go pocieszyć, ale on po prostu wpatrywał się w okno.
childish
start learning
dziecinny
refuse
How could he refuse to help his own son?
start learning
odmawiać
Jak mógł odmówić pomocy swojemu synowi?
cute
Your puppy is so cute!
start learning
śliczny
Twój szczeniak jest taki słodki!
disappointed
I didn't like the film at all and felt really disappointed.
start learning
rozczarowany
W ogóle nie podobał mi się film i byłam rozczarowana.
furious
start learning
wściekły
gorgeous
start learning
wspaniały
hide
start learning
chować się
impatient
start learning
niecierpliwy
impolite
start learning
nieuprzejmy
incomplete
start learning
niekompletny
injure
Nine people died and 54 were injured in the accident.
start learning
zranić
Dziewięć osób zginęło, a 54 zostały ranne w wypadku.
interrupt
Please don’t interrupt her while she’s working.
start learning
przerwać
Nie przerywaj jej, gdy pracuje.
kite
The children were flying kites.
start learning
latawiec
Dzieci puszczały latawce.
lecture
Sometimes Mark falls asleep during lectures.
start learning
wykład
Marek czasami zasypia podczas wykładów.
lucky
I'm not lucky.
start learning
szczęśliwy
Nie mam szczęścia.
make an impression
start learning
zrobić wrażenie
mark
My son gets very good marks at school.
start learning
ocena
Mój syn otrzymuje bardzo dobre oceny w szkole.
naughty
My kids are very naughty.
start learning
niegrzeczny
Moje dzieci są bardzo niegrzeczne.
nightmare
start learning
koszmar
overhear
Let's talk more quietly so that the children don't overhear us.
start learning
podsłuchać
Mówmy ciszej, żeby dzieci nas nie usłyszały.
pretend
start learning
udać
responsibility
The job is challenging and requires a lot of responsibility.
start learning
odpowiedzialność
Praca jest wymagająca i wymaga wiele odpowiedzialności.
retake the exam
Retake the exam!
start learning
ponownie przystąpić do egzaminu
Powtórz egzamin.
rule
You have to follow the rules.
start learning
zasada
Musisz przestrzegać zasad.
sneak out
start learning
wymknąć się
support
start learning
wsparcie
vivid
I have a vivid memory of the first time we met.
start learning
żywy
Mam żywe wspomnienie z pierwszego spotkania.
wide
That corridor is wide.
start learning
szeroki
Ten korytarz jest szeroki.

You must sign in to write a comment