Prawo konstytucyjne - kolokwium

 0    38 flashcards    smiletoeveryone
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
zawieszenie postępowania karnego wszczętego wobec osoby przed dniem wyborów
start learning
3/5
uchwała o skróceniu kadencji
start learning
2/3
wyjątki od zasady dyskontynuacji
start learning
obywatelska inicjatywa ustawodawcza, wstępne wnioski o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej, rozpatrywanie sprawozdań komisji śledczej, przyjętych jeszcze w poprzedniej kadencji
uchwała o tajności obrad
start learning
bezwzględna większość
wybór marszałka
start learning
bezwzględna większość głosów
odwołanie marszałka sejmu/senatu
start learning
46/34 wskazanie następcy
wniosek o powołanie komisji śledczej
start learning
prezydium sejmu lub 46 posłów
klub/ koło senackie
start learning
7/3 senatorów
prawo zgłaszania poprawek
start learning
15 posłów, RM, przewodniczący klubów, wnioskodawcy, porozumieniu poselskiemu ponad 15
weto prezydenta
start learning
przełamanie 3/5 głosów, komisje + głosowanie, NIE ma senatu tututu
wotum zaufania (to drugie)
start learning
zwykła większość
wotum zaufania w pierwszej procedurze
start learning
bezwzględna większość
wotum nieufności dla RM
start learning
większość ustawowej liczby posłów (231), wniosek konstruktywny 46 posłów, powtórny wniosek po upływie 3 miesięcy lub 115 posłów
wotum nieufności dla ministra
start learning
69 posłów, 231
kandydat na marszałka
start learning
15 posłów
wicemarszałkowie
start learning
bezwzględna większość głosów
wskazanie zakresu działania ministrów
start learning
rozporządzenie atrybucyjne
absolutorium
start learning
zwykła większość, sejm ma 90 dni/ 5 miesięcy po zakończeniu roku budżetowego
przesłanki, żeby ustawa mogła wejść w życie w dniu ogłoszenia
start learning
ważny interes państwa/ nie stoi na przeszkodzie zasada demokratycznego państwa prawa
pilny projekt ustawy
start learning
senat ma 14 dni, Prezydent 7 dni, komisja max. 30 dni
zasada niepołączalności
start learning
incompabilitas
rozpatrywanie wniosku o pociągnięcie posła do odpowiedzialności np. karnej
start learning
Komisja Regulaminowa i Etyki Poselskiej
organy pomocnicze RM
start learning
na mocy zarządzenia Prezesa RM, stałe komitety, komitety do rozpatrzenia określonych kategorii spraw, rady i zespoły doradcze
funkcja kreacyjna premiera
start learning
powoływanie na wniosek MINISTRA sekretarzy i podsekretarzy stanu, wojewodowie i wicewojewodowie, kierownicy niektórych organów centralnych
prezydent postanawia o stanie wojny
start learning
jeżeli doszło do zbrojnej napaści na terytorium Rzeczypospolitej lub jeżeli wynika tak z umów międzynarodowych i jeżeli sejm nie może zebrać się na posiedzenie
prezydent na wniosek premiera
start learning
zarządza powszechną lub częściową mobilizację
wprowadzenie stanu wojennego i wyjątkowego
start learning
rozporządzenie Prezydenta RP na wniosek RM, rozporządzenie jest przedstawiane w ciągu 48 h Sejmowi, może odrzucić bezwzględną większością głosów
wprowadzenie stanu klęski żywiołowej
start learning
rozporządzenie RM
zmiana konstytucji - praca w komisjach
start learning
przyjęcie sprawozdania - 2/3 głosów, zgłaszanie poprawek - min. 5 posłów
zgłaszanie członków komisji śledczej
start learning
przewodniczący klubów i kół wchodzących w skład Konwentu Seniorów
komisje obradujące wspólnie
start learning
przyjęcie uchwały - większość głosów, przy obecności min. 1/3 członków każdej z komisji
zmiana konstytucji - pierwsze czytanie
start learning
nie wcześniej niż 30 dnia od przedłożenia sejmowi projektu
ustawa budżetowa - senat
start learning
20 dni, nie może odrzucić
ustawa budżetowa - Prezydent
start learning
7 dni, nie ma weta
wniosek do TK
start learning
prezydent, marszałek sejmu/senatu, prezes RM, 50 posłów, 30 senatorów, pierwszy prezes SN, prezes NSA, prokurator generalny, prezes NIK, RPO, KRS, związki zawodowe, kościoły, jednistki stanowiące samorządu terytorialnego
zbadanie sporu kompetencyjnego przez TK
start learning
prezydent, marszałek sejmu/senatu, prezes RM, pierwszy prezes SN, prezes NSA, prezes NIK
sędziowie TK
start learning
15 na 9 lat, brak możliwości ponownego wyboru, nie mogą należeć do partii politycznych, związku zawodowego, ani prowadzić działalności publicznej
pierwsza procedura rezerwowa powoływania rządu - zgłaszanie kandydatów
start learning
46 posłów

You must sign in to write a comment