Prawo i Przestępczość - Law and Crime

5  1    111 flashcards    VocApp
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
męczyć
start learning
to tire
opór
start learning
resistance
tropić
start learning
to track
zamordować
start learning
to assassinate
zamordować
start learning
to murder
zezwolenie na coś
start learning
permission for something
adwokat
start learning
advocate
adwokat
[BrE]
start learning
solicitor
adwokat
[AmE]
start learning
counsel
amnestia
start learning
amnesty
autopsja
start learning
autopsy
być złapanym na gorącym uczynku
start learning
to be caught red-handed
dowód
start learning
evidence
dowód
start learning
proof
gromadzić dowody
start learning
to collect evidence
groźba
start learning
threat
gwałciciel
start learning
rapist
gwałt
start learning
rape
gwałt
formalnie
start learning
sexual abuse
kajdanki
start learning
handcuffs
kara dożywotniego więzienia
start learning
life sentence
kara więzienia
start learning
imprisonment
karać / ukarać
start learning
to punish, to harm
kieszonkowiec
start learning
pickpocket
kodeks cywilny
start learning
civil code
kodeks karny
start learning
penal code
kodeks karny
start learning
criminal code
kradzież
start learning
robbery, theft
kradzież
start learning
theft
kwas
start learning
acid
łapówkarstwo
start learning
bribery
ława przysięgłych
start learning
jury
mandat
start learning
ticket
mandat / kara
start learning
fine
molestowanie
start learning
harassment
morderca
start learning
murderer
nadużywać
start learning
to abuse
naoczny świadek
start learning
eyewitness
napad
start learning
assault
napaść / napadać
start learning
to attack, to mug
napaść / zaatakować
start learning
to rob, to hold up
naruszenie
start learning
violation
negocjacja
start learning
negotiation
nie przyznać się do winy
start learning
to plead innocent
nielegalny
start learning
illegal
niewinny
przestępstwa
start learning
innocent
oceniać / sądzić
start learning
to judge
odsiadywać wyrok
start learning
to serve one's sentence
odszkodowanie
start learning
compensation
ofiara
przestępstwa
start learning
(crime) victim
okoliczności
start learning
circumstances
opierać się
start learning
to resist
oskarżony / oskarżona
start learning
accused
oskarżony / oskarżona
start learning
defendant
ostatnia wola
start learning
last will
pistolet
start learning
pistol, handgun
podejrzany
o popełnienie przestępstwa
start learning
suspect
porwanie
start learning
kidnapping
porwanie samolotu
start learning
hijacking
porywacz
start learning
kidnapper
prawa autorskie
start learning
copyrights
prawa autorskie
start learning
copyright
proces sądowy
start learning
trial
protokół
start learning
protocol
przekupić / dać łapówkę
start learning
to bribe
przestępstwo
start learning
criminal offence
przyczyna / powód
start learning
cause
przysięgły
start learning
juror
przyznać się do winy
start learning
to plead guilty
rekompensata
start learning
reward, recompense
rozdział majątku
start learning
separation of property
rozdział majątku
start learning
division of property
samobójstwo
start learning
suicide
sąd administracyjny
start learning
administrative court
sąd drugiej instancji
start learning
court of second instance
sąd niższej instancji
start learning
court of lower instance
sąd pierwszej instancji
start learning
court of first instance
sąd wyższej instancji
start learning
court of higher instance
sądownictwo
start learning
jurisdiction
skazany / skazana
start learning
convicted
składać zeznania
start learning
to testify
spadek
start learning
inheritance
spadkobierca
start learning
heir
spadkobierczyni
start learning
heiress
spadkodawca
start learning
testator
spadkodawca
start learning
bequeather
sprawiedliwość
start learning
justice
Straszyć / grozić
start learning
to threaten
szkoda / krzywda
start learning
damage
szkoda / krzywda
start learning
harm
śledztwo
start learning
investigation
śledztwo
start learning
inquiry
testament
start learning
testament, will
traktat
porozumienie
start learning
treaty
Trybunał Konstytucyjny
start learning
Constitutional Tribunal
usiłowanie
start learning
attempt
ustawa
start learning
act
ustawa
start learning
law
więzienie
start learning
prison
więzień
start learning
inmate
więzień
start learning
prisoner
wina
start learning
fault, blame
winny
przestępstwa
start learning
guilty (of a crime)
wydziedziczyć
start learning
to disinherit
wymiar sprawiedliwości
start learning
judicature
zabójstwo
start learning
assassination
zakładnik
start learning
hostage
zapobiec / zapobiegać
start learning
to prevent
zażalenie / narzekanie
start learning
complaint
zgodny z prawem
start learning
lawful
zobowiązanie / obowiązek
start learning
obligation

You must sign in to write a comment