praca voc4

 0    271 flashcards    zuzgad
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
księgowy
start learning
accountant
architekt
start learning
architect
asystent/asystentka
start learning
(personal) assistant
kosmetyczka
start learning
beautician
budowniczy
start learning
builder
kierowca autobusu
start learning
bus driver
pomocnik kelnera
start learning
busboy
mechanik samochodowy
start learning
car mechanic
doradca zawodowy
start learning
career advisor
stolarz
start learning
carpenter
szef kuchni
start learning
chef
Farmaceuta
start learning
chemist/pharmacist
sprzątaczka
start learning
cleaner
programista
start learning
computer programmer
kucharz
start learning
cook
dentysta
start learning
dentist
Lekarz
start learning
lekarz
krawiec
start learning
dressmaker
Instruktor jazdy
start learning
driving instructor
śmieciarz
start learning
dustman/rubbish collector
ekonomista
start learning
economist
elektryk
start learning
electrician
inżynier
start learning
engineer
pracownik na kierowniczym stanowisku
start learning
executive
rolnik
start learning
farmer
projektant mody
start learning
fashion designer
reżyser
start learning
film director
strażak
start learning
firefighter
stewardesa/steward
start learning
flight attendant
fryzjer
start learning
hairdresser
gospodyni domowa
start learning
housewife
instruktor
start learning
instructor
projektant wnętrz
start learning
interior designer
informatyk
start learning
IT specialist
dziennikarz
start learning
journalist
prawnik
start learning
lawyer
wykładowca
start learning
lecturer
bibliotekarz
start learning
librarian
pani przeprowadzajaca dzieci przez ulice
start learning
lillipop lady
pan przeprowadzajacy przez ulice
start learning
lollipop man
kierowca ciężarówki
start learning
lorry driver
menedżer, kierownik
start learning
manager
górnik
start learning
miner
muzyk
start learning
musician
pielęgniarka/ pielęgniarz
start learning
nurse
malarz
start learning
painter
fotograf
start learning
photographer
pilot
start learning
pilot
hydraulik
start learning
plumber
policjant
start learning
police officer
polityk
start learning
politician
listonosz
start learning
postman
listonoszka
start learning
postwoman
psycholog
start learning
psychologist
recepcjonista/recepcjonistka
start learning
receptionist
żeglarz
start learning
sailor
przedstawiciel handlowy
start learning
sales representative/sales rep
naukowiec
start learning
scientist
sekretarka, sekretarz
start learning
secretary
pracownik ochrony
start learning
security guard
sprzedawca
start learning
shop assistant
sklepikarz
start learning
shopkeeper
makler giełdowy
start learning
stockbroker
chirurg
start learning
surgeon
krawiec męski
start learning
tailor
taksówkarz
start learning
taxi driver
nauczyciel
start learning
teacher
kontroler biletow
start learning
ticket inspector
tłumacz
start learning
translator
pracownik biura podróży
start learning
travel agent
Prezenter telewizyjny
start learning
TV presenter
weterynarz
start learning
vet
kelner
start learning
waiter
kelnerka
start learning
waitress
źle płatne
start learning
badly paid
pełnoetatowy
start learning
full-time
fizyczny
start learning
manual
monotonny
start learning
monotonous
w niepełnym wymiarze godzin
start learning
part-time
stały
start learning
permanent
satysfakcjonujący
start learning
satisfying
stresujący
start learning
stressful
tymczasowy
start learning
temporary
dobrze płatny
start learning
well-paid
osoba starająca się o pracę
start learning
applicant
kandydat
start learning
candidate
odpowiednim kandydat
start learning
suitable candidate
umowa(o pracę) kontrakt
start learning
(work) contract
zyciorys/cv
start learning
curriculum vitae (CV)
umowa o prace
start learning
employment contract
doświadczenie
start learning
experience
pięcioletnie doświadczenie
start learning
five years' experience
dotychczasowe doswiadczenie
start learning
previous experience
doświadczenie zawodowe
start learning
work experience
formularz
start learning
form
formularz podania o pracę
start learning
application form
rozmowa kwalifikacyjna
start learning
interview/job interview
osoba przeprowadzająca rozmowy kwalifikacyjne
start learning
interviewer
praca
start learning
job
obecna praca
start learning
current job
ogłoszenie o pracę
start learning
job advertisement
podanie o pracę
start learning
job application
biuro postednictwa pracy
start learning
job centre
drobne prace na zlecenie
start learning
odd jobs
list polecający
start learning
letter of reference
zawod
start learning
occupation
okazja, szansa
start learning
opportunity
dane osobowe
start learning
personal details
Stanowisko, posada
start learning
position/post
zawód wymagający kwalifikacji
start learning
profession
z zawodu
start learning
by profession
kwalifikacje
start learning
qualifications
rekrutacja
start learning
recruitment
umiejetnosci
start learning
skills
umiejętności administracyjnych
start learning
administrative skills
umiejętności komunikacyjne
start learning
communication skills
Umiejętności obslugi komputera
start learning
computer/IT skills
znajomosc jezyka
start learning
language skills
umiejętności organizacyjne
start learning
organisational skills
szkolenie
start learning
training
sesja szkoleniowa
start learning
training session
wolna posada, wakat
start learning
vacancy
oglaszac
start learning
advertise
rekrutować
start learning
recruit
zlozyc podanie o prace
start learning
apply for a job
ubiegać się o stanowisko
start learning
apply for a position
zalaczyc zyciorys
start learning
enclose/attach a CV
wypełnić formularz
start learning
fill in a form
Znajdź pracę
start learning
find a job/work
przeprowadzac rozmowe kwalifikacyjna z kandydatami
start learning
interview applicants
szukać pracy
start learning
look for a job
podpisać umowę o pracę
start learning
sign a work contract
praca wymaga kontaktów z ludźmi
start learning
the job involves dealing with people
premia
start learning
bonus
roczna premia
start learning
annual bonus
zarobki
start learning
earnings
wynagrodzenie za uslugi
start learning
fee
świadczenia dodatkowe
start learning
fringe benefits/perks
dochód
start learning
income
płaca minimalna
start learning
minimum wage
płaca
start learning
pay
przyzwoita placa
start learning
decent pay
podwyżka wynagrodzenia
start learning
pay rise
rozsadna placa
start learning
responsable pay
zasiłek chorobowy
start learning
sick pay
emerytura
start learning
pension
zysk
start learning
profit
pensja
start learning
salary
pensja początkowa
start learning
starting salary
konkurencyjne wynagrodzenie
start learning
competitive salary
podatek
start learning
tax
napiwek
start learning
tip
placa tygodniowa/dzienna/godz
start learning
wages
zarabiać
start learning
earn
płacić
start learning
pay
dostać podwyżkę
start learning
get a pay rise
dostać wyplate
start learning
get paid
zarabiac za prace w nadgodzinach
start learning
get paid overtime
szef
start learning
boss
dyrektor naczelny
start learning
chief executive officer
kolega z pracy
start learning
colleague/workmate
pracownik
start learning
employee
pracodawca
start learning
employer
personel
start learning
staff
personel obslugi technicznej
start learning
support staff
zespol
start learning
team
czlonek zespolu
start learning
team worker
pracownik
start learning
worker
pracownik fabryki
start learning
worker factory
kariera
start learning
career
perspektywy kariery
start learning
career prospects
firma
start learning
company
ostateczny termin
start learning
deadline
zatrudnienie
start learning
employment
ciężka praca
start learning
hard work
kierownictwo
start learning
management
biuro
start learning
office
przepracowanie
start learning
overwork
sektor usług
start learning
service sector
praca zespołowa
start learning
teamwork
związek zawodowy
start learning
trade union
warunki pracy
start learning
working conditions
miejsce pracy
start learning
workplace
pomoc komus
start learning
assist sb
zatrudniać
start learning
employ
kierować
start learning
manage
pracowac
start learning
work
być w pracy
start learning
be at work
być dobrym w czyms
start learning
be good at sth
kierowac czyms
start learning
be in charge of sth
być na służbie
start learning
be on duty
strajkowac
start learning
be on strike
byc czynnym
start learning
be open for business
być częścią zespołu
start learning
be part of a team
byc punktualnym
start learning
be punctual
być wykwalifikowanym
start learning
be qualified
odpowiedzialny za kogos/cos
start learning
be responsible for sb/sth
prowadzic wlasna dzialanosc
start learning
be self-employed
awansować
start learning
be/get promoted
odbic karte zegarowa przychodzac do pracy
start learning
clock in/clock on
pracowac z ludzmi
start learning
deal with people
pracowac ciezko caly dzien
start learning
do a hard day's work
brac udzial w szkoleniu
start learning
do/take a training course
wykonywac dobrze swoja prace
start learning
do one's job well
pracy fizycznej
start learning
do physical work
zarabiac na zycie
start learning
do sth for a living/earn a living
pracowac w nadgodzinach
start learning
do/work overtime
dostać pracę
start learning
get a job
pomagac komus
start learning
give sb a hand
rozpoczac strajk
start learning
go on strike
Do pracy
start learning
go to work
zapłacić za godzinę pracy
start learning
pay per hour
płacić miesięcznie
start learning
pay per month
płacić za tydzień
start learning
pay per week
prowadzic wlasna firme
start learning
run one's own business
zalozyc wlasna firme
start learning
start one's own business
przejmie obowiązki kogos
start learning
take over duties from sb
pracowac dobrze w zespole
start learning
work well in a team
pracować jako
start learning
work as
pracować dla firmy/dla kogos
start learning
work for a company/a person
pracować z domu
start learning
work from home
ciężko pracować
start learning
work hard
pracowac wiele godzin
start learning
work long hours
pracowac samodzielnie
start learning
work on one's own
pracować nad czyms
start learning
work on sth
pracowac na zmiany
start learning
work/do shifts
pracować z zachowaniem terminow
start learning
work to deadline
praca pod presją
start learning
work under pressure
pracować z kimś
start learning
work with someone
urlop
start learning
holiday
dzień ustawowo wolny od pracy
start learning
bank holiday
urlop
start learning
leave
urlop macierzyński
start learning
maternity leave
płatny urlop
start learning
paid leave
zwolnienie lekarskie
start learning
sick leave
być na zwolnieniu lekarskim
start learning
be off sick
być na urlopie
start learning
be on holiday
wziąć tygodniowy urlop
start learning
take a week's leave
wziąć dzień wolny od pracy
start learning
take a day off work
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
zlikwidowanie miejsca pracy
start learning
job losses
emeryt
start learning
pensioner
emerytura
start learning
retirement
przejście na wcześniejszą emeryturę
start learning
early retirement
bezrobotny
start learning
unemployed/out of work
bezrobocie
start learning
unemployment
wysokie bezrobocie
start learning
high unemployment
niskie bezrobocie
start learning
low unemployment
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit
rezygnować
start learning
resign
odejsc na emeryturę
start learning
retire
być na zasiłku
start learning
be on the dole
zamknac firmę / sklep
start learning
close down a company/a store
zwolnic kogos z pracy
start learning
fire sb/let sb go/sack sb/give sb the sack
rzucic prace
start learning
give up/quit one's job
zbankrutować
start learning
go bankrupt
zlozyc wypowiedzenie
start learning
hand in one's resignation
odejsc z pracy
start learning
leave a job
stracić pracę
start learning
lose one's job
zwolnic kogos z powodu redukcji etatow
start learning
make sb redundant
au pair
start learning
au pair
opiekunka do dziecka
start learning
babysitter
Zbieranie owoców
start learning
fruit picking
zbieracz owoców
start learning
fruit picker
praca wakacyjna
start learning
holiday/summer job
ratownik
start learning
lifeguard
dostawa pizzy
start learning
pizza delivery
praca sezonowa
start learning
seasonal work
kierownik obozu wakacyjnego
start learning
summer camp supervisior
przewodnik
start learning
tour guide
wolontariat
start learning
voluntary work

You must sign in to write a comment