poziom trzeci

 0    253 flashcards    krolkacper94
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
mieszkać, żyć
start learning
live
blisko
start learning
close
pod
start learning
under
przed(np: domem)
start learning
in front of
daleko
start learning
far
zagwarantować
start learning
ensure
prawidłowo, właściwie
start learning
properly
przydzielenie zadania
start learning
assignments
uzyskać, otrzymać
start learning
obtain
miejsce(siedzące)
start learning
seat
pomiędzy
start learning
between
strona
start learning
a page
cieszyć się, lubić, czerpać przyjemność
start learning
enjoy
wcześniej
start learning
earlier
przed / zanim / wcześniej
start learning
before
potem / po
start learning
after
mimo, pomimo że
start learning
althought
prawie
start learning
almost
plecak
start learning
backpack
uniknąć
start learning
avoid
rozsądny
start learning
sensible
wyjątkowo
start learning
exceptionally
stajnia, stabilny
start learning
stable
powierzchnia
start learning
area
rozważać
start learning
to consider (doing)
wymagać
start learning
to demand
równa się
start learning
equal to
nie naciskaj/ nie przeginaj
start learning
don’t push it
sprawa dyskusyjna
start learning
moot point
pojawić się
start learning
appear
w sprawie, jeśli chodzi o
start learning
regarding
występować, zdarzać się
start learning
occur
na podstawie/oparty na
start learning
based on
Zauważyć(istnienie czegos)
start learning
noticed
w czasie / podczas
start learning
during
zawierać
start learning
contain
komora
start learning
chamber
nieczynny
start learning
inoperative
pobrać/przynieść(pójść po coś lub kogoś i wrócić)
start learning
fetch
zatem, dlatego, a więc
start learning
therefore
natychmiast
start learning
straightaway
ilość
start learning
quantity
chyba że
start learning
unless
angażować
start learning
involve
dyktuje
start learning
dictates
wyrównywać
start learning
aligned
stały
start learning
fixed
przeciw mnie
start learning
up against to me
próba, usiłowanie
start learning
attempt
otrzymany, akceptowany, przyjęty, odebrany
start learning
receive
transmitować
start learning
transmit
wysyłać
start learning
send - sent - sent
szukać
start learning
to look for
konto / rachunek, raport
start learning
account
mówić(rozmawiać z kimś)
start learning
speak - spoke - spoken
zastanawiać się
start learning
wonder
ciekawy, ciekawski, wścibski
start learning
curious
zdolność
start learning
capability
Progi, próg, linia graniczna np na wykresie
start learning
thresholds
ostrożność, uwaga
start learning
caution
przyczyna / powód
start learning
cause
uwaga
start learning
attention
obok / przy
start learning
next to
przede wszystkim, po pierwsze
start learning
first of all
dostępny
start learning
available
w zestawie, zwinięty, spakowany
start learning
bundled
korzyść
start learning
advantage
marnować, trwonić
start learning
waste
siła, mocna strona
start learning
strength
pewny, przekonany o czymś
start learning
certain
częściowo
start learning
partly
przełożyć
start learning
reschedule
wymóg(na r)
start learning
requirement
obecnie(ale w rozumieniu naszych czasów)
start learning
these days
ostatnio
start learning
lately
nagle
start learning
suddenly
znacząco / w znacznym stopniu
start learning
considerably
rzadko
start learning
rarely
umożliwiać
start learning
enable
w celu
start learning
in order to
potencjał, możliwości, zdolność, wydajność
start learning
capabilities
szczególny, konkretny
start learning
particular
do, aż do, dopóki nie, aż nie
start learning
until
natknąć się
start learning
come across
znacznie, w znacznym stopniu
start learning
considerably
w pakiecie
start learning
in a bundle
zwykle / zazwyczaj
start learning
usually
czasem
start learning
sometimes
wzmocnienie, polepszenie, poprawa
start learning
enhancement
obecny
start learning
present
stosowanie, używanie, użycie
start learning
usage
w oczekiwaniu
start learning
pending
przekracza
start learning
exceeds
świadomy, poinformowany
start learning
aware
punkt na liscie/na rachunku
start learning
items
stale / wciąż / nieprzerwanie
start learning
constantly
ustalać, określać
start learning
determine
określenie, pojęcie
start learning
term
szkoła podstawowa
start learning
a primary school
szkoła prywatna
start learning
private school
szkoła średnia
start learning
secondary school
czas wyprzedzenia
start learning
time advance
środowisko
start learning
environment
z wyprzedzeniem
start learning
in advance
osiągnięcie, rozwój, postęp
start learning
advance
zapobiec, uniemożliwić
start learning
prevent
zupełnie
start learning
completly
niedozwolone
start learning
disallowing
oświadczenie, wypowiedź, stwierdzenie
start learning
statement
członek
start learning
member
obóz letni
start learning
summer camp
zmieniać się
start learning
varies
odraczać, odkładać
start learning
postpone
szczegółowy
start learning
detailed
rozwijać
start learning
develop
rozczarowany
start learning
disappointed
zaniepokojony
start learning
concerned
pod wrażeniem
start learning
impressed
należeć do
start learning
belong to
Chcieć
start learning
wanna = want to
zamierzam = zamiar, zamierzać
start learning
gonna = going to
odrzucać(koncepcję)
start learning
discard
powierzchnia robocza
start learning
working surface
podczas gdy, natomiast
start learning
whereas
w zasadzie..., właściwie...
start learning
basically
dalej
start learning
further
absurdalny, bezsensowny, głupi, niepoważny
start learning
ridiculous
uczęszczać na kurs
start learning
attend a course
uważać(np. na lekcji)
start learning
to pay attention
równoległy, jednoczesny
start learning
concurrent
jednakże
start learning
however
w rzeczy samej / istotnie
start learning
indeed
podejście
start learning
approach
średnik
start learning
semicolon
oddzielny
start learning
separate
przewidywany, oczekiwany
start learning
expected
sterta
start learning
heap
stos
start learning
stack
szerokość
start learning
width
wysokość
start learning
height
zmagać się, borykać się, walczyć
start learning
struggling
żywopłot
start learning
hedge
komin
start learning
chimney
kawalerka
start learning
a bedsit
wieżowiec
start learning
tower block
wyregulować, dostosować
start learning
adjust
dwuznaczny, niejednoznaczny
start learning
ambiguous
przeciążony, przeładowany
start learning
overloaded
bitowe, bitowy(np: operator)
start learning
bitwise
przytulny
start learning
cosy
odpowiednio(w wymienionej kolejności)
start learning
respectively
przestronny
start learning
spacious
kołdra
start learning
a duvet
co więcej / ponadto
start learning
furthermore
koc
start learning
blanket
odkurzacz
start learning
a vacuum cleaner
zmywarka
start learning
dishwasher
sztućce
start learning
cutlery
poduszka
start learning
a pillow
nieistotny/ nie na temat
start learning
irrelevant
szalone przypuszczenie
start learning
wild guess
lodówka
start learning
a fridge
nawias
start learning
bracket
natychmiast
start learning
immediately
szafa
start learning
a wardrobe
dziwny, dziwaczny
start learning
weird
raczej
start learning
rather
rozciągać
start learning
stretch
prysznic
start learning
a shower
krzesło
start learning
a chair
czytelność(np: kodu)
start learning
readability
przechowywać, magazynować, sklep
start learning
store
schemat, plan
start learning
scheme
wstyd
start learning
shame
kuchnia
start learning
a kitchen
sypialnia
start learning
a bedroom
łazienka
start learning
a bathroom
Wbudowany
start learning
inbuilt
cytat, cytować
start learning
quote
nieparzysty
start learning
odd
parzysty / równy / nawet
start learning
even
własność, mienie, właściwość, cech(w c++)
start learning
property
nadmiar, przelewać się
start learning
overflow
spodnie
start learning
pants / trousers
majtki
start learning
underpants
bielizna
start learning
underwear
koszula
start learning
shirt
ustalać, kołek(rzeczownik)
start learning
peg
chociaż
start learning
though
traktuje
start learning
treats
nieistotny
start learning
negligible
garnitur
start learning
a suit
pochodna(np klasa)
start learning
derive
pory roku
start learning
seasons
zima
start learning
the winter
lato
start learning
the summer
wiosna
start learning
the Spring
jesień
start learning
autumn
test wydajności, test porównawczy
start learning
benchmark
szkodliwy, krzywdzący
start learning
harmful
listopad
start learning
November
maj
start learning
May
październik
start learning
October
sierpień
start learning
August
styczeń
start learning
January
marzec
start learning
March
luty
start learning
February
kwiecień
start learning
April
wrzesień
start learning
September
grudzień
start learning
December
lipiec
start learning
July
czerwiec
start learning
June
uruchamiać program
start learning
launch
istotny, niezbędny, konieczny
start learning
essential
pozostawać, szczatki (rzecz)
start learning
remain
wreszcie / nareszcie, w końcu
start learning
at last
separator
start learning
delimiter
wiarygodny, solidny
start learning
reliable
straszny, okropny
start learning
dreadful
pogodny, wesoły
start learning
cheerful
uparty
start learning
stubborn
nieuczciwy
start learning
dishonest
miec tendencje, sklonnosci
start learning
tend
gadatliwy
start learning
talkative
usatysfakcjonowany
start learning
satisfied
paskudny
start learning
nasty
Przybysze, nowicjusze
start learning
newcomers
pogodny, radosny
start learning
cheerful
piekielnie(przymiotnik)
start learning
dreadfully
bezinteresowny
start learning
selfless
egoistyczny
start learning
selfish
bystry, ostry
start learning
sharp
jasny, pogodny, bystry
start learning
bright
wydawać się być
start learning
seem
wygląd
start learning
appearance
koszula w kratę
start learning
checked shirt
skóra (materiał), skórzany
start learning
leather
blady
start learning
pale
podziwiać
start learning
admire
nieciekawy, nudny
start learning
dull
samotny
start learning
lonely
szeroki
start learning
broad
silna wola
start learning
strong-will
wola, determinacja
start learning
will
wyczerpany
start learning
exhausted
nieformalny, codzienny
start learning
casual
próżny, zarozumiały
start learning
vain
zepsuty
start learning
broken
dziedziczenie
start learning
inheritance
pięść
start learning
fist
wnioskowanie typu
start learning
type inference
proszę bardzo,
start learning
there you go,
przestoje
start learning
downtime

You must sign in to write a comment