Pouczenie pokrzywdzonego – część II

 0    20 flashcards    Kub
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
chyba że dobro postępowania
start learning
unless the benefit of the proceedings
istotne okoliczności
start learning
crucial circumstances
nie ukończył 15 lat
start learning
under 15
obrońcy
start learning
lawyer
obyczajności
start learning
dissency
określonego
start learning
specified
albo: defined
ponownego
start learning
another
powinny być
start learning
shall be
albo: must be
się przesłuchiwać
start learning
heard
stoi temu na przeszkodzie
start learning
constitutes an obstacle to it
ustawowego lub faktycznego opiekuna
start learning
lawful or actual custodian
uzasadniona obawa
start learning
justified risk
użycia przemocy
start learning
of using force
w charakterze świadka
start learning
in the capacity of the witness
w czasie
start learning
during
wolności seksualnej
start learning
sexual freedom
wyjdą na jaw
start learning
are revealed
wymaga
start learning
requires
występującego w sprawie
start learning
acting in the case
zażąda tego podejrzany
start learning
required by the suspect

You must sign in to write a comment