Positive Qualities

 0    22 flashcards    apaznowicz
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
reliable
My colleague is reliable.
start learning
niezawodny
Mój kolega jest niezawodny.
fair
It's not fair!
start learning
sprawiedliwy
To nie sprawiedliwe!
tidy
His desk is always tidy.
start learning
schludny
Jego biurko jest zawsze czyste.
patient
She is very patient with children.
start learning
cierpliwy
Ona jest bardzo cierpliwa w stosunku do dzieci.
intelligent
My sister was always much more intelligent than me.
start learning
inteligentny
Moja siostra była zawsze znacznie inteligentniejsza ode mnie.
experienced
We need more experienced workers.
start learning
doświadczony
Potrzebujemy bardziej doświadczonych pracowników.
honest
She seems to be honest.
start learning
uczciwy
Ona wydaje się być szczera.
helpful
You were very helpful, I wouldn't do it on my own.
start learning
pomocny
Byłeś bardzo pomocny, sam bym tego nie zrobił.
efficient
Our actions have to be rapid and efficient.
start learning
wydajny
Nasze działania muszą być szybkie i skuteczne.
loyal
He was a keen sportsman and a loyal friend.
start learning
lojalny
Był zapalonym sportowcem i lojalnym przyjacielem.
polite
We only hire polite people.
start learning
kulturalny
Zatrudniamy tylko kulturalne osoby.
generous
It is very generous of you to pay my college fees.
start learning
hojny
To bardzo hojnie z twojej strony, że zapłaciłeś za moje studia.
tolerant
I'm sure Tom will consider your ideas, he's very tolerant.
start learning
tolerancyjny
Jestem przekonany, że Tom rozważy twoje pomysły, jest bardzo tolerancyjny.
attractive
She's an attractive woman.
start learning
atrakcyjny
Ona jest atrakcyjną kobietą.
optimistic
Try to be more optimistic!
start learning
optymistyczny
Postaraj się być bardziej optymistyczny!
kind
Be kind to your new colleague.
start learning
uprzejmy
Bądźcie uprzejmi dla nowego kolegi.
determined
I'm determined to learn French.
start learning
zdeterminowany
Jestem zdeterminowany nauczyć się francuskiego.
innovative
He has a very innovative approach to the problem.
start learning
nowatorski
On ma bardzo nowatorskie podejście do tego problemu.
motivated
He was incredibly motivated to get the contract.
start learning
zmotywowany
On był niesamowicie zmotywowany, żeby dostać ten kontrakt.
clever
You son is really clever.
start learning
bystry
Twój syn jest naprawdę bystry.
energetic
Pre-school teachers need to be very energetic and patient.
start learning
energiczny
Przedszkolanki muszą być bardzo energiczne i cierpliwe.
resourceful
We need resourceful people in our company.
start learning
przedsiębiorczy, zaradny
Potrzebujemy przedsiębiorczych osób w naszej firmie.

You must sign in to write a comment