Polska i świat w XII-XVI wieku

 0    24 flashcards    hemik
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Podaj datę początku rozbicia dzielnicowego
start learning
1138
Podaj datę zniesienia zasady senioratu
start learning
1180
Podaj datę sprowadzenia Krzyżaków do Polski
start learning
1226
Podaj datę zajęcia Pomorza Gdańskiego przez Krzyżaków
start learning
1309
Podaj datę koronacji Władysława Łokietka
start learning
1320
Podaj datę koronacji Przemysła II
start learning
1295
Podaj datę bitwy pod Płowcami
start learning
1331
Podaj datę śmierci Kazimierza Wielkiego
start learning
1370
Podaj datę założenia Akademii Krakowskiej
start learning
1364
Podaj datę synodu w Clermont
start learning
1095
Podaj datę początku pierwszej wyprawy krzyżowej
start learning
1096
Podaj datę zdobycia Konstantynopola przez krzyżowców
start learning
1204
Podaj datę bitwy nad rzeką Kałką
start learning
1223
Podaj datę zdobycia Jerozolimy przez krzyżowców
start learning
1099
Podaj datę powstania zakonu krzyżackiego
start learning
1190
Jakie wydarzenie zakończyło rozbicie dzielnicowe w Polsce?
start learning
koronacja Władysława Łokietka
Od kiedy do kiedy były organizowane wyprawy krzyżowe do Ziemi Świętej?
start learning
od XI do XIII w.
Co należy do skutków rozbicia dzielnicowego w Polsce?
start learning
osłabienie Polski na arenie międzynarodowej
Jakie tereny wchodziły w skład państwa Władysława Łokietka?
start learning
Małopolski
Jakie państwo sąsiadujące z Polską posiadało władcę, który rościł sobie prawo do korony polskiej?
start learning
Królestwo Czeskie
Wstaw w kratki cyfry od 1 do 4, tak aby podane wydarzenia ułożyły się w porządku chronologicznym: [] założenie Akademii Krakowskiej [] sprowadzenie Krzyżaków do Polski [] pierwsza wyprawa krzyżowa [] zdobycie Konstantynopola przez krzyżowców
start learning
4 3 1 2
Co to jest prawo składu?
start learning
nałożony na kupców przybywających do uprzywilejowanych miast obowiązek wystawiania towarów po korzystnej dla mieszczan cenie
Co to jest prawo przymusu drogowego?
start learning
nakaz odwiedzania przez kupców miast z nadanym przywilejem składu
Daty: A. koronacja Wacława II na króla Polski – ........ B. bitwa pod Legnicą – ........ C. początek rozbicia dzielnicowego – ........ D. koronacja Władysława Łokietka – ........
start learning
A. 1300 r. B. 1241 r. C. 1138 r. D. 1320 r.

You must sign in to write a comment