Polecenia na miejscu zdarzenia

 0    44 flashcards    przemyslawm
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem ratownikiem i chcę ci pomóc.
start learning
l'm a rescuer and I'm here to help you.
Otwórz oczy.
start learning
Open your eyes.
Nie ruszaj się.
start learning
Don't move.
Nie wstawaj.
start learning
Don't stand up. (remain seated)
Wstań (powoli, ostrożnie)
start learning
Stand up (slowly, carefully).
Połóż się (usiądź, oprzyj się o mnie).
start learning
Lie down (sit down, lean on me)
Podaj mi rękę.
start learning
Give me your hand.
Przytrzymaj się mocno.
start learning
Hold tight.
Muszę cię unieruchomić, to konieczne.
start learning
l must immobilize you, this is necessary.
Trzymaj mnie mocno.
start learning
Hold me tight.
Trzymam cię mocno.
start learning
I am holding you tight.
Poczekaj nie skacz!
start learning
Wait! Don't jump!
Poczekaj nie wychodź!
start learning
Wait! Don't go out!
Nie bój się skacz (schodź, wyjdź)!
start learning
Don't be afraid, jump (go down, go out)!
Uspokój się.
start learning
Stay calm.
Nie denerwuj się.
start learning
Don't be nervous.
Pokaż gdzie cię boli.
start learning
Show me where it hurts.
Oddychaj głęboko, spokojnie.
start learning
Breathe deeply, calmly.
Podaję ci tlen, oddychaj spokojnie.
start learning
l'm giving you oxygen breathe calmly.
Nie oddychaj.
start learning
Don't breathe. Hold your breath.
Założę ci opatrunek.
start learning
I am going to put on a dressing.
Otwórz szeroko usta.
start learning
Open your mouth wide, please.
Zostań na miejscu.
start learning
Stay here, please.
Nie odchodź.
start learning
Don't go anywhere, please.
Poczekaj chwilę.
start learning
Wait a minute, please.
Musisz poczekać.
start learning
You must wait.
Zatrzymaj się.
start learning
Stop!
Stój!
start learning
Stop!
Odsuń się.
start learning
Move away, please.
Nie dotykaj tego.
start learning
Don't touch it.
Jesteś bezpieczny.
start learning
You are safe.
Zaraz przyjedzie pogotowie (policja, pomoc drogowa).
start learning
The ambulance (police, car assistance) is on the way.
Zaraz zbada cię lekarz.
start learning
The doctor will examine you in a minute.
Wszystko będzie dobrze.
start learning
Everything will be OK.
Nie martw się, jesteśmy (zostaniemy) z tobą.
start learning
Don't be afraid, we are (will stay) with you.
Zajmiemy się tobą.
start learning
We'll take care of you.
Nie martw się.
start learning
Don't worry.
Tylko spokojnie!
start learning
Calm down.
Proszę pokazać dokumenty.
start learning
Show me your documents please.
Pokaż dokumenty dotyczące ładunku.
start learning
Show me the documents of the cargo, please.
Pokaż gdzie jest ten niebezpieczny ładunek.
start learning
Show me where the hazardous cargo is.
Pojedziesz do szpitala.
start learning
You will be taken to hospital.
Pojedzlesz z nami.
start learning
You will go with us.
Skontaktuj się z ambasadą (konsulatem).
start learning
Contact your embassy/consulate.

You must sign in to write a comment