Pojęcia (a) - BIOLOGIA CAMPBELLA

 0    29 flashcards    lemury
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski
Answer język polski

abiotyczny
start learning
nieożywiony; odnosi się do fizycznych i chemicznych właściwości środowiska

trzecia faza procesu obróbki pokarmu u zwierząt; pobieranie małych cząsteczek pokarmowych przez organizm

acetylacja histonów
start learning
dołączenie do grupy acetylowej do danego aminokwasu w histonie

acetylocholina
start learning
jeden z najpopularniejszych neuroprzekaźników; działa poprzez przyłączanie się do receptora i zmianę przepuszczalności błony postsynaptycznej dla specyficznych jonów, zarówno depolaryzując, jak i hiperpolaryzując błonę

acetylo-CoA (acetylokoenzym A)
start learning
cząsteczka, która bierze udział w cyklu Krebsa (cyklu kwasu cytrynowego) w oddychaniu komórkowym, utworzona z fragmentu pirogronianu dołączonego do koenzymu

adaptacja czuciowa
start learning
tendencja neuronów czuciowych do zmniejszenia wrażliwości, kiedy sa wielokrotnie stymulowane

przyciąganie między różnymi rodzajami cząsteczek

adrenalina (epinefryna)
start learning
katecholamina, która jest hormonem rdzenia nadnerczy wywołującym reakcję "walki lub ucieczki" w odpowiedzi na krótkotrwały stres; jest również wydzielana przez pewne neurony lub neuroprzekaźnik

aklimatyzacja
start learning
fizjologiczne przystosowanie do zmian czynników środowiska

pęcherzyk na szczycie komórki plemnikowej zawierający enzymu hydrolityczne i inne białka, które pomagają plemnikowi wniknąć do komórki jajowej

białko globularne, które łączy się w łańcuchy, każde dwa z nich zwijają się w helisę, tworząc mikrofilamenty (filamenty aktynowy) w mięśniach i innych rodzajach komórek

białko, które przyłącza się do DNA i stymuluje transkrypcję genów. U prokariotów aktywatory przyłączają się niedaleko niego; u eukariotów aktywatory przyłączają się do kontrolnych elementów wzmacniacza

akwaporyna
start learning
białko kanałowe dla wody w błonie komórkowej roślin, zwierząt i mikroorganizmów, które specyficznie wspomaga osmozę

dyfuzja wody przez błony

aldehyd 3-fosfoglicerynowy (G3P)
start learning
cukier trójwęglowy, wytwarzany bezpośrednio w cyklu Calvina-Bensona i produkt pośredni w glikolizie

aldosteron
start learning
hormon steroidowy, wytwarzany przez korę nadnerczy, który działa w kanalikach nerkowych, regulując transport jonów sodu i potasu

allopoloploid
start learning
płodny osobnik posiadający więcej niż dwa zestawy chromosomów otrzymane od dwóch różnych gatunków, ktore się skrzyżowały

amfipatyczny
start learning
posiadający zarówno rejon hydrofobowy, jak i hydrofilowy

amina biogenna
start learning
neuroprzekaźnik, pochodna aminokwasu

amplifikacja
start learning
wzmocnienie bodźca w czasie transdukcji sygnału

hormon steroidowy, taki jak testosteron, który stymuluje rozwój i funkcjonowanie męksiego układu rozrodczego i kształtowanie się drugorzędowych cech płciowych

angiotensyna II
start learning
hormon peptydowy, który stymuluje skurcze tętniczek i zwiększa reabsorpcję NaCl i wody w kanalikach dystalnych nerki, co powduje wzrost ciśnienia i objętości krwi

anhydrobioza
start learning
stan uśpienia, w którym następuje utrata niemal całej wody organizmu

makrocząsteczka, która wywołuje odpowiedź immunologiczną poprzez łączeni się z receptorami limfocytów B lub T

triplet nukleotydów na jednym z końców cząsteczki tRNA, który rozpoznaje określony komplementarny kodon w cząsteczce mRNA

aparat przykłębuszkowy
start learning
wyspecjalizowana tkanka w nefronie, która wydziela enzym reninę w odpowiedzi na spadek ciśnienia lub objetości krwi

zdolność niektórych roślin do romnażania się bezpłciowego poprzez nasiona, które nie zostały zapłodnione orzez gametę męską

zaprogramowana śmierć komórki uruchamiana przez sygnał, który w komórce przeznaczonej na śmierć aktywuje kaskadę białek "samobójczych"

awirulentny
start learning
dotyczy patogenów, które wywołują łafodny efekt u żywiciela, nie zabijając go


You must sign in to write a comment