podział układu ruchu

 0    25 flashcards    julkapietrzykowska
print play test yourself
 
Question Answer
układ ruchu człowieka
start learning
systema organorum motus
część bierna układu ruchu
start learning
systema organorum motus passivae
część czynna układu ruchu
start learning
systema organorum motus activae
nauka o kościach
start learning
osteologia
nauka o więzadłach
start learning
syndesmologia
nauka o stawach
start learning
arthrologia
nauka o mięśniach
start learning
myologia
nauka o ruchach
start learning
kinesiologia
układ kostny (szkieletowy)
start learning
Systema sceleti
szkielet naturalny
start learning
sceleton naturale
kości głowy
start learning
ossa capitis
kości szyi i tułowia
start learning
ossa cervicis et trunci
kości kończyny górnej
start learning
ossa membri superioris
kości kończyny dolnej
start learning
Ossa membri inferioris
czaszka
start learning
cranium
część mózgowa czaszki
start learning
pars cerebralis cranii
część twarzowa czaszki
start learning
pars facialis cranii
mózgoczaszka
start learning
neurocranium
trzewioczaszka
start learning
splanchocranium
kości obręczy kończyny
start learning
ossa cinguli membri
kości kończyny wolnej
start learning
ossa membri liberae
połączenia kości
start learning
juncturae ossium
połączenia ścisłe, nieruchome
start learning
synarthroses
stawy (połączenia maziowate)
start learning
articulationes (juncturae synoviales)
układ mięśniowy
start learning
systema musculorum

You must sign in to write a comment