podstawy psychologii-pamięć

 0    24 flashcards    zgredek4000
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
amnezja następcza
start learning
niezdolność do trwałego zapamiętywania nowych wydarzeń i faktów
pamięć dowolna
start learning
świadome przypominanie sobie zdarzeń lub informacji
pamięć mimowolna
start learning
nieświadome pamiętanie, które ujawnia się przez oddziaływanie wcześniejszych doświadczeń lub wcześniej uzyskanych informacji na obecne myśli i działania
kodowanie
start learning
przekształcanie informacji w formę, którą mózg może przetworzyć i zachować
powtarzanie równoległe rozproszone
start learning
alternatywny do modelu przetwarzania informacji model pamięci; wiedza nie jest reprezentowana w postaci sądów lub wyobrażeń, lecz jako połączenia tysięcy współdziałających jednostek przetwarzania rozproszonych w ogromnej sieci i działających jednocześnie
pamięć sensoryczna
start learning
system pamięci, który przechowuje chwilowo niezwykle dokładne wyobrażenia informacji sensorycznych
pamięć krótkotrwała
start learning
w modelu trzech magazynów system pamięci o ograniczonej pojemności uczestniczący w przechowywaniu informacji przez krótki okres; jest również wykorzystywany do zatrzymywania informacji przywołanych z pamięci długotrwałej do chwilowego wykorzystania
porcja
start learning
porcja in Polish
znacząca jednostka informacji; może się składać z mniejszych jednostek
pamięć długotrwała
start learning
system pamięci uczestniczący w długotrwałym przechowywaniu informacji
pamięć proceduralna
start learning
pamięć wykonywanych czynności lub sprawności
pamięć deklaratywna
start learning
pamięć faktów, reguł, pojęć, zdarzeń
pamięć epizodyczna
start learning
pamięć osobiście przeżytych zdarzeń i kontekstów, w których nastąpiły
pamięć semantyczna
start learning
pamięć wiedzy ogólnej czyli faktów, reguł, pojęć, sądów
efekt pozycji seryjnej
start learning
tendencja do łatwiejszego odtwarzania pierwszych i ostatnich elementów z listy niż elementów środkowych
powtarzanie zachowawcze
start learning
wyłącznie mechaniczne powtarzanie materiału w celu utrzymania jego dostępności w pamięci
powtarzanie elaboracyjne
start learning
kojarzenie nowych informacji ze zgromadzoną już wiedzą i analizowanie nowego materiału w celu lepszego zapamiętania
przetwarzanie głębokie
start learning
w kodowaniu informacji przetwarzanie przede wszystkim znaczenia, a nie jedynie fizycznych lub sensorycznych właściwości bodźca
metapamięć
start learning
zdolność kontrolowania i uświadamiania sobie procesu zachowywania informacji
interferencja retroaktywna
start learning
zapominanie, które następuje, gdy świeżo wyuczony materiał zaburza pamięć zachowanego wcześniej podobnego materiału
interferencja proaktywna
start learning
zapominanie, które następuje, gdy uprzednio zachowany materiał zaburza pamięć wyuczonego później podobnego materiału
niepamięć wsteczna
start learning
utrata zdolności pamiętania zdarzeń lub doświadczeń, które zaszły przed określonym momentem w czasie
zapominanie na skutek braku klucza
start learning
niezdolność do przypomnienia sobie informacji przechowywanej w pamięci ze względu na brak wystarczających wskazówek do odtwarzania
pamięć zależna od stanu
start learning
tendencja do pamiętania czegoś, czego nauczyliśmy się lub doświadczyliśmy, będąc w takim samym fizycznym lub psychicznym, w jakim jesteśmy obecnie
amnezja dziecięca
start learning
niezdolność pamiętania zdarzeń i doświadczeń, które się wydarzyły w pierwszych dwóch lub trzech latach życia

You must sign in to write a comment