płyny do wlewów

 0    63 flashcards    enfluran
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Postacie leków do podania pozajelitowego
start learning
1. roztwory 2. zawiesiny 3. suche substancje 4. tabletki 5mikrosfery
Postacie leków do podania pozajelitowego - roztwory
start learning
gotowe do wstrzykiwań preparaty r-rów leczniczych o dyspersji molekularnej lub koloidalnej; ze względu na rodzaj uzytego rozpuszczalnika są to r-ry wodne (r-r glukozy), wodno-organiczne, lub niewodne(r-r olejowe sterydów)
Postacie leków do podania pozajelitowego - zawiesiny
start learning
jałowe, odpowiednio zmikronizowane subst. lecznicze, zawieszone w środ. wodnym, wodno-org lub olejowym; układy wielofazowe, w których faza rozpr. to ciało stale, a faza ciekła – ciecz. jest to postać leku o przedłużonym uwalnianiu (prep. insuliny)
Postacie leków do podania pozajelitowego - suche substancje
start learning
jałowe subst. lecznicze, przeznaczone do przygotowania r-ru lub zawiesiny bezpośrednio przed wstrzyknięciem, za pomocą odp. rozpuszczalnika (subst. wrażliwe na hydrolizę; difosforan tiaminy)
Postacie leków do podania pozajelitowego - tabletki
start learning
tabl. do sporządzania r-rów do wstrzykiwań (terapeutyczna dawka leku do rozp. w jałowej wodzie) oraz t. do implantacji (jałowe, do wprowadzania pod skórę; przedłużone uwalnianie; disulfiram)
Kontrola leków pozajelitowych
start learning
1. badanie jałowości (bezp. posiew i met sączków membr.) 2. ob. pirogenów (kroliki i LAL) 3. zanieczyszczenia nierozp. (wizualna, saczki membr, licznik Coultera, dyfrakcja laserowa) 4. ciśn. osmotyczne (obnizenie temp zamarzania r-ru) 5. akt. hemolityczna, szczelnosc opakowania, tozsamosc, zaw. subst leczniczej i ew subst pomocniczych, zaw. plynu w pojemniku
Substancje pomocnicze w lekach pozajelitowych
start learning
1. rozpuszczalniki 2. solubilizatory 3. p/utleniacze 4. bufory 5. substancje p/bakteryjne 6. subst. stosowane do doprowadzenia do izoosmotycznosci
Substancje pomocnicze w lekach pozajelitowych - rozpuszczalniki
start learning
1. woda do wstrzykiwan – Aqua pro injectione, 2. oleje: arachidonowy, sojowy, slonecznikowy, bawelniany, oliwkowy, racznikowy, sezamowy – Oleum pro injectione, 3. polsynt. triglicerydy – Miglyole; 4. etanol – ponizej 250 g/l [Relanium]; 5. glikol propylenowy [Digoxin]; 6. glikole polioksyetylenowe
Substancje pomocnicze w lekach pozajelitowych - solubilizatory
start learning
subst. wspomagajace rozpuszczanie (kofeina+benzoesan sodu, teofilina+etylenodiamina, aminofenazon/allobarbital +uretan, pentobarbital+glikol propylenowy+etanol)
Substancje pomocnicze w lekach pozajelitowych - p/utleniacze
start learning
(nizszy potencjal redox niż chronione subst. lecznicze; siarczyny, rongalit, wit. C, cysteina, EDTA)
Substancje pomocnicze w lekach pozajelitowych - bufory
start learning
odpowiednie pH, fosforanowy, cytrynianowy, octanowy, prep. Diphergan
Substancje pomocnicze w lekach pozajelitowych - subst. stosowane do doprowadzenia do izoosmotycznosci
start learning
NaCl, glukoza
Wymagania leków do wstrzykiwań
start learning
muszą być: jałowe, apirogenne, pozbawione zanieczyszczen nierozpuszczalnych; powinny być: izohydryczne, izoosmotyczne
Wymagania leków do wlewów
start learning
jałowe, apirogenne, wolne od zanieczyszczeń nierozpuszczalnych, izohydryczne, izojoniczne, izoosmotyczne, niedopuszczalna obecnośc subst. gorączkotwórczych
Wyjaławianie r-rów do wlewów
start learning
1. para wodna pod ciśnieniem (121C/101,4kPa/t=20 min +połowa ponad ustalony czas w celu wyrównania temp; płyn może zajmowac max 85% objętości pojemnika bo może wyjebac) 2. sączenie (średn. porów max 0,2 um -> sączki membranowe; subst. wrażliwe na temp)
Płyny w zaburzeniach gospodarki kwasowo-zasadowej - kwasica metaboliczna
start learning
stany ciężkie: r-r 8,4% NaHCO3; stany lekkie: r-r 1,4-5% NaHCO3, r-r 1,68% mleczan Na; r-r 2,0-13,6% octan Na; r-r 2,2-9,8% octan Naprzy niedoborze jonów potasu – odpowiednie sole potasowe powyższych Gdy powyższe r-ry są niewskazane stosuje się r-r 0,3mol/l THAM
Płyny w zaburzeniach gospodarki kwasowo-zasadowej - Zasadowica metaboliczna
start learning
stany ciężkie: r-r 0,83% NH4Cl w 5% r-r glukozy; inne stany: r-r NaCL, KCl w odpowiednich stęż; r-r 5% L-argininy HCl, r-r 1mol/L L-lizyny HCl; r-r 0,05 – 0,2 mol/L HCl z subst. izotonizującą (Glu, NaCl)
R-r wodorowęglanu do wlewów
start learning
w leczeniu kwasic różnego typu; stężenia od 1,4 - 8%; substancja wyjściowa musi wykazywac wysoką czystośc (bez Ca i Mg, w tym celu dodaje się EDTA), nasycenie r-ru CO2 (w celu uzyskania jednolitego r-ru), stężone r-ry wymagają długotrwałego mieszania, nie można ich ogrzewa pow. 40C; trwałoś sporz. prep. 4 tyg; butelki napełniac do 80% obj, wyjaławia w autoklawie 122+2C/15min, wyjąc dopiero po 2h (powstaje CO2 i może wyjebać)
Płyn Ringera
start learning
stosowany w nawodnieniu (dostarczenie org. wody i elektrolitów w stezeniach bliskich fizjologicznym; wyjatek - jony Cl, ich stezenie jest wieksze niz fizj.; dlatego jest izotoniczny, nie izojoniczny) oraz w celu zwiekszenia objetosci w łożysku naczyniowym (ef. krótkotrwały)
Płyn Ringera - zastosowanie
start learning
odwodnienie izotoniczne, uzupełnienie płynów i elektrolitów z zasadowicy hipochloremicznej, hipowolemia (jako skutek oparzeń, zab. chir., utraty krwi), płukanie jam ciała z zab. chir., rozpuszczalnik (rozcieńczalnik) dla leków i koncentratów elektrolitów nie wykazujących niezgodności.
Roztwory leków wrażliwych na utlenianie
start learning
r-ry kw. askorbowego, p-aminosalicylowego, adrenaliny, morfiny, apomorfiny, fizostygminy
metody zabezpieczenia przed utlenieniem wrażliwych substancji
start learning
1. usuwanie tlenu z wody przeznaczonej do przyrządzania r-ru, 2. napełnianie w atm. CO2 lub N, 3. regulacje odczynu (zakwaszenie), 4. dodatek p/utl, dodatek zw. o char. chelatujacym (EDTA), 5. zachowawcze met. wyjaławiania (100C/30 min, wyjalawianie frakcjonowane, sr. konserwujące (rongalit))
Ochrona przed utlenianiem wit. C
start learning
1. usuwanie tlenu z wody przeznaczonej do przyrządzania r-ru poprzez wysycenie CO2 za pomocą nuczy gazowej 2. dodatek p/utleniacza – rongalit 3. dodatek zw. chelatującego jony metali: EDTA w celu wiązania jonów Ca i Mg 4. napełnianie ampułek w środowisku CO2 5. zachowawcze metody wyjaławiania (100 st. C. 30min)
Trudności w sporządzaniu glukozy do wstrzyknięć
start learning
1. - rozkład glukozy i wytworzenie toksycznego 5-HMF 2. - żółknięcie r-ru w wyniku polimeryzacji 5HMF 3. rozwój bakterii
Zalecenia FPVI w wykonaniu glukozy do wstrzyknięć
start learning
1. pH 3,5-6,5 (zakwaszanie przy pomocy 0,1M HCl) 2. glukoza musi być jałowa, bezwodna, apirogenna 3. r-r bezbarwny, brak 5-HMF (norma A<0,8) 4. przechowywanie w ciemnym miejscu 5. stosowane dawki: 5% 10% 20% 40% 60%
Metody otrzymywania Aqua pro injectionae
start learning
1. przez destylacje zgodnie z FP 2. przez podwojna destylacje (redestylacje, bidestylacje) 3. destylacja termokompresyjna 4. ultrafiltracja za pomoca „świec” membranowych 5. odwróconą osmozę
AIO - niezgodności w fazie olejowej
start learning
1. zmiana wielkosci czastek emulsji tluszczowej, 2. smietankowanie, 3. koalescencja; niezgodnosci powoduja r-ry elektrolitow (dochodzi do agregacji), temperatura (złamanie emulsji)
AIO - niezgodności w fazie wodnej
start learning
1. zmętnienie, 2. wytracenie osadu, 3. inaktywacja aminokw. i witamin
kolejność dodawania składników do mieszaniny AIO
start learning
1. glukoza + fosforany 2. aminokwasy 3. elektrolity 4. pierwiastki śladowe 5. witaminy rozpuszczalne w wodzie 6. emulsje tłuszczowe 7. witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
niezgodności AIO w fazie wodnej
start learning
zmętnienie, osad (wytrącenie wodorofosforanów wapnia), inaktywacja witamin. Znaczenie ma stężenie jonów w roztworze, pH, kolejność mieszania, sposób przygotowania, współobecność jonów Mg2+.
wytrącenie wodorofosforanów wapnia
start learning
Ir Ca(H2PO4) 2 = 5,8*10-6 mol/l tak więc znając stężenie jednej substancji, mogę obliczyć dopuszczalne, bezpieczne stężenie drugiego składnika. Dla fosforanów wapnia graniczne ich stężenie wynosi 72 mmol/dm3. Zasada ta odnosi się jedynie do prostych, jonowych obliczeń (np.: CaCl2), bo już organiczne związki wapnia pozwalają na 1000x wyższy Ir soli.
odczyn a wytrącenie wodorofosforanów wapnia
start learning
Jony Ca2+ w środowisku 7,0 zawsze spowodują wystąpienie precypitacji, ale w kwaśnym pH 5,0-6,0 (np.: w roztworze glukozy i witamin) można uzyskać wyższe stężenia, bo występuje więcej jonów H2PO42-, a ten ma mniejsze powinowactwo do wapnia i ma wyższy Ir.
Obecność jonów Mg2+ a wytrącenie wodorofosforanów wapnia
start learning
efekt solny. Dodatek roztworu jonów nie wchodzących w skład drugiej, trudno rozpuszczalnej soli, powoduje wzrost Ir.
wpływ środowiska zewn. na trwałość AIO
start learning
na stan aminokwasów: O2, Temp; stan witamin: O2, hV, Temp, reduktory
wpływ środowiska zewn na stan aminokwasów
start learning
Powoduje to rozkład Cys, Met, Tryp. Może dojść do reakcji z glukozą i zajdzie ciemnienie roztworu. Tlen przenika przez pory pojemnika z pożywieniem, oraz napływa przy przetaczaniu.
wpływ środowiska zewn na stan witamin
start learning
najmniej trwałe są roztwory witaminy C, oraz B1. Często do AIO dodaje się jonów miedzi, która zmienia pH i dodatkowo katalizuje rozpad tych witamin. Emulsja tłuszczowa chroni je przed rozpadem.
żywienie immunomodulacyjne - składniki
start learning
1. kwasy tłuszczowe omega3 2. aminokwasy siarkowe i zw. pokrewne 3. lgutamina 4. arginina
żywienie immunomodulacyjne - działanie
start learning
1. hamowanie zapalenia 2. stymulacja czynności limfocytów 3. wzrost wytwarzania hormonu wzrostu 4. ochrona antyoksydacyjna, pobudzenie wytwarznia i utrzymywanie zasobów glutationu
żywienie pozajelitowe - droga i ciśnienie osmotyczne
start learning
1. żyła centralna - 1800 mOsm/l 2.żyły obwodowe - 700-900 mOsm/l - mniejsza il. cukrów i aa, źródło energii - tłuszcze
glukoza a wytrącenie wodorofosforanów wapnia
start learning
glukoza może tworzyc rozpuszczalne kompleksy z jonami Ca i HPO4; większe stężenie glukozy powoduje spadek wolnych il. wolnych jonów zdolnych do tworzenia nierozp. osadu; ponadto zmniejsza pH
działanie ochronne aminokwasów
start learning
1. tworzą rozpuszczalne kompleksy z jonami Ca i HPO4 2. cysteiny HCl obniża pH 3. adsorbując się na granicy faz zmniejszają agregację
Sporządzanie kropli o zwiększonej lepkości
start learning
Rozpuszcza się subst. lecz. i subst. pomocnicze w 1/2 przepisanej il. wody (wg. met. 1 lub 2), następnie uzupełnia się jałowym rozt. subst. lepkiej w stęż. 2x większym od wymaganego
płyn do dializy otrzewnowej
start learning
24l: NaCl, CaCl2*6H2O, MgCl2*6H2O, Glucosum, Natrium aceticum, Aqua pro injectione + heparyna, antybiotyki
płyn do dializy sztucznej nerki
start learning
50-200l: stężone r-ry elektrolitowe: NaCl, CaCl2*6H2O, MgCl2*6H2O, Natrium aceticum, KCl, Aqua demineralisata
zmiana zabarwienia r-ru glukozy - przyczyna
start learning
utlenianie glukozy potęgowane przez: 1. nadmierne natlenianie r-rów podczas przyrządzania 2. alkaliczny odczyn 3. podwyższenie T i przedłużenie czasu ogrzewania w autoklawach
r-ry do wlewów - lek diuretyczny
start learning
1. glukoza 20-66% 2. sorbitol 40%- krótkotrwałe działanie, obniżanie ciśnienia śródczaszkowego 3. mannitol 10-25%- długotrwałe działanie 4. glicerol 10% w 10% r-rze Glc, do obniżania ciśnienia wewnątrzczaszkowego, przenika przez BBB, w kamoicy nerkowej - przyspiesza usuwanie złogów, *5. NaCl 10% do wstrzykiwań 6. Mocznik 30% w Glc 5%- Przenika przez BBB – szybkie obniżenie ciśnienia
r-ry cukrów do odżywiania pozajelitowego
start learning
1. glukoza 5-10% 2. fruktoza 3. ksylitol 4. inwertoza 5. sorbitol 5%
substancje, których nie można ampułkować w atmosferze CO2
start learning
r-ry soli sodowych słabych kwasów (sól sodowa sulfadiazyny, fenobarbitalu, aminofiliny). CO2 wypiera słabe kwasy z ich soli, mogą one ulec wytrąceniu
oczyszczanie gazów do ampułkowania
start learning
CO2 - przepuszczanie przez płuczki z wodą, N2 - zawiera <2% tlenu - nie musi być oczyszczany, celem usunięcia resztek tlenu - przepuszczenie przez odpowiednie płuczki
usuwanie tlenu z wody
start learning
gotowanie w ciągu min. 10minut, wysycenie gazem przez nuczę gazową G3 lub G4 w cg min. 15 minut.
przeciwutleniacze stosowane w r-rach substancji łatwo utleniających się
start learning
1. połączenia siarki, 2. siarczyny, wodorosiarczyny Na 3. pirosiarczyn Na 4. rongalit 5. kwas askorbowy
sposoby zwiększenia rozpuszczalności substancji
start learning
1. zastosowanie soli lub pochodnych lepiej rozp. w wodzie 2. zmiana składu rozpuszczalnika - częściowe zastąpienie wody etanolem lub glicerolem 3. użycie niewodnego rozpuszczalnika - glikolu propylenowego 4. dodanie solubilizatorów
solubilizatory
start learning
połączenia ułatwiające rozpuszczenie wodzie trudno rozpuszczalnych substancji - zjawisko hydrotropii. przykłady - etery, estry org, organiczne zw. azotowe, oksykwasy org., glikole, cukry, wieloalkohole, zw. powierzchniowo czynne
czynniki przyspieszające procesy redoks
start learning
1. obecność powietrza 2. obecność tenzydów 3. rozcieńczanie r-rów powodujące zmiany stężenia 4. hydroliza
obliczenia z zakresu doprowadzania r-rów do izotonii
start learning
1. met. oparta na danych krioskopowych 2. met. uproszczona 3. met. równoważnika NaCl
woda oczyszczona - wymagania
start learning
1. wolna od zanieczyszczeń nierozp., bezbarwna, przezroczysta, bez zapachu 2. odczyn obojętny 3. nie może zawierać zw. utleniających się, fenoli, chloru 4. bez jonów: Cl-. NO3-, SO4, NH4+, Ca, Mg 5. bez metali ciężkich 6. bez środków konserwujących 7. pozostałość po odparowaniu< 10μg/ml 8. odpowiednia czystość mikrobiologiczna
woda do wstrzykiwań - wymagania
start learning
jak Aqua purificata + 1. jałowa 2. apirogenna 3. bez zanieczyszczeń nierozpuszczalnych 4. bez środków konserwujących
Płyny krwiozastępcze – funkcja preparatów komórkowych krwi
start learning
1) Płyny przenoszące tlen – hemoglobina pozbawiona zrębu krwinkowego: a) spolimeryzowana hemoglobina, b) hemoglobina + fosforan pirydoksalu 2) Emulsja perfluorowęglowodoru – niedokrwistość autoimmunohemolityczna 3) Ludzkie rekombinowane czynniki hemopoetyczne a) Erytropoetyna otrzymana z E. coli
Różnice między roztworami do wstrzyknięć a roztworami do wlewów
start learning
1. cel stosowania – osiągnięcie właściwego działania leczniczego; uzupełnienie ubytku krwi, regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej, odżywianie pozajelitowe, 2. droga podania – śródskórnie, podskórnie, domięśniowo, dosercowo, dożylnie, odstawowo itd.; dożylnie, dotętniczo, rzadko podskórnie 3. sposób podania – strzykawki, ampułkostrzykawki; zestawy do wlewów 4. objętości – 0,1-20ml; 100-4000ml przez 24h 5. czas podania – od kilku sekund do kilkunastu min; od kilkudziesięciu min do kilku godz 6
typy odwodnienia:
start learning
1. HIPEROSMOTYCZNY – utrata wody przewyższa utratę elektrolitów, podaje się wówczas roztwory cukrów (nieelektrolitów) np. 2,5% i 5% roztwory glukozy i sorbitolu, odwodnienie to powoduje zagęszczenie krwi np. biegunki u niemowląt, ludzie starsi, długie przebywanie na słońcu, gorączka 2. HIPOOSMOTYCZNE – niedobór Na, utrata elektrolitów przewyższa utratę wody, stosuje izotoniczne i izojoniczne roztwory z jonami Na 3. IZOOSMOTYCZNE – wynik utraty równoważnych ilości wody i sodu co prowadzi do zmnie
Właściwości odwadniające ma:
start learning
1. Hiperosmotyczne roztwory glukozy 20, 30, 50%, 2. Mannitol - ochronnie na nerki, (znosi skurcz naczyń nerkowych, usprawnia przesączanie kłębuszkowi, spada obrzęk śródmiąższowy) 3. Sorbitol 4. Glicerol - wykazuje właśc. hemolityczne, stos w obrzęku mózgu 5. Mocznik - Obrzęk mózgu np. przy zapaleniu opon mózgowych
nie dodaje sie środka konserwującego, gdy
start learning
1. objętość wstrzykiwanej dawki jednorazowej przekracza 15ml 2. preparat jest przeznaczony do podania droga, dla której nie sa dozwolone -wewnątrzczaszkowe, dokanałowe, nadtwardówkowe, do oka
suche proszki do wstrzykiwań - otrzymywanie
start learning
1. mieszanie jałowych substancji leczniczych z pomocnoiczymi, napełnianie opakowań w warunkach aseptycznych 2. liofilizacja w pojedynczych opakowaniach - r-r substancji leczniczej i pomocniczej - sączenie wyjaławiające - rozdozowanie do opakowań - liofilizacja

You must sign in to write a comment