Pisanie - matura

 0    76 flashcards    lack
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Czy nie zechciałbyś?/ czy nie miałbyś ochoty?
start learning
Would you like to...?
A może...?
start learning
Why don't you...?
Zawsze możemy
start learning
I / We could always
Co powiesz na...?
start learning
What about ...?
Przepraszam, że nie
start learning
I'm do sorry I didn't
Wybacz mi, że nie
start learning
Forgive me for not
Jedną z zalet/wad... jest
start learning
One advantages / disadvantages ... is
Wadą/ minusem jest
start learning
The downside is
Główną/oczywistą wadą/minusem jest
start learning
The main / obvious disadvantage / downside is
Pewnego wieczoru
start learning
One evening
Pamiętnego dnia
start learning
One memorable day I
Pierwszą rzeczą, którą zrobił, było
start learning
The first thing he did was
Następnie on
start learning
He followed that by
Trudno w to uwierzyć, ale wtedy
start learning
It is hard to believe but then
Kiedy tam dotarliśmy
start learning
When we got there, we
To, co najbardziej pamiętam, to
start learning
What I remember most is
Główną atrakcją, mojego pobytu tam było
start learning
The highlight of my stay there was
Zaczęliśmy od..., a potem poszliśmy
start learning
We started at ... and then we went
Podczas gdy
start learning
While the
W trakcie
start learning
During
Wracaliśmy, gdy
start learning
We were on our way back when
NIgdy nie zgadniesz
start learning
You will never guess
... okazało sie wielkim sukcesem
start learning
... was a great success
Szczególnie podobało mi się
start learning
I particularly enjoyed
Kiedy po raz pierwszy odwiedziłem
start learning
When I first visited
Byłem pod ogromnym wrażeniem
start learning
I was really impressed by
To jest... niedaleko...
start learning
It's a... near...
Jest odrobinę na odludziu, lecz
start learning
It's a bit isolated but
To jest tuż poza dużym miastem
start learning
It is just outside the big city of
Znajduje się
start learning
It's situated
Wprowadzono wiele ulepszeń
start learning
They've made lots of improvements
Nie zmieniło sie wiele
start learning
It hasn't changed much
Stan budynku jest
start learning
The condition of the building is
Budynek nie jest zadbany
start learning
The building hasn't been well maintained
Bardzo brakowałoby mi
start learning
I would really miss
Byłoby mi ciężko
start learning
I would find it hard to
Mam nadzieję
start learning
I hoping to
Byłem trochę zawiedziony
start learning
I was a little disappointed with
Byłem miło zaskoczony
start learning
I was pleasantly surprised
To było droższe, niż się spodziewaliśmy.
start learning
It was more expensive than we'd expected.
Wszystko było warte swojej ceny
start learning
Everything was good value
Nie mam pewności, że
start learning
I'm not sure it
To, co mi się podoba w... to...
start learning
What I really like about ... is...
To, co najbardziej lubię w... to...
start learning
The thing I most like about ... is...
osobą, którą najbardziej podziwiam, jest
start learning
the person I admire most is
Mam wiele szacunku dla
start learning
I have a lot of respect for
Wiem aż za obrze z własnego doświadczenia, że
start learning
I know only too well from first-hand experience that
Uważam zdecydowanie, że
start learning
I fell very strongly that
Jest dla mnie oczywistym, że
start learning
It is quite clear to me that
Z mojego punktu widzenia
start learning
From my point of view
Zdecydowanie uważam, że
start learning
I definitely believe that
Muszę jednak zaznaczyć, że
start learning
However, I have to point out that
Moją opinię opieram na tym, że
start learning
My opinion is based on the fact that
Powód, dla którego piszę, jest taki, że
start learning
The reason behind writing this is that
Uważa się, że
start learning
It is thought / said that
Wiele osób uważa, że
start learning
Many believe that
Niektórzy twierdzą, że
start learning
Some people claim that
... jest dość kontrowersyjną kwestią
start learning
... is quite a controversial issue
Na tę kwestię można spojrzeć z różnych stron
start learning
There are several ways of looking at this
wszyscy jesteśmy świadomi, że
start learning
we are all aware that
Musimy rozważyć kilka spraw
start learning
We need to consider several points.
Uświadomiło mi to, że
start learning
It made me aware that
Nie ma protego rozwiązania tego problemy
start learning
There is no simple solution to the problem
Jedbym z rozwiązań mogłoby być...
start learning
One solution might / could be to...
W interesie wszystkich byłoby
start learning
It would be in everyone's interest to
To, co jest naprawdę potrzebne, to
start learning
What is really needed is
Nie muszę mówić, że powinniście
start learning
Iy goes without saying that you should
Zdacydowanie polecam, abyście
start learning
I strongly suggest that you
Bezwzględnie powinniście
start learning
you definitely need to
Bez wprowadzenia takich zmian/rozwiązań
start learning
Without changes / solutions like this you will
Obawiam się, że mam kilka uwag krytycznych na temat
start learning
I am afraid that I have several complaints about
Nie byliśmy jedynymi zadowolonymi z
start learning
We weren't the only who were unhappy with
Menadżer odmówił wusłuchania naszych obaw
start learning
The manager refused to listen our concerns
Byliśmy bardzo rozczarowani
start learning
We were very disappointed with
Chciałbym pogratulować tobie
start learning
I would like to congratulate you on
Gratulacje z okazji
start learning
Many congratulations on

You must sign in to write a comment