Pierwsza kartkówka z bioli

 0    29 flashcards    kumulepula
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
Ekologia
start learning
nauka o zależności między organizmami/nauka o funkcjonowaniu i strukturze przyrody
Autekologia
start learning
Ekologia organizmów, badająca wzajemne oddziaływania środowiska na poszczególne organizmy i odwrotnie
synekologia
start learning
Ekologia ekosystemu, bada zależności pomiędzy grupami organizmów a ich środowiskiem
sozologia
start learning
nauka o ochronie przyrody i jej zasobów
Populacja
start learning
zespół organizmów jednego gatunku żyjącego na danym terenie w określonym czasie mogącego się swobodnie krzyżować i wydawać płodne potomstwo
Biocenoza
start learning
zespól populacji bytujących, na danym terenie i powiązanych wzajemnymi zależnościami Biologicznymi.
Roślinny składnik biocenozy
start learning
fitocenoza
zwierzęcy składnik biocenozy
start learning
zoocenoza
Ekosystem
start learning
Biocenoza wraz ze środowiskiem nieożywionym w którym bytuje.
Biom
start learning
Rozległy obszar o podobnym klimacie obejmujący zespoły ekosystemów wraz z typowymi dla nich warunkami środowiskowymi. Spotykamy w nim określone zbiory zwierząt i roślin
Biosfera
start learning
środowisko życia naszej planety, na które składają się wszystkie biomy. obejmuję troposferę do 15km od ziemi i całą hydrosferę oraz litosferę do 1 km w głąb.
Stosunki liczbowe
start learning
Liczebność zagęszczenie Rozrodczość Śmiertelność
Liczebność
start learning
łączna liczba osobników w populacji
zagęszczenie
start learning
łączna liczba osobników danej populacji przypadająca na daną jednostkę powierzchni
Rozrodczość
start learning
Liczba młodych pojawiających się w określonej jednostce czasu
Śmiertelność
start learning
liczba zgonów w danej populacji w określonym czasie
Czynniki wpływające na liczebność populacji
start learning
rozrodczość śmiertelność czynniki biotyczne(epidemie) czynniki Abiotyczne (susze) migracje
Struktura wiekowa
start learning
struktura która określa udział populacji i osobników różnych klas wiekowych
struktura płciowa
start learning
liczba samic i samców w populacji
Aerał osobniczy
start learning
przestrzeń przypadająca na każdego osobnika w populacji, na której występują wszystkie mu potrzebne do życia elementy
Terytorium
start learning
ta część rewiru, która jest aktywnie broniona przez organizmy
Komensalizm
start learning
Współbiesiadnictwo, WSPÓŁŻYCIE DWÓCH POPULACJI, PRZY CZYM JEDNA ODNOSI KORZYŚCI DZIĘKI DRUGIEJ, A druga JEST ZUPEŁNIE OBOJĘTNA wobec pierwszej
Protokooperacja
start learning
Oddziaływanie korzystne dla obu populacji, które mogą bez siebie funkcjonować
Mutualizm
start learning
Jest to pełna symbioza dwóch populacji polegająca na tym, że jedna populacja nie jest w stanie żyć bez drugiej i na odwrót
Drapieżnictwo
start learning
Jest to układ w którym jedna populacja (ofiara) ponosi straty, a druga doznaje korzyści (drapieżnik). Korzyści są w postaci upolowania ofiary przez drapieżnika, a szkody śmierć ofiary.
Pasożytnictwo
start learning
Populacja pasożyta zyskuje a populacja żywiciela traci.
Konkurencja
start learning
Szkodę ponoszą obie populacje. Populacje te muszą mieć podobną niszę ekologiczną co może skutkować do wymarcia słabszej populacji
Amensalizm
start learning
Jest to sytuacja w której jedna populacja wyrządza krzywdę drugiej nie czerpiąc z tego korzyści ani nie doznając szkód.
Neutralizm
start learning
Obie populacje nie oddziałowują na siebie

You must sign in to write a comment