phrasal verbs / kolokacje

 0    20 flashcards    anetakalamaszek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
opiekować się / troszczyć
Oni zaopiekowali się nią po tamtym wypadku.
start learning
take care of
They took care of her after that accident.
wyjmować coś / wypłacać (np. pieniądze z konta, bankomatu) / dostawać, zaciągać np. pożyczkę
brać pożyczkę z banku
start learning
take sth out
take out the lean
startować/ odnieść nagły sukces
The plane took off at 12. Jeśli moje piosenka nie odniesie nagłego sukcesu, będę musiał zakończyć karierę. Jego książka odniosła nagły sukces, a on stał się sławny. 16-letni John odniósł nagły sukces i teraz mieszka w willi.
start learning
take off
Samolot wystartował o 12. If my song doesn't take off, I'll have to finish my career. His book took off and he became famous. The 16-year-old John took off and now lives in a mansion.
pojechać pociągiem / złapać pociąg
start learning
take the train
trwać / zająć 24 godziny
start learning
take 23 hours
It took 23 hours to get to Barcelona.
wynajmować
start learning
take up residence
obejmować (np. stanowisko), zajmować czas, zajmować pozycję, przyjąć coś, zacząć uprawiać jakieś hobby
Ona zdecydowała się objąć inne stanowisko. Nie zajmę państwu wiele czasu. Jane zajmie jego pozycję w firmie.
start learning
take up sth
She decided to take up another post. am not going to take up much of your time. Jane will take up his post in the company
czuć pociąg do czegoś, przekonać się do kogoś/czegoś
On natychmiast przekonał się do swojego nowego współlokatora.
start learning
take to
He took to his new flatmate immediately.
zrobić sobie rok wolnego od nauki
start learning
take a year off / take a gap year
cofnąć coś (co się wcześniej powiedziało), oddać coś, zwracać honor
Okej, cofam to co powiedziałem. On oddał ubrania, które ode mnie pożyczył. Okej, zwracam honor, pizza z ananasem smakuje wspaniale.
start learning
take sth back
Okay, I take back what I said. He took back the clothes he borrowed from me. Okay, I take it back, pizza with pineapple tastes amazing.
pojechać na wycieczkę
Chciałbyś pojechać na wycieczkę?
start learning
take a trip
Would you like to take a trip?
brać w czymś udział
start learning
take part in sth / participate
jechać na wakacje
start learning
take a holiday
pisać egzamin
start learning
take an exam / do an exam
być podobnym do
Ona z pewnością nie jest podobna do matki.
start learning
to take after
Both my sister and I take after our father. She sure doesn't take after her mother.
wykorzystać coś (np. sytuację), skorzystać z czegoś
Powinniśmy skorzystać z okazji. Zakładam, że wykorzystałeś tę informację?
start learning
take advantage of sth
We ought to take advantage of the opportunity. I assume you took advantage of that information?
mieć miejsce, zdarzyć się, odbyć się
Gdzie odbędzie się twój ślub? Wykład odbędzie się w poniedziałek.
start learning
take place
Where will your wedding take place? The lecture will take place on Monday.
nie spieszyć się, robić coś w swoim tempie
start learning
take one's time
zdjąć coś (np. ciuchy)
start learning
take off something (e.g. clothes)
wziąć coś pod uwagę
Trzeba wziąć pod uwagę fakt, że była ona chora w momencie pisania egzaminu.
start learning
take sth into account
We have to take account of the fact that she was ill at the time of writing the exam.

You must sign in to write a comment