phrasal verbs

 0    15 flashcards    nguyenngocbe
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
làm cho trí nhớ được nhạy bén
start learning
brush up (on)
nâng cao kiến thức
start learning
brush up
Thay đổi ý kiến, quan điểm
start learning
come round on
đưa ra, phát hiện ra, khám phá
start learning
come up with
có một ý tưởng
start learning
hit upon
chứng minh, nhận ra điều gì
start learning
make out
suy nghĩ kĩ
start learning
mull over
ghép lại với nhau
start learning
piece together
suy nghĩ để tìm ra lời giải đáp
start learning
puzzle out
nghiên cứu kĩ
start learning
read up (on/about)
cày, học chăm
start learning
swot up
hiểu, bao gồm
start learning
take in
suy nghĩ kỹ
start learning
think over
xem xét, suy nghĩ kĩ
start learning
think throungh
nảy ra (ý gì), sáng tạo
start learning
think up

You must sign in to write a comment