Peppa Pig. 01.02. Zabawa w chowanego.

 0    52 flashcards    katarzynakrawczyk40
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Jestem Świnka Peppa.
start learning
I’m Peppa Pig.
To jest mój młodszy brat, George.
start learning
This is my little brother, George.
To jest Mommy Pig.
start learning
This is Mommy Pig.
A to jest Daddy Pig.
start learning
And this is Daddy Pig.
Zabawa w chowanego
start learning
Hide and Seek
Peppa i George bawią się w chowanego.
start learning
Peppa and George are playing hide and seek.
Teraz George się ukrywa.
start learning
It is George’s turn to hide.
Musi szybko znaleźć miejsce do ukrycia.
start learning
He must quicly find somewhere to hide
zanim Peppa skończy liczyć
start learning
before Peppa finishes counting
jeden dwa trzy cztery pięć sześć siedem
start learning
one, two, three, four, five, six, seven
George znalazł miejsce do ukrycia się w samą porę.
start learning
George has found somewere to hide just in time.
Gotowi czy nie, oto nadchodzą.
start learning
Ready or not, here come.
Peppa musi znaleźć miejsce, w którym ukrywa się George
start learning
Peppa has to find where George is hiding
Znalazłem cię.
start learning
Found you.
Peppa znalazł George'a
start learning
Peppa has found George
George, widziałem cię zbyt łatwo.
start learning
George, I could see you too easy.
teraz jest. Peppa odwraca się, by się schować.
start learning
now it is. Peppa turn to hide.
Pomogę George'owi policzyć
start learning
I’ll help George to count
ok, George, otwórz oczy.
start learning
ok, George, open your eyes.
George musi znaleźć miejsce, w którym ukrywa się Peppa.
start learning
George has to find where Peppa is hiding.
Peppa nie chowa się pod stołem.
start learning
Peppa isn’t hiding under the table.
Czy myślałeś o wejściu na górę?
start learning
Have you thought of looking upstairs?
peppa nie ma pod łóżkiem.
start learning
peppa isn’t under the bed.
Co to za nieznajomy hałas?
start learning
What was that stranger noise?
peppa nie jest za zasłoną
start learning
peppa isn’t behind the curtain
Znowu słychać ten nieznajomy dźwięk.
start learning
There is that stranger noise again.
co to może być?
start learning
what can it be?
George odkrył, gdzie ukrywała się Peppa.
start learning
George has found where Peppa was hiding.
George mnie znalazł.
start learning
George found me.
Teraz kolej na tatę, żeby się ukryć.
start learning
Now it is Daddy’s turn to hide.
Myślę, że George powinien mieć kolejną kolej
start learning
I think George should have another turn
Ale George nie jest zbyt dobry w ukrywaniu się
start learning
But George isn’t very good at hiding
jestem pewien, że tym razem będzie lepszy.
start learning
im sure he’ll be better this time.
Zamknij oczy i zacznij liczyć.
start learning
Close your eyes and start counting.
o jej
start learning
oh, dear
Peppa łatwo odnajdzie George.
start learning
Peppa will easily find George.
George, chodź tutaj
start learning
George, come over here
Gotowy czy nie, nadchodzę.
start learning
Ready, or not, here I come.
och, George nie chowa się pod stołem.
start learning
oh, George isn’t hiding under the table.
Ale George zawsze chowa się pod stołem
start learning
But George always hides under the table
czy myślałeś o spojrzeniu na górę?
start learning
have you thought of looking upstairs?
Wiem gdzie on jest!
start learning
I know where he is!
George jest w koszyku z zabawkami.
start learning
George is in the toy basket.
George nie ma w koszyku z zabawkami.
start learning
George is not in the toy basket.
Gdzie on może być
start learning
Where can he be?
Peppa nigdzie nie może znaleźć George'a.
start learning
Peppa cannot find George anywhere.
Tatusiu, nigdzie nie mogę znaleźć George'a.
start learning
Daddy, I can’t find George anywhere.
O jej. Zastanawiam się, gdzie on może być.
start learning
Oh, dear. I wonder where he can be.
Właściwie myślę, że w gazecie jest coś o George'u.
start learning
Actually, I think there’s something about George in the newspaper.
George, znalazłem cię.
start learning
George, Found you.
och, George, to było dobre miejsce do ukrycia.
start learning
oh, George, that was a good place to hide.
George cały czas chował się za gazetą tatusia.
start learning
George was hiding behind Daddy Pig’s newsppeper al the time.

You must sign in to write a comment