People, relationships and telephoning

 0    36 flashcards    danosia
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Zazdrosny
On jest o mnie zazdrosny
start learning
jealous of
he is jealous of me
Niespokojny
niepokoiła się o swoje egzaminy
start learning
anxious
she was extremely anxious about her exams
Ambitny
Jab bardzo jesteś ambitny
start learning
ambitious
how ambitious are you?
Hojny
start learning
generous
Zbuntowany
mój 58 letni syn jest bardzo buntowniczy
start learning
rebelious
my 58-year-old son is very rebelious
Towarzyski
Jestem odpowiedzialna i towarzyska
start learning
sociable
I am sociable and responsible
Niezawodny solidny
Ta maszynka jest niezawodna
start learning
reliable
this gadget is reliable
Odpowiedzialny
Jestem odpowiedzialny za kluczowych klientów.
start learning
responsible
I'm responsible for the key clients.
Rozsądny
czy możesz być trochę bardziej rozsądna
start learning
sensible
can you be a bit more sensible?
Dorośli
start learning
adults
Świadomy
czy jesteś tego świadom
start learning
aware
are you aware of this?
Internat
start learning
a boarding school
Wartość cena
start learning
a value
Dzielić coś z kimś
Na Fb dajemy selfie
start learning
to share
we share selfies on FB
Walka
start learning
a fight
Banda paczka
wszyscy już są!
start learning
gang
the whole gang is here!
Opiekować się kimś
czy możesz się mną zaopiekawać
start learning
to take care of sb
can you take care of me?
Przeszkadzać komuś
Przestań zawracać głowę
start learning
disturb lub bother sb
stop bothering me!
Wózek dziecięcy
start learning
a pushchair
Niejadek
start learning
a fussy eater
Siedzimy przy stole
start learning
we are at the table
Cenimy się na wzajem
start learning
we value each other
Kochamy się
start learning
we love each other
Kochamy się (w trójkącie)
start learning
we love one another
Patrzymy się na siebie cały czas
start learning
we look at one another all the time
Zaradny
start learning
resourceful
Wszędzie/ na całym ciele/ świecie/ pokoju
start learning
all over the body/ world/ room etc.
Plac zabaw
wózek jest na placu zabaw
start learning
a playground
the pushchair is in the playground
Wybierać numer
start learning
He's dialling a number
Wysyłać semesey
Mając połamane palce ona nie jest w stanie...
start learning
to text sb
With all her fingers broken she is not able to text
Odwiesić sluchawkę
Proszę się nie rozłączać
start learning
to hang up
Don’t hung up, please!
Dzwonek w telefonie
start learning
a ringtone
Czy możesz do mnie oddzwonić?
start learning
Could you call me back?
Ona zostawiła wiadomość na jego poczcie
start learning
She left a message on his voicemail
Linia jest zajęta
start learning
The line is engaged/ busy
Nie mam zasięgu
start learning
There’s no network coverage

You must sign in to write a comment