paternity 2 p d

 0    24 flashcards    katarzynaopaska
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
całkowicie
start learning
altogether
zarabia większy dochód
start learning
earns a higher income
wybredny
start learning
fussy
podstawowy opiekun
start learning
primary caregive
kwota wynagrodzenia i czas wolny, który otrzymują, zależy od ich rządu i podmiotu zależnego
start learning
amount of pay and time off they receive depends on their goverment and emplyer
równość płci
start learning
gender equality
poprawić w miejscu pracy
start learning
improve in the workplace
bądź
start learning
either
wyposażony
start learning
equipped
zapach
start learning
scent
połóż się
start learning
lay back
poza
start learning
beyond
portret
start learning
portrait
leniwie
start learning
lazily
udać
start learning
pretend
przyczyna
start learning
reason
Opieka
start learning
sitter
cichy
start learning
silent
wprowadzać
Chcielibyśmy wprowadzić nowy produkt w następnym miesiącu.
start learning
introduce
We'd like to introduce the new product next month.
niezbędny / potrzebny
start learning
necessary
rozbawiony
start learning
amused
sługa
start learning
servant
wpływ
Myślisz, że gry mają negatywny wpływ na dzieci?
start learning
influence
Do you think games have negative influence on children?
zabawny
start learning
amusing

You must sign in to write a comment