past simple tense

 0    75 flashcards    karolviaa
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
gubić
start learning
lose - lost - lost
robić
start learning
make - made - made
zaczynać się
start learning
begin - began - begun
być
start learning
be - was (were) - been
zostawać
start learning
become - became - become
gryźć, kąsać, przygryzać, nadgryzać, odgryzać
start learning
bite - bit - bitten
tłuc, łamać, pogruchotać, zepsuć się
start learning
break - broke - broken
przynosić, przywozić, przyprowadzać, sprowadzać, nanieść, zmusić się
start learning
bring - brought - brought
budować
start learning
build - built - built
palić, parzyć, podpalać, spalać się
start learning
burn - burnt - butnt
kupować, nabywać
start learning
buy - bought - bought
łapać, złapać, chwycić, złowić
start learning
catch - caught - caught
wybierać, typować a
start learning
choose - chose - chosen
przychodzić, przyjeżdżać, przybywać, nadciągać
start learning
come - came - come
kosztować
start learning
cost - cost - cost
kroić, ciąć
start learning
cut - cut - cut
kierować
start learning
drive - drove - driven
jeść
start learning
eat - ate - eaten
upaść, spadać
start learning
fall - fell - fallen
karmić, żywić
start learning
feed - fed - fed
walczyć
start learning
fight - fought - fought
znaleźć
start learning
find - found - found
latać
start learning
fly - flew - flown
zapominać, zapomnieć
start learning
forget - forgot - forgotten
wybaczać
start learning
forgive - forgave - forgiven
dostać
start learning
get - got - got
dawać
start learning
give - gave - given
iść
start learning
go - went - gone
rosnąć
start learning
grow - grew - grown
mieć
start learning
have - had - had
słyszeć
start learning
hear - heard - heard
uderzyć, uderzać
start learning
hit - hit - hit
trzymać
start learning
hold - held - held
ranić
start learning
hurt - hurt - hurt
trzymać, zachować
start learning
keep - kept - kept
wiedzieć
start learning
know - knew - known
uczyć się
start learning
learn - learnt - learnt
zostawiać, wychodzić
start learning
leave - left - left
pożyczać
start learning
lend - lent - lent
pozwolić
start learning
let - let - let
leżeć
start learning
lie - lay - lain
znaczyć, oznaczać
start learning
mean - meant - meant
spotkać
start learning
meet - met - met
pomylić
start learning
mistake - mistook - mistaken
płacić
start learning
pay - paid - paid
kłaść
start learning
put - put - put
czytać
start learning
read - read - read
jeździć (np. konno)
start learning
ride - rode - ridden
dzwonić
start learning
ring - rang - rung
rosnąć, wzrastać
start learning
rise - rose - risen
biec
start learning
run - ran - run
widzieć
start learning
see - saw - seen
sprzedawać
start learning
asell - sold - sold
wysyłać
start learning
send - sent - sent
strzelać
start learning
shoot - shot - shot
pokazywać
start learning
show - showed - shown
zamykać
start learning
shut - shut - shut
śpiewać
start learning
sing - sang - sung
siadać, siedzieć
start learning
sit - sat - sat
spać
start learning
sleep - slept - slept
pachnieć
start learning
smell - smelt - smelt
mówić
start learning
speak - spoke - spoken
spędzać, wydawać
start learning
spend - spent - spent
stać
start learning
stand - stood - stood
kraść
start learning
steal - stole - stolen
pływać
start learning
swim - swam - swum
brać
start learning
take - took - taken
nauczać
start learning
teach - taught - taught
opowiadać
start learning
tell - told - told
myśleć
start learning
think - thought - thought
rzucać
start learning
throw - threw - thrown
budzić się
start learning
wake - woke - woken
nosić, mieć na sobie
start learning
wear - wore - worn
wygrać
start learning
win - won - won
pisać
start learning
write - wrote - written

You must sign in to write a comment