Paremie V

 0    10 flashcards    emilkazmija8
print play test yourself
 
Question Answer
Dziecko poczęte uważa się za narodzone, ilekroć chodiz o jego korzyści
start learning
Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
Nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
start learning
Nemo iudex in sua causa
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa niż ma
start learning
Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse habet
Nie wszystko co dozwolone jest uczciwe
start learning
Non omne, quod licet, honestum est
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna, ponieważ rzadko się zdarza, by nie można jej było podważyć
start learning
Omnis definitio in iure civili periculosa est, parum est enim, ut non subverti potest
Umów należy dotrzymywać
start learning
Pacta sunt servanda
Posiadanie nabywamy przez fizyczne objęcie rzeczy i zamiar zatrzymania jej dla siebie
start learning
Possessionem adquirimus et animo et corpore
Pierwszy w czasie lepszy prawem
start learning
Prior tempore potior iure
Ile urodzeń tyle stopni
start learning
Quot generationes tot gradus
Kto nie przekracza przysługującego mu prawa, nie narusza praw drugiego
start learning
Qui iure suo utitur, neminem laedit

You must sign in to write a comment