Paremie łacińskie (lex i ius)

 0    36 flashcards    dul
print play test yourself
 
Question Answer
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
start learning
Ubi societas, ibi ius.
Gdzie ustawa, tam kara.
start learning
Ubi lex, ibi poena.
Prawo nie działa wstecz.
start learning
Lex retro non agit.
Twarde prawo, ale prawo.
start learning
Dura lex, sed lex.
Nowy władca, nowe prawo.
start learning
Novus rex, nova lex.
W czasie wojny milczą prawa.
start learning
Inter arma silent leges. / Silent leges inter arma.
w czasie wojny milczą muzy.
start learning
Inter arma silent Musae.
Nieznajomość prawa szkodzi.
start learning
Ignorantia iuris nocet.
Nieznajomość faktu nie szkodzi.
start learning
Ignorantia facti non nocet.
Konieczność łamie prawo.
start learning
Necessitas frangit legem.
Nie ma przestępstwa bez ustawy.
start learning
Nullum crimen sine lege.
Nie ma przestępstwa bez winy.
start learning
Nullum crimen sine culpa.
Nie ma kary bez ustawy.
start learning
Nulla poena sine lege.
Ustawa prywatna nie może uchylać prawa publicznego.
start learning
Privatorum conventio iuri publico non derogat.
Czym są prawa bez obyczajów?
start learning
Quid leges sine moribus?
Wbrew prawu postępuje ten, kto czyni to, czego ustawa zakazuje.
start learning
Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet.
Przepis specjalny uchyla przepis ogólny. (reguła kolizyjna merytoryczna)
start learning
Lex specialis derogat legi generalis.
Ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą. (reguła kolizyjna chronologiczna)
start learning
Lex posterior derogat legi priori/anteriori.
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi. (reguła kolizyjna hierarchiczna)
start learning
Lex superior derogat legi inferiori.
Ustawa ogólna późniejsza nie uchyla ustawy wcześniejszej specjalnej (reguła kolizyjna drugiego stopnia - chronologiczna+merytoryczna)
start learning
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali.
Ustawy przedkładają dobro ogółu nad dobro jednostek.
start learning
Leges salutem civitas saluti singulorum anteponunt.
ustawy przedkładają dobro wszystkich nad dobro jednostki.
start learning
Leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt.
Zwyczaj jest postrzegany jako prawo.
start learning
Consuetudo pro lege servatur.
Ustawy czasem drzemią, nigdy nie umierają.
start learning
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur.
Ustawa nakazuje to, co należy czynić, a zakazuje rzeczy przeciwnych.
start learning
Lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria.
Daj mi fakt, a ja dam tobie prawo.
start learning
Da mihi factum, dabo tibi ius.
Gdy ustawa nie rozróżnia i naszą rzeczą nie jest rozróżnianie.
start learning
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere.
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie.
start learning
Prior tempore, potior iure.
Dobro państwa (niech będzie) najważniejszym prawem.
start learning
Salus rei publicae suprema lex (esto).
Nikt nie może przenieść na drugiego więcej prawa, niż sam posiada.
start learning
Nemo plus iuris ad alium transfere potest, quam ipse habet.
Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem. / Najwyższe prawo największą niesprawiedliwością.
start learning
Summum ius, summa iniuria.
Gdy ustaje przyczyna wydania ustawy, traci moc sama ustawa.
start learning
Cessante ratione legis cessat et lex ipsa.
Ustawa nie obowiązuje, jeżeli nie została ogłoszona.
start learning
Lex non obligat, nisi promulgata.
Prawo cywilne zostało napisane dla czuwających/sumiennych/starannych.
start learning
Ius civile vigilantibus scriptum est.
Jest oszustwem ukrywanie oszustwa.
start learning
Fraus est fraudem celare.
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest ryzykowna, ponieważ rzadko kiedy zdarza się, by nie można było jej wywrócić.
start learning
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest.

You must sign in to write a comment