Paremie- łacina

 0    37 flashcards    m.sochacka98
print play test yourself
 
Question Answer
Ubi societas, ibi ius
start learning
Gdzie społeczeństwo, tam prawo
Ubi lex, ibi poena
start learning
Gdzie ustawa, tam kara
lex retro non agit
start learning
Prawo nie działa wstecz
Lex proscipit non respicit
start learning
Prawo patrzy przed siebie, a nie za siebie
Dura lex, sed lex
start learning
Twarde prawo, ale prawo
Novus rex, nova lex.
start learning
Nowy władca, nowa ustawa.
Ignorantia iuris nocet
start learning
Nieznajomość prawa szkodzi
Ignorantia facti non nocet
start learning
Nieznajomość faktu nie szkodzi
Inter arma silent leges
start learning
W czasie wojny milczą prawa
Inter arma silent Musae
start learning
W czasie wojny milczą Muzy
Necessitas frangit legem
start learning
Konieczność łamie prawo
Necessitas non habit legem
start learning
Konieczność nie zna prawa (zakazu)
Necessitas non tollit ius sed suspendit
start learning
Konieczność nie znosi prawa, ale je zawiesza
Nullum crimen sine lege
start learning
Nie ma przestępstwa bez ustawy
Nullum crimen sine culpa
start learning
Nie ma przestępstwa bez winy
Nulla poena sine lege
start learning
Nie ma kary bez ustawy
Privatorum conventio iuri publico non derogat
start learning
Umowa prywatna nie uchyla prawa publicznego
Quid leges sine moribus?
start learning
Czym są prawa bez zwyczaju?
Contra legem facit, qui id facit, quod lex prohibet
start learning
Wbrew prawu działa ten, kto czyni to, czego prawo zakazuje
Lex specialis derogat legi generali
start learning
Ustawa szczególna uchyla normę ogólną (reguła kolizyjna merytoryczna)
Lex posterior derogat legi priori
start learning
Norma późniejsza uchyla normę wcześniejszą (reguła kolizyjna chronologiczna)
Lex superior derogat legi inferiori
start learning
Ustawa wyższej rangi uchyla ustawę niższej rangi (reguła kolizyjna hierarchiczna)
Lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
start learning
Ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej szczególnej (reguła kolizyjna 2 stopnia zestawienie reguły kolizyjnej merytorycznej i chronologicznej)
Leges salutem civitatis saluti singulorum anteponunt.
start learning
Ustawy przedkładają dobro państwa nad dobro ogółu
Consuetudo pro lege servatur
start learning
Zwyczaj jest przestrzegany jako prawo
Lex iubet ea, quae facienda sunt prohibetque contraria
start learning
Ustawa nakazuje to, co należy czynić, a zakazuje rzeczy przeciwnych
Da mihi factum, dabo tibi ius
start learning
Daj mi fakt, a ja dam tobie prawo
Lege non distinguente nec nostrum est distinguere
start learning
Tam gdzie prawo nie rozróżnia i naszą rzeczą nie jest rozróżnianie
prior tempore, potior iure
start learning
Pierwszy w czasie, lepszy w prawie
Dormiunt aliquando leges, numquam moriuntur
start learning
Ustawy niekiedy śpią, nigdy nie umierają
Salus rei publicae suprema lex (es to)
start learning
Dobro Rzeczpospolitej (niech będzie) najwyższym prawem
Nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet
start learning
Nikt nie moze przenieść na drugiego więcej prawa niż sam posiada
Summum ius, summa iniuris
start learning
Najwyższe prawo, największą niesprawiedliwością
Ius civile vigilantibus scriptum est
start learning
Prawo cywilne zostało napisane dla sumiennych
Lex non obligat nisi promulgata
start learning
Ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
Fraus est fraudem celare
start learning
Oszustwem jest ukrywanie oszustwa
Omnis definitio in iure civili periculosa est: parum est enim, ut non subverti potest
start learning
Wszelka definicja w prawie cywilnym jest niebezpieczna: niewiele bowiem jest takich, które można odwrócić

You must sign in to write a comment