Paremie IV

 0    10 flashcards    emilkazmija8
print play test yourself
 
Question Answer
Kary spadkobierca nie dziedziczy
start learning
In poenam heres non succedit
Sąd zna prawo
start learning
Iura novit curia
Nakazy prawa są następujące: uczciwie żyć, nie szkodzić drugiemu, oddawać każdemu co mu się należy
start learning
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
start learning
Ius est ars boni et aequi
Prawo publiczne nie może być zmieniane umowami osob prywatnych
start learning
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
Sprawiedliwość jest niezmienną i trwałą wolą oddania każdemu, co mu się należy
start learning
Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi
Nie powinniśmy źle korzystać z przysługującego nam prawa
start learning
Male nostro iure uti non debemus
To, co oczywiste nie wymaga dowodu
start learning
Manifestum non eget probatione
Matka jest zawsze pewna, ojcem zaś jest ten, na kogo wskazuje małżeństwo
start learning
Mater semper certa est: pater est, quem nuptiae demonstrant
Zwłoka pociąga za sobą ryzyko
start learning
Mora trahit periculum

You must sign in to write a comment