Paremie III

 0    16 flashcards    nev
print play test yourself
 
Question Answer
Sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść (odwołującego się)
start learning
Reformatio in peius iudici appellato non licet
Dobro ludu niechaj będzie najwyższym prawem
start learning
Salus populi suprema lex esto
Znać prawa nie znaczy trzymać się słów ustawy, lecz ich treści i mocy działania
start learning
Scire leges non hoc est verba earum tenere, sed vim ac potestatem
Kto raz został spadkobiercą jest nim na zawsze
start learning
Semel heres, semper heres
Patrzmy na sens, a nie na słowa
start learning
Sensum, non verba spectamus
Wyrok tworzy prawo między stronami
start learning
Sententia ius facit inter partes
Najwyższe prawo, najwyższym bezprawiem
start learning
Summum ius, summa iniuria
To, co znajduje się na powierzchni gruntu, staje się jego częścią składową
start learning
Superficies solo cedit
Testament zmeinną jest bowiem wolą zmarłego aż do samego kresu życia
start learning
Testamentum ambulatoria est enim voluntas defuncti usque vad vitae supremum exitum
Jeden świadek, żaden świadek
start learning
Testis unus testis nullus
Trzech tworzy stowarzyszenie
start learning
Tres faciunt collegium
Nie należy dawać posłuchu czczym głosom ludu
start learning
Vanae voces populi non sunt audiendae
Nie wolno występować przeciwko temu, co wynika z własnych czynów
start learning
Venire contra factum proprium nemini licet
Siłę wolno odeprzeć siłą
start learning
Vim vi repellere licet
Siła wyższa, której ludzka słabość nie jest w stanie się oprzeć
start learning
Vis maior, cui humana infirmitas resistere non potest
Chcącemu nie dzieje się krzywda
start learning
Volenti non fit iniuria

You must sign in to write a comment