Państwo i społeczeństwo wybrane słówka

 0    77 flashcards    przyjacielmarcina
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Biurokracja
start learning
Bureaucracy
Państwo sąsiadujące
start learning
Border countries
System polityczny
start learning
System of government
Król
start learning
King
Członek
start learning
Member
Minister
start learning
Minister
Monarcha
start learning
Monarch
Monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy
Zorganizować wybory
start learning
Hold an election
Wasza królewska mość
start learning
Your majesty
Amnesty international
start learning
Amnesty international
Organizacja pozarządowa
start learning
Non-governmental organization
Wspólna waluta
start learning
Common currency
Handel międzynarodowy
start learning
International trade
Wolny rynek
start learning
Free market
Cywil
start learning
Civilian
Konflikt
start learning
Conflict
Karabin maszynowy
start learning
Machine gun
Konferencja pokojowa
start learning
Peace conference
Gaz trujący
start learning
Poison gas
Wstrząs psychiczny wywołany przez ostrzał artylerysjki
start learning
Shell-shock
Żołnierz
start learning
Soldier
Czołg
start learning
Tank
Wojsko
start learning
Troops
Pokój na świecie
start learning
World peace
Wojna światowa
start learning
World War
Najeżdżać
start learning
Invade
Wypowiedzieć komuś wojnę
start learning
Declare war on sb
Pomoc
start learning
Aid
Organizacja charytatywna
start learning
Charity
Korupcja
start learning
Corruption
Narkomania
start learning
Drug abuse
Równy
start learning
Equal
Nierówny
start learning
Unequal
Równouprawnienie
start learning
Equality
Sierociniec
start learning
Orphanage
Wolontariat
start learning
Voluntary work
Wolontariusz
start learning
Volunteer
Przyjmować łapówki
start learning
Accept bribes
Na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
On the dole
Zbierać pieniądze
start learning
Raise money
Miejsce popełnienia przestępstwa
start learning
Crime scene
Samochód używany do ucieczki z miejsca przestępstwa
start learning
gateway car
Haker
start learning
Hacker
Okrutny
start learning
Heartless
Fałszywy telefon
start learning
Hoax call
Okup
start learning
Ransom
Kamera nadzorująca
start learning
Security camera
Przekroczenie prędkości przez kierowcę
start learning
Speeding
Tajny
start learning
Undercover
Napaść
start learning
Assault
Próbować, usiłować
start learning
Attempt
Oszukiwać
start learning
Cheat
Zostać zidentyfikowanym
start learning
Be identifed
Wysadzić w powietrze
start learning
Blow up
Uciec(z więzienia)
start learning
Break out(of prison)
Złamać prawo
start learning
Break the law
Uniknąć kary za coś
start learning
Get away with sth
Być notowanym
start learning
Have a criminal record
Napadać
start learning
Hold up sth
Uciekać
start learning
Make off
Popalić coś
start learning
Set fire to sth
Wziąć kogoś jako zakladnika
start learning
Takie sb hostage
Zakaz stadionowy
start learning
Stadium ban
Sprawiedliwość
start learning
Fairness
Sprawiedliwość
start learning
Justice
Adwokat obrony
start learning
Defence lawyer
Prokurator
start learning
Prosecutor
Wyrok w zawieszeniu
start learning
Suspended sentence
Surowa kara
start learning
Severe punishment
Stracić kogoś
start learning
Execute sb
Zamykać kogoś w areszcie/więzieniu
start learning
Lock sb up
Pod zarzutem morderstwa
start learning
On suspicion of murder
Skazać na
start learning
Sentence to
Odsiadywać wyrok
start learning
Serve a sentence
Podejrzewać kogoś o coś
start learning
Suspect sb of sth
Wysoki sądzie
start learning
Your Honour

You must sign in to write a comment