państwo i społeczeństwo; struktura państwa i urzędy

 0    78 flashcards    jbleeding13
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
hymn
start learning
anthem
władze
start learning
authorities
granica
start learning
border, frontier
gabinet, rząd
start learning
cabinet
stolica
start learning
capital
partia centrowa
start learning
centre party
obywatel
start learning
citizen
rada miasta
start learning
city council
Kongres (Stanów Zjednoczonych)
start learning
Congress (US)
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
constitution
dyskutować o problemie
start learning
discuss an issue
demokracja/demokracyjny
start learning
democracy/democratic
wybory lokalne/powszechne
start learning
local/general election
uprawniony (do głosowania)
start learning
eligible (to vote)
ambasada
start learning
embassy
startować w wyborach
start learning
fight/stand for an election
flaga
start learning
flag
zorganizować konferencję prasową
start learning
give a press conference
rząd/rządzić
start learning
government/govern
głowa panstwa
start learning
head of state
ojczyzna
start learning
homeland/home country
tożsamość (narodowa)
start learning
(national) identity
niepodległy/niepodległość
start learning
independent/independence
król
start learning
king
królestwo
start learning
kingdom
lewicowy
start learning
left-wing
prawicowy
start learning
right-wing
liberalny
start learning
liberal
większość
start learning
majority
manifest
start learning
manifesto
burmistrz
start learning
mayor
poseł, posłanka
start learning
MP, Member of Parliament
minister
start learning
minister
mniejszość
start learning
minority
monarchia
start learning
monarchy
naród; narodowy
start learning
nation; national
opozycja
start learning
opposition
parlament
start learning
parliament
członek partii
start learning
party member
uchwalić ustawę
start learning
pass a law
polityka (zasady działania)
start learning
policy
partia polityczna
start learning
political party
polityk, polityka
start learning
politician, politics
lokal wyborczy
start learning
polling station
ludność, populacja
start learning
population
prezydent
start learning
president
premier
start learning
prime minister (PM)
królowa
start learning
queen
ponownie wybrać (w wyborach)
start learning
re-elect
reforma
start learning
reform
reprezentant
start learning
representative
republika
start learning
republic
rodzina królewska
start learning
royal family
senat
start learning
senate
socjalistyczny
start learning
socialist
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term (of office)
Izba Gmin
start learning
the House of Commons
Izba Lordów
start learning
the House of Lords
Izba Reprezentantów
start learning
the House of Representatives
lud, społeczeństwo
start learning
the people
głosować na
start learning
vote for
wygrać wybory
start learning
win an election
przeprowadzać reformy
start learning
carry out reforms
minister finansów Wielkiej Brytanii
start learning
Chancellor od the Exchequer
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
okręg wyborczy
start learning
constituency
wiceminister
start learning
deputy prime miinister
elektorat
start learning
electorate
stworzyć koalicję
start learning
form a coalition
mieć złą prasę
start learning
get bad press
spełniać obietnicę
start learning
honour a promise
ujawniać informacje
start learning
leak information
ustawodawstwo
start learning
legislation
kandydować na urząd
start learning
run for office
odbyć kadencję
start learning
serve a term
specjalista odpowiadający za wizerunek publiczny polityka
start learning
spin doctor

You must sign in to write a comment