państwo i społeczeństwo rozsz

 0    100 flashcards    juliamaczka10
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
niedotrzymane obietnice
start learning
broken promises
koalicja rządowa
start learning
coalition government
dyplomata
start learning
a diplomat
ambasada
start learning
an embassy
wypowiadać się publicznie
start learning
go on record
głowa państwa
start learning
head of state
główna siedziba
start learning
headquarters
burmistrz
start learning
the Mayor
wyborcy
start learning
voters
rada miejska
start learning
a city council
władze lokalne
start learning
local authority
wybuch
start learning
blast
zawieszenie broni
start learning
ceasefire
dopuścić się ludobójstwa
start learning
commit genocide
godzina policyjna
start learning
curfew
pobór do wojska
start learning
draft
czystka etniczna
start learning
ethnic cleansing
strzelać z broni
start learning
fire a gun
oddziały partyzanckie
start learning
guerrilla forces
złożyć broń
start learning
lay down arms
karabin maszynowy
start learning
machine gun
stan wojenny
start learning
martial law
sojusz wojskowy
start learning
military alliance
jeniec wojenny
start learning
prisoner of war
extremista religijny
start learning
religious extremist
siły specjalne
start learning
Special forces
terrorysta- samobójca
start learning
suicide bomber
grozić
start learning
threaten
nieuzbrojony
start learning
unarmed
zimna wojna
start learning
cold war
wojna partyzancka
start learning
guerrilla war
święta wojna
start learning
holy war
wojna nuklearna
start learning
nuclear war
ogłosić wyrok
start learning
announce the verdict
podpalenie
start learning
an arson
przeprowadzać
start learning
carry out
dokonać rozboju z bronią w ręku
start learning
carry out an armed robbery
podpalać
start learning
carry out an arson attack
dopuścić się napaści rabunkowej
start learning
carry out a mugging
popełnić wykroczenie drogowe
start learning
commit a traffic offence
dopuścić się brutalnej napaści
start learning
commit a violent assault
dopuścić się oszustwa
start learning
commit fraud
zapobieganie przestępczości
start learning
crime prevention
domagać się okupu
start learning
demand a ransom
namysł
start learning
deliberation
broń palna
start learning
firearms
podrabiać dokumenty
start learning
forge documents
wolność
start learning
freedom
mieć proces
start learning
go on trial
wręczyć komuś pieniądze
start learning
hand over money to sb
porwać samolot
start learning
to hijack a plane
wziąć zakładnika
start learning
take a hostage
wzrost
start learning
increase
kara dożywotniego pozbawienia wolności
start learning
life imprisonment
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
pranie brudnych pieniędzy
start learning
money laundering
morderstwo pierwszego stopnia
start learning
first degree murder
zorganizowana grupa przestępcza
start learning
organized gang
przypadkowy świadek
start learning
passer- by
przyznać się do winy
start learning
to plead guilty
własność, mienie, nieruchomość
start learning
property
prokurator
start learning
prosecutor
kara odpowiednia do winy
start learning
punishment fits the crime
wypuścić z więzienia
start learning
release from prison
wypuścić za kaucją
start learning
release on bail
zgłaszać zajście
start learning
report the incident
prowadzić oszustwa internetowe
start learning
run an internet scam
napastowanie seksualne
start learning
sexual harassment
wyrywać
start learning
snatch
przyjmować łapówkę
start learning
take a bribe
podać do sądu
start learning
take to court
wtargnięcie
start learning
trespassing
kosztowności
start learning
valuables
wyrok
start learning
verdict
peruka
start learning
a wig
świadek
start learning
a witness
wezwać świadka
start learning
call a witness
przystosowywać domy
start learning
adapt homes
uśmierzyć ból
start learning
alleviate human suffering
dom opieki
start learning
care home
wkład, udział
start learning
contribution
dawać datek
start learning
donate money
gromadzenie funduszy
start learning
fund- raising
pozyskiwać sponsora
start learning
get sponsorahip
oddawać coś społeczności
start learning
give sth back to the community
szczytny cel
start learning
good cause
wartości humanitarne
start learning
humanitarian values
brak wsparcia
start learning
lack of support
żyć samodzielnie
start learning
live independently
samotny
start learning
lonely
dom noclegowy
start learning
night shelter
świadczenie
start learning
provision
zbieg, uciekinier
start learning
runaway
plan, program
start learning
scheme
podpis
start learning
signature
niesprawiedliwość społeczna
start learning
social injustice
odrzucony przez społeczeństwo
start learning
rejected by society
nieczułe społeczeństwo
start learning
uncaring society
dzieci żyjące w złych warunkach
start learning
underprivileged children
zasiłek dla bezrobotnych
start learning
unemployment benefit

You must sign in to write a comment