0 Person likes this. Give a Like!

juliamaczka10 juliamaczka10

I started using VocApp 2255 days ago. I have 34 study days, and my study streak is 0 days. I am the author of 26 lessons. The date of my last visit is 2019-04-11 19:26:26.

My interests

angielski, English

Flashcards created by me


Dom 2
Szkoła podstawa
praca podst
praca rozsz
frr
zywienie podst
zywienie roz
zakupy i uslugi podst
zakupy i uslugi roz
podróżowanie i turystyka podst
podróżowanie i turystyka rozsz
kultura podst
kultura rozsz
sport podst
sport rozsz
zdrowie podst
zdrowie rozsz
nauka i technika podst
nauka i technika rozsz
świat przyrody podst
świat przyrody rozsz
państwo i społeczeństwo podst
dom podst
szkoła rozsz
państwo i społeczeństwo rozsz
czlowiek podst

You must sign in to write a comment