panstwo i spoleczenstwo

 0    283 flashcards    bok8
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
Ambasador
start learning
Ambassador
władze
start learning
authorities
biurokracja
start learning
bureaucracy
granica
start learning
border
państwa sąsiadujące
start learning
border countries
minister
start learning
cabinet minister
rząd, Gabinet
start learning
Cabinet
stolica, obywatel, obywatelstwo
start learning
capital, citizen, citizenship
radny
start learning
city councillor
ratusz
start learning
city hall
rada Miejska
start learning
city ​​Council
urzędnik państwowy
start learning
civil servant
konserwatywny
start learning
conservative
konstytucja
start learning
a constitution
demokracja, demokratyczny
start learning
democracy, democratic
manifestacja
start learning
demonstration
Krajowy
start learning
domestic
Wybory, wybory powszechne, wybory samorządowe
start learning
Elections, general election, local election
ambasada
start learning
an embassy
emigracja
start learning
emigration
imperium
start learning
an empire
wygnanie
start learning
exile
federalny
start learning
federal
obcy zagraniczny
start learning
foreign
obcokrajowiec
start learning
a foreigner
rząd, rząd mniejszościowy, system polityczny
start learning
government, minority government, system of government
Głowa państwa
start learning
Head of State
ojczyzna
start learning
homeland
Izba Gmin, Izba Lordów, Izba Reprezentantów
start learning
House of Commons, House of Lords, House of Representatives
Prawa człowieka
start learning
Human rights
imigrant, imigracja
start learning
immigrant, immigration
niepodległość
start learning
independence
mieszkaniec
start learning
inhabitant
instytucja
start learning
institution
służby wywiadowcze
start learning
intelligence service
król, królestwo
start learning
king, kingdom
lewicowy, liberalny
start learning
left wing, liberal
Większość, Burmistrz
start learning
Majority, Mayor
Członek, poseł, minister
start learning
Member, Member of Parliament, Minister
Mniejszość
start learning
Minority
Monarcha, monarchia, monarchia Konstytucyjna
start learning
Monarch, monarchy, Constitutional monarchy
naród
start learning
a nation
Narodowy państwowy
start learning
National
hymny państwowy, flaga, tożsamość narodowa
start learning
national anthem, national flag, national identity
narodowość
start learning
nationality
Badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
opozycja
start learning
opposition
parlament, członek partii, polityka
start learning
parliament, party member, policy
polityka społeczna
start learning
social policy
polityczny, przywódca polityczny, scena polityczna, system polityczny
start learning
political, political leader, political scene, political system
polityk, polityka
start learning
politician, politics
ludność
start learning
population
prezydent, premier
start learning
president, prime minister
Prowincja, królowa
start learning
Province, queen
reforma
start learning
a reform
uchodźca
start learning
refugee
Reprezentant
start learning
Representative
republika
start learning
republic
Prawicowy
start learning
Right wing
rodzina królewska
start learning
royal family
służby specjalne
start learning
special service
senat, Senator
start learning
senate, Senator
socjaldemokratyczny, socjalistyczny
start learning
Social Democratic, Socialist
państwo
start learning
state
kadencja
start learning
term
naród, lud
start learning
the people
kongres Stanów Zjednoczonych
start learning
United States congress
manifestować, wybierać
start learning
demonstrate, elect
Emigrować, imigrować
start learning
Emigrate, immigrate
reprezentować
start learning
represent
Rządzić, popierać
start learning
govern, support
Przyjąć konstytucję
start learning
Adopt the constitution
zostać obywatelem
start learning
become a citizen
Graniczyć z
start learning
Border with
utworzyć rząd
start learning
form a government
Uzyskać niepodległość
start learning
win independence
zdobyć poparcie
start learning
win support
Zorganizować wybory
start learning
hold an election
Wstąpić do partii politycznej
start learning
Join a political party
głosować na
start learning
vote for
wasza Królewska Mość
start learning
Your majesty
organizacja pozaRządowa
start learning
non-governmental organisation
budżet
start learning
a budget
moneta
start learning
a coin
Handel, kredyt, karta kredytowa
start learning
commerce, credit, credit card
waluta, Wspólna waluta
start learning
currency, common currency
ekonomia, gospodarka, gospodarka wolnorynkowa
start learning
economics, economy, free-market economy
Finanse, finansowy
start learning
Finance, financial
fundusz
start learning
fund
produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product
dochód
start learning
income
przemysł
start learning
industry
inflacja
start learning
inflation
Stopa inflacji
start learning
rate of inflation
Handel międzynarodowy
start learning
International trade
inwestycja
start learning
investment
Rynek, czarny rynek, wolny rynek
start learning
Market, black market, free market
banknot
start learning
a note
drobne przedsiębiorstwo
start learning
small business
podatek
start learning
tax
Związek zawodowy
start learning
Trade union
inwestować
start learning
invest
spadać
start learning
go down
Urosnąć o (cztery) procent
start learning
grow by (four) per cent
Tworzyć nowe miejsca pracy
start learning
provide new jobs
Obniżyć podatki
start learning
reduce taxes
cywil
start learning
civilian
Konflikt, Karabin maszynowy
start learning
Conflict, Machine gun
konferencja Pokojowa
start learning
Peace Conference
gaz trujący
start learning
poison gas
Wstrząs psychiczny wywołany przez ostrzał artyleryjski
start learning
shell-shock
Żołnierz
start learning
Soldier
czołg
start learning
tank
wojsko
start learning
troops
broń
start learning
weapon
pokój na świecie
start learning
world peace
wojna światowa
start learning
World War
najeżdżać
start learning
invade
wybuchnąć (o wojnie lub zamieszkach)
start learning
break out
Wypowiedzieć komuś wojnę
start learning
declare war on sb
pomoc, organizacja charytatywna
start learning
aid, charity
korupcja
start learning
corruption
niepełnosprawność
start learning
disability
dyskryminacja
start learning
discrimination
narkomania
start learning
drug abuse
równy
start learning
equal
Nierówny
start learning
Unequal
równouprawnienie
start learning
equality
program rządowy
start learning
government program
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
Sierociniec
start learning
Orphanage
bieda
start learning
poverty
rasizmu
start learning
racism
religia
start learning
religion
kwestie społeczne
start learning
social issues
bezrobocie
start learning
unemployment
Wolontariat
start learning
Voluntary work
Wolontariusz
start learning
Volunteer
przyjmować łapówki
start learning
accept bribes
dyskryminować kogoś
start learning
discriminate against sb
na zasiłku dla bezrobotnych
start learning
on the dole
bez pracy
start learning
out of work
Zbierać pieniądze
start learning
raise money
alibi
start learning
alibi
postawa aspołeczna
start learning
anti-social behaviour
podpalenie
start learning
arson
podpalacz
start learning
arsonist
napaść
start learning
assault
Szantaż, szantażysta
start learning
Blackmail, blackmailer
Włamywacz, kradzież z włamaniem
start learning
Burglar, burglary
pornografia dziecięca
start learning
child pornography
Przestępstwo przestępczość
start learning
crime
miejsce popełnienia przestępstwa
start learning
crime scene
przestępca
start learning
a criminal
handlarz narkotykami
start learning
drug dealer
Handel narkotykami
start learning
Drug dealing
dowody
start learning
evidence
Nieustraszony
start learning
Fearless
odcisk palca
start learning
fingerprint
oszustwo
start learning
fraud
samochód używany do ucieczki z miejsca przestępstwa
start learning
getaway czar
haker, hakerstwo
start learning
hacker, hacking
okrutny
start learning
heartless
fałszywy telefon
start learning
hoax call
Zakładnik
start learning
Hostage
Śledztwo, dochodzenie
start learning
Investigation
przechodzenie przez ulicę w niedozwolonym miejscu
start learning
jaywalking
porywacz, porwanie
start learning
kidnapper, kidnapping
zaśmiecanie
start learning
littering
bandyta Uliczny, rozbój
start learning
mugger, mugging
morderstwo, morderca
start learning
murder, murderer
przestępstwo, wykroczenie
start learning
offence
Kieszonkowiec
start learning
Pickpocket
piractwo
start learning
piracy
kradzież Kieszonkowa
start learning
pickpocketing
prywatny detektyw
start learning
private detective
okup
start learning
ransom
gwałt
start learning
a rape
gwałciciel
start learning
a rapist
rabuś
start learning
a robber
napad rabunkowy
start learning
robbery
napad rabunkowy z użyciem broni
start learning
armed robbery
Kamera nadzorująca
start learning
security camera
złodziej sklepowy
start learning
shoplifter
kradzież Sklepowa
start learning
shoplifting
Przemytnik
start learning
Smuggler
przemyt
start learning
smuggling
przekroczenie prędkości przez kierowcę
start learning
speeding
terroryzm
start learning
terrorism
kradzież
start learning
theft
złodziej
start learning
thief
tajny (Agent)
start learning
undercover
wandal
start learning
vandal
wandalizm
start learning
vandalism
przemoc
start learning
violence
aresztować
start learning
arrest
napaść
start learning
assault
atakować
start learning
attack
próbować, usiłować
start learning
attempt
szantażować
start learning
blackmail
włamać się i okraść
start learning
burgle
schwytać
start learning
capture
Oszukiwać
start learning
cheat
prowadzić dochodzenie
start learning
investigate
porwać
start learning
kidnap
zabić
start learning
kill
napaść (na ulicy)
start learning
mug
zamordować
start learning
murder
zgwałcić
start learning
rape
obrabować
start learning
rob
strzelać, zastrzelić
start learning
shoot
kraść w sklepie
start learning
shoplift
przemycać
start learning
smuggle
kraść
start learning
steal
Zostać zidentyfikowanym
start learning
Be identified
wysadzić w powietrze
start learning
blow up
włamać się do
start learning
break into
uciec (z więzienia)
start learning
break out (of prison)
Złamać prawo
start learning
Break the law
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
uniknąć kary za coś
start learning
get away with something
być notowanym (przez policję)
start learning
have a criminal record
napadać (np. na bank)
start learning
hold up something
uciekać
start learning
make off
kraść z kieszeni
start learning
pick sb’s pocket
podłożyć bombę
start learning
plant a bomb
podpalić coś
start learning
set fire to something
rozwiązać zagadkę
start learning
solve a mystery
wziąć kogoś jako zakładnika
start learning
take someone hostage
aresztowanie
start learning
arrest
Zakaz, zakaz stadionowy
start learning
ban, stadium ban
Prace społeczne
start learning
community service
sąd
start learning
court
Kara śmierci
start learning
death penalty
obrona
start learning
defense
oskarżony, pozwany
start learning
defendant
sprawiedliwość
start learning
fairness
grzywna, mandat
start learning
fine
winny
start learning
guilty
Kara pozbawienia wolności
start learning
Imprisonment
dożywocie
start learning
life imprisonment
niewinny
start learning
innocent
sędzia
start learning
a judge
Ława przysięgłych
start learning
jury
Sprawiedliwość
start learning
Justice
prawo
start learning
law
prawnik
start learning
a lawyer
adwokat obrony
start learning
Defense lawyer
kara
start learning
1. penalty
policjant
start learning
police officer
więzienie
start learning
prison/ jail
oskarżenie
start learning
prosecution
prokurator
start learning
prosecutor
kara
start learning
punishment
wyrok
start learning
sentence
Kara pozbawienia wolności
start learning
prison sentence
wyrok w zawieszeniu
start learning
suspended sentence
surowa kara
start learning
severe punishment
podejrzany
start learning
a suspect
proces sądowy
start learning
trial
werdykt
start learning
verdict
ofiara
start learning
a victim
Świadek
start learning
Witness
zaprzeczać
start learning
deny
karać
start learning
punish
zeznawać
start learning
testify
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse someone of something
ogłosić werdykt
start learning
announce the verdict
być aresztowanym
start learning
be under arrest
wycofać oskarżenie
start learning
drop charges
stracić kogoś
start learning
execute sb
stanąć przed sądem
start learning
go on trial
mieć prawo zachować milczenie
start learning
have the right to remain silent
Z zimną krwią
start learning
In cold blood
Zamykać kogoś w areszcie, więzieniu
start learning
lock sb up
pod zarzutem morderstwa
start learning
on suspicion of murder
zwolnić z więzienia
start learning
release from prison
uzgodnić werdykt
start learning
reach a verdict
skazać na
start learning
sentence to
odsiadywać wyrok
start learning
serve a sentence
podejrzewać kogoś o coś
start learning
suspect somebody of something
wysoki sądzie
start learning
your honour

You must sign in to write a comment