Państwo i społeczeństwo

 0    110 flashcards    ebenezer
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
rząd
start learning
Cabinet/ government
premier
start learning
prime minister
stosować prawo
start learning
apply the law
sąd
start learning
court a law
interpretować prawo
start learning
interpret the law
władza sądownicza
start learning
judiciary power
kara
start learning
punishment
karać przestępców
start learning
punish offenders
rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes
cenzura
start learning
censorship
obywatel/obywatelka
start learning
citizen
swobody obywatelskie
start learning
civil liberties
głosić poglądy
start learning
communicate ideas and opinions
właściwa procedura prawna
start learning
due process of law
sprawiedliwy proces
start learning
fair trial
zakładać/wstępować/występować z organizcji
start learning
form/join/leave organisations
wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly
wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association
wolność sumienia
start learning
freedom of conscience
wolność slowa
start learning
freedom of speech and expression
zbierać się
start learning
gather
prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms
naruszać czyjeś prawa
start learning
violate sb's rights
przekupić, łapówka
start learning
bribe
łapówkarstwo
start learning
bribery
skorumpowany
start learning
corrupt
wyeksmitować
start learning
evict
bezdomny
start learning
homeless
bezdomność
start learning
homelessness
analfabetyzm
start learning
illiteracy
bezkarność
start learning
impunity
biedny
start learning
poor
bieda
start learning
poverty
rasa
start learning
race
rasizm
start learning
racism
schronisko
start learning
shelter
spać pod gołym niebem
start learning
sleep rough
świadczenia socjalne
start learning
social benefits
nierówności społeczne
start learning
social inequality
głód
start learning
starvation
bezrobocie
start learning
unemployment
poufny
start learning
confidential
nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections
wybory powszechne
start learning
general election
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
postawienie w stan oskarżenia
start learning
impeachment
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
spadek
start learning
decrease/fall
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędnie gospodarować
start learning
economise
produkt krajowy brutto
start learning
gross domestic product (gdp)
zbankrutować
start learning
go bankrupt
dochód
start learning
income
dług publiczny
start learning
public debt
ofiara
start learning
casualty
obrona
start learning
defense
wybuch (wojny)
start learning
outbreak (of war)
napad z bronią w ręku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
próba zabójstwa/włamania
start learning
attempted murder / burglary
szantażować, szantaż
start learning
blackmail
prześladowanie
start learning
bullying
prześladować
start learning
bully
włamanie
start learning
burglary
popełnić przestępstwo
start learning
commit a crime
prześladowanie w internecie
start learning
cyberbullying
zażądać okupu
start learning
demand ransom
fałszerstwo
start learning
forgery
podrobić
start learning
forge
porwanie samolotu
start learning
hijacking
porwać samolot
start learning
hijack
przetrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold sb hostage
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter
napaść uliczna
start learning
mugging
przestępczyni
start learning
offender
podpalić coś
start learning
set fire to sth
wyprowadzać pieniądze
start learning
siphon (off) money
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of sth/charge sb with sth
alibi
start learning
alibi
prace społeczne
start learning
community service
skazany
start learning
convict
uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole
dowody
start learning
evidence
uwięzić
start learning
imprison
uwięzienie
start learning
imprisonment
wpływać na świadków
start learning
interfere with witnesses
ława przysięgłych
start learning
jury
rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry
przyznać/nie przyznać się do winy
start learning
plead guilty/not guilty/innocent
zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release sb on bail
skazać na (karę) za (przestępstwo)
start learning
sentence to (penalty) for (crime)
odsiedzieć karę
start learning
serve the prison sentence
podejrzany
start learning
suspect
zerwać (rozmowy/negocjacje)
start learning
break off (talks / negotiations)
spowodować
start learning
bring about
wyjść z kryzysu
start learning
come out of (recession, crisis)
poddać się
start learning
give in
inwestować w
start learning
invest in
spłacić (długi)
start learning
pay off (debts)
założyć firmę
start learning
set up (a firm)
złożyć rezygnację (ze stanowiska)
start learning
step down
wejść w życie
start learning
come into force
osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head
wyjść na jaw
start learning
come to light
zbankrutować
start learning
go bust
zabrać głos
start learning
take the floor

You must sign in to write a comment