panstwo i spoleczenstwo

 0    124 flashcards    karolinamiroszawalnicka
download mp3 print play test yourself
 
Question
Answer

galezie władzy
start learning
branches of power

monarchia konstytucyjna
start learning
Constitutional monarchy

system wielopartyjny
start learning
multiparty system

siedziba główna
start learning
Headquarters

podział władz
start learning
separation of powers

nadać komuś prawo
start learning
vest a right in sb

poprawka do konstytucji
start learning
amendment to the Constitution

władza ustawodawcz
start learning
Legislative power

uchwalac nowe ustawy
start learning
pass new laws

ratyfikowac
start learning
ratify

rzadzic krajem
start learning
administer the country

1. the Cabinet 2. the government

władza wykonawcza
start learning
the executive power

wdrażać ustawy
start learning
implement laws

sekretarz stanu
start learning
Secretary of State

stosować prawo
start learning
apply the law

a court

karać przestępców
start learning
punish offenders

rozstrzygać spory
start learning
resolve disputes

władza sądownicza
start learning
the judiciary power

swobody obywatelskie
start learning
civil liberties

głosić poglądy
start learning
proclaim views

właściwa procedura prawna
start learning
due process of law

sprawiedliwy proces
start learning
fair trial

wolność zgromadzeń
start learning
freedom of assembly

wolność zrzeszania się
start learning
freedom of association

wolność sumienia
start learning
freedom of conscience

zbierać się
start learning
gather

uważać kogoś za niewinnego
start learning
persume someone innocent

ograniczenia
start learning
restrictions

prawo do noszenia broni
start learning
right to bear arms

prawa oskarżonego
start learning
rights of the accused

karta praw
start learning
Charter of Rights

powszechne prawo wyborcze
start learning
universal suffrage

naruszać czyjeś prawa
start learning
violate someone's rights

pomoc humanitarna
start learning
humanitarian aid

a bribe

destitution

defraudacja
start learning
embezzlement

równouprawnienie
start learning
equality

uprzedzenie etniczne
start learning
ethnic Prejudice

uprzedzeń etnicznych
start learning
ethnic prejudice

analfabetyzm
start learning
illiteracy

bezkarność
start learning
impunity

brak przejrzystości
start learning
lack of transparency

poverty

spac pod gołym niebem
start learning
sleep rough

assistant

nadchodzące wybory
start learning
forthcoming elections

zbieranie funduszy
start learning
fundraising

zdrada stanu
start learning
high treason

postawić w Stan oskarżenia
start learning
impeach

Badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll

złożyć rezygnację
start learning
resign

prowadzić kampanię
start learning
run a campaign

Boom gospodarczy
start learning
The economic boom

przedsiębiorstwo handlowe
start learning
commercial Enterprise

demand

handel wewnętrzny
start learning
domestic trade

schyłek koniunktury
start learning
downtown

oszczędny
start learning
economical

economics

oszczędzać
start learning
economize

ekonomista
start learning
an economist

expenditure

finansowanie
start learning
funding

Gross Domestic Product

income

poziom oprocentowania
start learning
interest rate

stock market

popyt i podaż
start learning
supply and demand

związek zawodowy
start learning
a trade union

konflikt zbrojny
start learning
armed conflict

assassination

casualty

wojna domowa
start learning
civil war

defense

wybuch wojny
start learning
the outbreak of war

pakt pokojowy
start learning
peace treaty

podpalenie
start learning
an arson

napaść napaść
start learning
assault assault

attempt

blackmail

zakłócenie porządku publicznego
start learning
breach of peace

prześladowanie
start learning
bullying

zażądać okupu
start learning
demand Ransom

sfałszować
start learning
falsify

wyważyć okno
start learning
Force a windoe

hijack

utrzymywać kogoś jako zakładnika
start learning
hold someone hostage

trzymać kogoś jako zakładnika
start learning
hold someone hostage

nieumyślne spowodowanie śmierci
start learning
manslaughter

misdeed

nielegalnie wprowadzać pieniądze
start learning
siphon of money

convict

wycofać zarzuty
start learning
drop the charges

uprawniony do ubiegania się o zwolnienie warunkowe
start learning
eligible for parole

przetrzymywać kogoś w areszcie śledczym
start learning
hold someone in custody

identity parade

imprison

wpływać na świadków
start learning
interfere with Witnesses

ława przysięgłych
start learning
a jury

rozpocząć dochodzenie
start learning
launch an inquiry

przyznać się do winy
start learning
to plead guilty

pełnomocnictwo
start learning
power of attorney

kara pozbawienia wolności
start learning
prison term

zwolnić kogoś za kaucją
start learning
release someone on bail

nakaz rewizji
start learning
search warrant

skazać na
start learning
sentenced to

odsiedzieć karę
start learning
Sarah the prison sentence

stanąć przed sądem
start learning
stand trial

zerwać rozmowy negocjacje
start learning
break off talks

spowodować
start learning
bring about

wyjść z kryzysu
start learning
come out of crisis

poddać się
start learning
to give up

give in

płaca długi
start learning
pay off debts

założyć firmę
start learning
set up a firm

złożyć rezygnację
start learning
step down

wejść w życie
start learning
come into Force

osiągnąć punkt krytyczny
start learning
come to a head

wyjść na jaw
start learning
come to light

zbankrutować
start learning
go bust

zabrać głos
start learning
to take the floor


You must sign in to write a comment