English Polish Dictionary

English - język polski

jury in Polish:

1. ława przysięgłych


Nie wierzę, że ława przysięgłych była bezstronna w tej sprawie.
Czy ława przysięgłych ustaliła werdykt?

Polish word "jury"(ława przysięgłych) occurs in sets:

14 - władza i społeczeństwo - wymiar sprawiedliwości
przestępczość i wymiar sprawiedliwości
New Language Leader 10 11 12 OCR
longman państwo i społeczeństwo
Fact Sheet: 4 Generations of American Women - Cent...

2. sąd


Nie miałem innego wyboru, musiałem wnieść sprawę do sądu.
Świadek nie pojawił się w sądzie.
Idziemy do sądu.
Czy możemy spróbować rozwiązać to poza sądem?
Jego obrońca odwołał się do sądu wyższej instancji
stanąć przed sądem
Nie będę zeznawał w sądzie.
wytoczyć sprawę przed sądem
Sabina podała swoją szkołę do sądu.
Mama mojego przyjaciela jest sędzią, pracuje w sądzie.
sprawa w sądzie
Zajmuję się dokumentami przedsiębiorstwa, a kiedy jest to konieczne reprezentuję firmę w sądzie.
Został uznany przez sąd za winnego.

Polish word "jury"(sąd) occurs in sets:

Unit 14 Social issues and science and technology
crime and criminals- słownictwo
Moja pierwsza lekcja
rozszerzenie unitu 9
state and society

3. lawa przysięgłychPolish word "jury"(lawa przysięgłych) occurs in sets:

Państwo i społeczeństwo
Kartkowka tematy kryminalne
MODUŁ 2 - W SĄDZIE
Państwo i społeczeństwo
state and society

4. przysięgłychPolish word "jury"(przysięgłych) occurs in sets:

korepetycje życie społeczne

5. sąd przysięgłychPolish word "jury"(sąd przysięgłych) occurs in sets:

Sposób na morderstwo