państwo i społeczeństwo (2)

 0    89 flashcards    mariamaciolek
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
zdrada stanu
start learning
high treason
postawić w stan oskarżenia
start learning
impeach
polityka wewnętrzna
start learning
internal policy
przytłaczające zwycięstwo w wyboracj
start learning
landslide election victory
badanie opinii publicznej
start learning
opinion poll
lider opozycji
start learning
opposition leader
wybrać ponownie
start learning
re-elect
reelekcja
start learning
re-election
złożyć rezygnację
start learning
resign
prowadzić kampanię
start learning
run a campaign
przedsiębiorswto handlowe
start learning
commercial enterprises
zadowolenie z sytuacji ekonomicznej
start learning
consumer confidence
sektor korporacyjny
start learning
the corporate sector
spadek
start learning
fall
popyt
start learning
demand
handel wewnętrzny
start learning
domestic trade
kryzys gospodarczy
start learning
economic crisis
wzrost gospodarczy
start learning
economic growth
oszczędny
start learning
economical
ekonomia
start learning
economics
oszczędzać
start learning
economise
ekonomista
start learning
an economist
ekonomista
start learning
an economist
wydatki
start learning
expenditure
export
start learning
export
handel zagraniczny
start learning
foreign trade
finansowanie
start learning
funding
PKB
start learning
GDP
zbankrutować
start learning
go bankrut, go bust
import
start learning
import
dochód
start learning
income
wzrost
start learning
rise
zwiększyć zadłużenie
start learning
increase borrowing
poziom oprocentowania
start learning
interest rate
strata
start learning
loss
sektor publiczny
start learning
public sector
sektor prywatny
start learning
private sector
wydatki publiczne
start learning
public spending
krach na giełdzie
start learning
stock market crash
popyt i podaż
start learning
supply and demand
podatek
start learning
tax
wielki kryzys
start learning
Great Depression
związek zawodowy
start learning
a trade union
konflikt zbrojny
start learning
armed conflict
zamach
start learning
assassination
dokonać zamachu na kogoś
start learning
assassinate sb
ofiara
start learning
a victim
wojna domowa
start learning
civil war
cywil
start learning
civilian
obrona
start learning
defence
wybuch
start learning
outbreak
traktat
start learning
treaty
napad z bronią w reku
start learning
armed robbery
podpalenie
start learning
arson
napaść
start learning
assault
szantaż
start learning
blackmail
zakłócenie porządku publicznego
start learning
Beach of peace
prześladowanie
start learning
bullying
prześladowca
start learning
bully
włamanie
start learning
a burglary
popełnić przestępstwo
start learning
to commit a crime
prześladowanie w internecie
start learning
cyberbullying
zażądać okupu
start learning
demand ransom
sfałszowac
start learning
falsify
wyważyć okno
start learning
force a window
podrobić
start learning
forge
oszust
start learning
fraud
porwanie
start learning
hijacking
porwac
start learning
hijack
kradzież tożsamości
start learning
identity theft
występek
start learning
misdeed
przestępca
start learning
a criminal
popalić coś
start learning
set fire to sth
młodociany przestępca
start learning
juvenile delinquent
terrorysta
start learning
a terrorist
terroryzm
start learning
terrorism
wandal
start learning
a vandal
zdenerwować
start learning
vandalise
oskarżyć kogoś o coś
start learning
accuse sb of something
alibi
start learning
alibi
aresztowac
start learning
arrest
oskarżyć kogoś o coś
start learning
charge sb with sth
prace społeczne
start learning
social work
teoria spiskowa
start learning
conspiracy theory
skazany
start learning
convict
proces karny
start learning
criminal trial
dowody
start learning
evidence
uznać kogoś winnym
start learning
find sb guilty
sądzić
start learning
try

You must sign in to write a comment