once upon a time

 0    31 flashcards    annajanowicz5
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
profesor
On jest profesorem Nauk Politycznych na Uniwersytecie w Kalifornii.
start learning
professor
He is Professor of Political Science at the University of California.
po prawej stronie
start learning
right-hand
“kropka”.
start learning
dot
szeroki
Nasza firma oferuje szeroki wachlarz usług.
start learning
broad
Our company offers a broad scope of services.
prześcieradło
start learning
sheet
porównanie
start learning
comparison
sekta
start learning
sect
papier
Możesz podać mi kartkę papieru?
start learning
paper
Can you pass me a sheet of paper?
czarny
Była ubrana na czarno.
start learning
black
She was dressed in black.
mówiony
start learning
spoken
postawa/podejście
Postawa i podejście do pracy są najważniejsze!
start learning
attitude
Attitude to work is most important!
duch
start learning
ghost
biały
Chmury są białe.
start learning
white
The clouds are white.
lekcja
Wszyscy mogą wyjść. Lekcja jest skończona.
start learning
lesson
Everybody can leave now. The lesson is over.
władza / autorytet
start learning
authority
poza
start learning
beyond
wielki
start learning
large
rozkrzyczany
start learning
shouting
róg / narożnik
start learning
corner
straszny
start learning
awful
grupa
Moja grupa jest mniej zaawansowana niż jego.
start learning
group
My group is less advanced than his.
ściana
W pokoju na ścianie jest zegar.
start learning
wall
There is a clock on the wall in the room.
piętro
Mieszkam na trzecim piętrze.
start learning
floor
I live on the third floor.
natura
Chciał podróżować po świecie i odkrywać cuda natury.
start learning
nature
He wanted to travel around the world and discover the wonders of nature.
gorszy
Taniej nie znaczy gorzej.
start learning
worse
Cheaper doesn't mean worse.
osoba samotna
start learning
single
raczej
To dość skomplikowane.
start learning
rather
It's rather complicated.
ludzki
start learning
human
obrazek
Dziewczyna jest śliczna jak obrazek!
start learning
picture
The girl is as pretty as a picture!
sen / marzenie
start learning
dream
stopień
start learning
step

You must sign in to write a comment