okolice klatki piersiowej

 0    37 flashcards    maciejtelega
print play test yourself
 
Question Answer
m. piersiowy większy
start learning
m pectoralis major
n. piersiowy przedni
start learning
n. thoracicus ant.
m. piersiowy mniejszy
start learning
m pectoralis minor
m. zębaty przedni
start learning
m. serratus ant.
n. piersiowy długi
start learning
n. thoracicus longus
t. piersiowa boczna
start learning
a. thoracica lateralis
mm. między żebrowe zewnętrzne
start learning
mm. intercostales externi
mm. między żebrowe wewnętrzne
start learning
mm. intercostales interni
m. poprzeczny klatki piersiowej
start learning
m. transversus thoracis
m. podżebrowy
start learning
m. subcostalis
m. najszerszy grzbietu
start learning
m. latissimus dorsi
n. piersiowo-grzbietowy
start learning
n. thoracodorsalis
t. piersiowo-grzbietowa
start learning
a. thoracodorsalis
t. piersiowa wewnętrzna
start learning
a. thoracica interna
ż. piersiowa wewnętrzna
start learning
v. thoracica interna
n. błędny prawy/lewy
start learning
n. vagus dex./sin.
ciało tłuszczowe zamostkowe
start learning
corpus adiposum retrosternale
N. krtaniowy wsteczny
start learning
n. laryngeus reccurens
pień sympatyczny
start learning
truncus sympathicus
zwój piersiowy
start learning
ganglion thoracicus
włókna międzyzwojowe
start learning
fibrae interganglionares
nerw trzewny większy/mniejszy
start learning
n. splanchnicus major/minor
przepona, część żebrowa
start learning
diaphragma, pars costalis
przepona, środek ścięgnisty
start learning
diaphragma, centrum tendineum
otwór żyły głównej
start learning
foramen v. cavae
żyła główna dolna
start learning
v. cava inf.
nerw przeponowy lewy/prawy
start learning
n. phrenicus sin./dex.
tętnica osierdziowo-przeponowa
start learning
a. pericardiacophrenica
żyła nieparzysta
start learning
v. azygos
żyła międzyżebrowa górna prawa/lewa
start learning
vena intercostalis superior dex./sin.
żyła nieparzysta krótka
start learning
vena hemiazygos
żyła nieparzysta krótka dodatkowa
start learning
vena hemiazygos accessoria
przewód piersiowy
start learning
ductus thoracicus
przełyk
start learning
oesophagus
[V] żyła międzyżebrowa tylna prawa/lewa
start learning
[V] vena intercostalis posterior dex./sin.
[A] tętnica międzyżebrowa tylna prawa/lewa
start learning
[A] arteria intercostalis posterior dex./sin.
[N] nerw międzyżebrowy prawy/lewy
start learning
[N] nervi intercostalis dex./sin.

You must sign in to write a comment