oddechowy i krażenia

 0    72 flashcards    hannibaal
download mp3 print play test yourself
 
Question język polski Answer język polski
dolne drogi oddechowe
start learning
krtań, tchawica i oskrzela
górne drogi oddechowe
start learning
jama nosowa i gardło
połącz nosa i gardła
start learning
nozdrza tylne
chrząstki krtani
start learning
tarczowa, pierścieniowa, nagłośniowa, nalewkowa
aparat mowy
start learning
tarczowa, nalewkowa, więzadło głosowe
jama krtani
start learning
nagłośnia, kieszonka, podgłośnia
oskrzela
start learning
prawe (pion), lewe (poziom)
płaty płuca prawego
start learning
górny, środkowy, dolny
płaty płuca lewego
start learning
górny i dolny
schemat płuc
start learning
płaty, segmenty, zraziki, grona, pęcherzyki
naczynia płuc
start learning
tętnice płucne (niebieska) i oskrzelowe (czerwona)
opłucna
start learning
ścienna i płucna
zachyłki
start learning
żebrowy przeponowy i żebrowy śródpiersiowy
pojemność całkowita płuc
start learning
5200 mililitrów
związki hemoglobiny
start learning
oksyhemoglobina i hydroksyhemoglobina
ujście żył wieńcowych
start learning
zatoka wieńcowa serca
zastawka trójdzielna
start learning
zastawka przedsionkowo komorowa prawa
łączą zastawki z mięśniami
start learning
struny ścięgniste
warstwy serca
start learning
nasierdzie, mięsień sercowy, wsierdzie.
układ autonomiczny serca
start learning
węzeł zatokowo przedsionkowy i przedsionkowo komorowy
żyły serca
start learning
żyła wielka serca i średnia serca
pierwsze trzy odejścia aorty
start learning
pień ramienno głowowy, wspólna szyjna lewa, podobojczykowa lewa
odejścia aorty brzusznej
start learning
wspólne biodrowe tętnice
odejścia biodrowych wspólnych tętnic
start learning
biodrowe wewnętrzne i zewnetrzne
tętnica szyjna wspólna rozdziela się
start learning
szyjna zewnętrzna i szyjna wewnętrzna
szyjna zewnętrzna dzieli się
start learning
szczękowa, twarzowa, skroniowa
odejścia tętnicy podobojczykowej
start learning
kręgowa, piersiowa wewnętrzna, dwa pnie szyjne
przedłużenia tętnicy podobojczykowej
start learning
pachowa, ramienna
odejścia tętnicy ramiennej
start learning
łokciowa i promieniowa
odnogi żyły górnej
start learning
prawa i lewa ramienno głowowa
odnogi ramienno głowowej żyły
start learning
szyjna wewnętrzna i podobojczykowa
przedłużenie żyły podobojczykowej
start learning
żyła pachowa
odnogi żyły pachowej
start learning
odpromieniowa i ramieniowa
układ żyły wrotnej
start learning
śledzionowa, krezkowa górna, wrotna i watrobowe
odnogi żyły dolnej
start learning
nerkowe, lędźwiowe, przeponowe
zakończenie żyły dolnej
start learning
biodrowe wspólne
odnogi żył biodrowych wspólnych
start learning
biodrowa wewnętrzna i zewnętrzna
odnogi biodrowej zewnętrznej żyły
start learning
udowa i odpiszczelowa
przedłużenie żyły udowej
start learning
odstrzałkowa żyła
krążenie płodowe poczatek
start learning
łożyska, żyła pępkowa, przewód żylny, wrotna, główna dolna, otwór owalny
krążenie płodowe środek
start learning
przewód tętniczy, aorta
krążenie płodowe koniec
start learning
tętnice biodrowe wewnętrzne, tętnice pępkowe, łożysko
układ chłonny lewy dolny
start learning
zbiornik mleczu, przewód piersiowy, lewy kąt żylny
układ chłonny prawy górny
start learning
przewód chłonny prawy, prawy kąt żylny
limfocyty w grudkach chłonnych
start learning
limfoblasty
skład chłonki
start learning
osocze i limfocyty
mlecz
start learning
chłonka i emulgowane tłuszcze
śledziona
start learning
wytwarzanie limfocytów
lokalizacja baroreceptorów
start learning
większe tętnice
układ regulujący ciśnienie
start learning
renina angiotensyna aldosteron
pierwszy rozrusznik serca
start learning
węzeł przedsionkowo zatokowy
drugi rozrusznik serca
start learning
węzeł przedsionkowo komorowy
trzeci rozrusznik serca
start learning
pęczek Hisa
komórki automatu serca
start learning
komórki Purkinjego
ciśnienie i puls
start learning
120 i 70
trzy frakcje osocza
start learning
albuminy, globuliny, fibrynogen
grupu krwinek
start learning
erytrocyty, leukocyty, trombocyty
grupy leukocytów
start learning
leukocyty, monocyty, granulocyty
grupy granulocytów
start learning
kwasochłonne, zasadochłonne, obojętnochłonne
odczyn krwi
start learning
pH 7,4
proces krzepnięcia
start learning
trombina fibrynogen jony wapnia
substancja hamujące krzepnienie
start learning
heparyna
miejsce wytwarzania krwinek czerwonych
start learning
szpik czerwony kości płaskich
po rozpadzie krwinek czerwonych
start learning
bilirubina
krwinki kurczące naczynia
start learning
płytki krwi (serotonina)
ruch limfocytów
start learning
diapedaza
komórki immunokompetentne
start learning
limfocyty
układ komórek fagocytujących
start learning
układ siateczkowo śródbłonkowy
przeciwciała rodzaje
start learning
immunoglobuliny IgM IgA IgG IgD IgA
twórcy Ig
start learning
limfocyty T limfocyty B
jakie antygeny ma grupa ABRh-
start learning
antygen D
jakie przeciwciała ma grupa 0Rh+
start learning
przeciwciała AB

You must sign in to write a comment