od p. Bożeny

 0    329 flashcards    katarzynaborecka0
download mp3 print play test yourself
 
Question Answer
być podatnym
start learning
to be susceptible
zachorować
start learning
to develop
bez konsulacji z lekarzem
start learning
to self-medicate
mieć nawrót
start learning
to relapse into
depresja
start learning
depression
dotyka, dotyczyć
start learning
affects
nawraca/powraca
start learning
occurs
powtarzać
start learning
recurs
is triggered by distressful events
start learning
is triggered by distressful events
zaburzenia
start learning
Disorder
konkretna choroba
start learning
disease
przypadłość
start learning
illness
choroby od żołądka
start learning
sickness
niepoczytalność
start learning
insanity
ciężka depresja
start learning
major depressive disorder
depresja kliniczna
start learning
clinical depression
choroba jednobiegunowa
start learning
unipolar disorder
choroba dwubiegunowa
start learning
bipolar disorder
choroba dwubiegunowa-afektywna
start learning
bipolar-affective disorder
zaburzenia maniakalno depresyjnw
start learning
manic depressive disorders
zaburzenia lękowe
start learning
anxiety disorders
panika lękowa
start learning
panic Disorder
fobia społeczna
start learning
social phobia
zaburzenia obsesyjno-kompulsywne
start learning
obsessive-compulsive disorder
zespół stresu pourazowego
start learning
Posttraumatic Stress Disorder
zespół nadpobudliwości psychoruchowej
start learning
attention deficit hyperactivity disorder
zaburzenia poznawcze
start learning
cognitive disorders
zaburzenia odżywiania
start learning
eating disorders
symptomy
start learning
symptoms
odczuwa
start learning
to experience
zgłaszać
start learning
to report
diagnozować
start learning
to identify
złagodzić
start learning
to alleviate
tłumić/zmiejszyć/wygaszać
start learning
suppress
somatyczne
start learning
somatic
przewlekłe
start learning
chronic
ostre
start learning
acute
rzadko spotykane
start learning
rare
współistniejące
start learning
concomitant
objawy absencyjne z odstawienia
start learning
withdrawal symptoms
remisja
start learning
remission
rzut choroby
start learning
an attack
strażak
start learning
firefighter
cierpiący/chory
start learning
sufferer
chory z depresją
start learning
depressed invidual
agresywny
start learning
violent patient
wzburzony pacjent
start learning
agitated patient
pacjent hospitalizowany
start learning
inpatient
ambulatoryjny
start learning
outpatient
utrzymują się
start learning
persist
zaostrzają
start learning
exacerbate/worsen
uległy złagodzeniu
start learning
subside
wzmożony nastrój
start learning
elevated mood
zmęczenie psychiczne
start learning
mental fatigue
drażliwość
start learning
irrability
płaczliwość
start learning
tearfulness
chwiejność emocjonalna
start learning
emotional lability
napady paniki
start learning
panic attacks
światłowstręt
start learning
photophobia
utrata łaknienia
start learning
loss of appetite
utrata masy ciała
start learning
weight loss
przyrost masy ciała
start learning
weight gain
urojenia
start learning
delusions
omamy słuchowe
start learning
auditory hallucinations
omamy wzrokowe
start learning
visual hallucinations
samookaleczenia
start learning
self-harm
próby samobójcze
start learning
suicide attempts
huśtawki nastroju
start learning
mood swings
urojenia prześladowcze
start learning
persecutory delusions
zaburzenia pamięci krótkotrwałej
start learning
short-term memory disorders
gonitwa myśli
start learning
Racing thoughts
zaburzenia snu
start learning
sleep disturbances
bezsenność
start learning
insomnia
nadsenność
start learning
hypersomnia
ospałość
start learning
drowsiness
spowolnienie psychoruchowe
start learning
psychomotor retardation
osłupienie
start learning
stupor
natrętne wspomnienia
start learning
flashbacks
dolegliwości żołądkowo-jelitowe
start learning
gastrointestinal complaints
nudności
start learning
nausea
biegunka
start learning
diarrhoea
zaparcia
start learning
constipation
omamy smakowe
start learning
gustatory hallucinations
omamy dotykowe
start learning
tactile hallucinations
omamy węchowe
start learning
olfactory hallucinations
zaniedbanie higieny
start learning
poor hygene
obniżenie sprawności seksualnej i popędu
start learning
poor sexual interest or ability
pomiędzy wystąpieniem a ustąpieniem
start learning
between the onset and remission
regularny czasowy związek
start learning
regular temporary relationship
myśli samobójcze
start learning
suicidal ideation
izolować się
start learning
seclusive inviduals
warunki deprawacji sensorycznej
start learning
conditions of sensory deprivation
obniżenie nastroju
start learning
depressed mood
pierwszego rzutu
start learning
first-line
kontynuacja leczenia
start learning
follow up
być na
start learning
to be on
odstawić
start learning
to come off
zbyt pochopnie
start learning
to overprescribe
leki przeiwdepresyjne
start learning
antidepressants drugs
leki przeciwlękowe
start learning
anxiolytics
leki pobudzające
start learning
stimulant medications
leki normofobiczne
start learning
mood stabilizers
leki przeciwdrgawkowe
start learning
anticonvulsants
terapia elektrowstrząsowa
start learning
Electroconvulsive therapy
kaftan bezpieczeństwa
start learning
straitjacket
oddać osobe na oddział pschiatryczny
start learning
give a person to a pschiatric ward
świadoma zgoda
start learning
informed consent
dopuszczalna dawka
start learning
acceptable dose
koks
start learning
coke
topnik wapniowy
start learning
limestone flux
ruda żelaza
start learning
iron ore
wsad spiekalniczy
start learning
sinter
granulki
start learning
pellets
bryła
start learning
lump
kadź żużlowa
start learning
slag ladle
żelazna kadź
start learning
iron ladle
okladzina ogniotrwała chłodzona wodą
start learning
water cooled refractory lining
wdmuch gorącego powietrza
start learning
hot air blast
wielki piec hutniczy
start learning
blast furnace
otwór spustowy
start learning
tap hole
wzór chemiczny
start learning
Chemical Formula
stan skupienia
start learning
state of matter
nie mieszalny
start learning
immiscible
rozpuszczalne
start learning
solute
nasycony
start learning
saturated
skrapla się
start learning
liquefied
lotny
start learning
volatile
lepki
start learning
viscous
obojętny
start learning
inert
musujący
start learning
effervescent
higroskopijny
start learning
hygroscopic
wilgotny
start learning
damp
siła odpychania
start learning
force of repulusion
właściwości substancji chemiczne
start learning
properties of materials
połysk
start learning
lustre
kruchość
start learning
fragility/brittleness
ciągliwość
start learning
ductility
sprężystość
start learning
elasticity
plastyczność
start learning
plasticity
wytrzymałość
start learning
strength
wtrzymałość na rozciąganie
start learning
tensile strength
siła uderzenia
start learning
impact strenght
wytrzymałość na zginanie
start learning
bending strenght
wytrzymałość na ściskanie
start learning
compressive strength
wytrzymałość
start learning
toughness
twardość
start learning
hardness
zapach
start learning
odour
ostry zapach
start learning
pungent odour
gryzący zapach
start learning
acrid odoor
dławiący zapach
start learning
choking smell
nieprzezroczysty
start learning
opaque
półprzezroczysty
start learning
translucent
przezroczysty
start learning
transparent
rozpuszczalność w wodzie i rozpuszczalnikach
start learning
solubility in water and solvents
czysty
start learning
purity
porowaty
start learning
porous
porowatość
start learning
porosity
chropowaty
start learning
rough
palność/łatwopalność
start learning
imflammability
palny
start learning
flammable/imflammable
nie palny
start learning
non-imflammable
ogniotrwałość
start learning
refractoriness
żaroodporność
start learning
heat resistance
odpornosć na substancje żrące
start learning
caustic substances
odporność na ścieranie
start learning
Abrasion resistance
kwasoodporność
start learning
acid resistance
lepkość
start learning
viscosity
lotność
start learning
volatility
temperatura wrzenia
start learning
boiling point
temperatura zapłonu
start learning
flash-point
temperatura krzepnięcia
start learning
the freezing point
rozszerzalność cieplna
start learning
thermal expansion
przepuszczalność gazu
start learning
gas permeability
odczyn kwasowy
start learning
acidic reaction
odczyn zasadowy
start learning
alkaline reaction
dopuszczalny okres przechowywania
start learning
acceptable shelf life
dwutlenek węgla
start learning
carbon dioxide
siarka
start learning
sulfur
hel
start learning
helium
wapno
start learning
calcium
cynk
start learning
zink
fosfor
start learning
phosphorus
miedź
start learning
copper
rtęć
start learning
mercury
siarczek
start learning
sulphide
fosforek
start learning
phosphide
nadtlenek
start learning
peroxide
siarczyn
start learning
sulphite
azotyn potasu
start learning
potassium nitrite
siarczan
start learning
sulphate
azotan srebra
start learning
silver nitrate
kwas siarkowy
start learning
sulfuric acid
kwas azotowy
start learning
nitric acid
glin
start learning
aluminum
potas
start learning
potassium
sód
start learning
sodium
fluor
start learning
fluorine
chlor
start learning
chlorine
jod
start learning
iodine
wodór
start learning
hydrogen
tlen
start learning
oxygen
azot
start learning
nitrogen
woda chlorowana
start learning
chlorinated water
woda utleniona (roztwór nadtlenku wodoru)
start learning
hydrogen peroxide (hydrogen peroxide solution)
sól jodowana
start learning
iodised salt
benzyna bezołowiowa
start learning
unleaded petrol
chlorek sodu (sól)
start learning
sodium chloride (salt)
tlenek węgla (czas)
start learning
carbon monoxide
zaczadzenie
start learning
poison
bomba wodorowa
start learning
hydrogen bomb
dwutlenek azotu
start learning
nitrogen dioxide
węglowodan
start learning
carbohydrate
węglowodór
start learning
hydrocarbon
fluorek cynku
start learning
zinc fluoride
krzemian glinu
start learning
aluminum silicate
węglan wapnia
start learning
Calcium carbonate
azotan (III) ołowiu
start learning
lead (III) nitrate
kwas octowy
start learning
acetic acid
kwas chlorowodorowy
start learning
hydrochloric acid
żeliwo
start learning
Cast iron
składnik
start learning
constituent
czernienie się srebra
start learning
silver tarnish
wyżażanie
start learning
annealing
obróbka ze skrawaniem
start learning
machining
grawerowanie
start learning
chasing
wyciskanie
start learning
extrusion
szlifowanie
start learning
grinding
kucie
start learning
forging
gaszenie
start learning
quenching
inkustowanie
start learning
inlay
obróbka wykończeniowa
start learning
Finishing
obróbka
start learning
workshop process
opiłowywać
start learning
to file
stół warsztatowy
start learning
workbench
imadło
start learning
vice
tarnik
start learning
rasp
opiłki
start learning
filings
zaciskać
start learning
to clamp
nadawać kształt
start learning
to work
przedmiot/element obriabiany
start learning
workpiece
walcować
start learning
roll
blacha walcowana
start learning
roll sheet
polerować, ścierać
start learning
polish, abrade
polerować
start learning
to buff
papier ścierny
start learning
sandpaper/abrassive paper
szlifierka
start learning
grinder
pył ścierny
start learning
grinding flour
dłuto
start learning
a chisel
dłutować
start learning
chisel
pobijak
start learning
mallet
kowadło
start learning
anvil
kuć
start learning
to forge
kuźnia
start learning
forge
lutować (lutowanie miekkie)
start learning
solder (soft soldering)
lutowanie twarde
start learning
brazing
lut
start learning
soldering gun
lutownica
start learning
soldering iron
złącze lutowane
start learning
soldered joint
topnik
start learning
flux/fluxing agent
spawanie
start learning
welding
spawany
start learning
Weld joint
spawany ze szwem
start learning
welded tube
kopulasty
start learning
dome
nitowanie
start learning
to rivet
cynkować galvanizować
start learning
to galvanize
blacha ocynkowana
start learning
galvanized sheet
pozłacać/pokrywać złotem
start learning
to gild/gold-plate
posrebrzać
start learning
silver plating
powlekać bronzem
start learning
bronze plating
niklować
start learning
nickel plating
cynować
start learning
tinplate
cyna
start learning
tin
temperatura topnienia
start learning
melting point
stapiać
start learning
to alloy
wytapiać
start learning
to smelt
piec do wytapiania
start learning
smelting furnace
piec do wyżażania
start learning
annealing furnace
odlewać/robić odlew
start learning
to cast
siatka wynagrodzeń
start learning
salary scale
świadczenia
start learning
benefits
obsługa komputera
start learning
computer literate
wysoka kultura osobista/umiejętność wysławiania się
start learning
highly presentable and articulate
wykazujący inicjatywę
start learning
a self-starter
udział w zyskach
start learning
share of the profits
nieoprocentowana pożyczka
start learning
interest-free loan
dodatek z tytułu zmiany miejsca zamieszkania
start learning
relocation grant
odprawa
start learning
severance pay
zaległa pensja
start learning
back pay
pasek wypłaty
start learning
payslip
potrącenia
start learning
deductions
tantiemy
start learning
royalties
napiwek, gratyfikacja
start learning
graduity
składka
start learning
premium
lista płac
start learning
payroll
podwyżka
start learning
pay rise
wynagrodzenie
start learning
remuneration/pay
płatność miesięczna z góry
start learning
paid monthly in advance
płatosć miesięczna z dołu
start learning
paid monthly in arreas
tytułem zapłaty
start learning
in payment of
po zapłacie
start learning
on payment of
wynagrodzenie urlopowe
start learning
holiday pay
odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia
start learning
payment in lieu of notice/termination pay
odprawa z tytułu redukcji etatów
start learning
redundancy reductions
wynagrodzenie chorobowe
start learning
sick pay
być zwolnionym
start learning
to be taken off from the payroll
składka np. emerytana
start learning
contribution
zasiłek chorobowy
start learning
sickness benefit
zasiłek rodzinny
start learning
child benefit
dodatkowe świadczenia socjalne
start learning
fringe benefits
świadczenia kafeteryjne
start learning
cafeteria benefits
świadczenia elastyczne
start learning
flexible benefits scheme
dodatek
start learning
allowance
do datek mieszkaniowy
start learning
housing/lodge/rent allowance
wysługa lat
start learning
seniority allowance
dodatek za rozłąkę
start learning
separation allowance
premia
start learning
bonus
premia za wyniki
start learning
productivity bonus/performance-related
premia uznaniowa
start learning
discretionary bonus
pensja
start learning
a salary
wynagrodzenie zasadnicze
start learning
basic salary
wynagrodzenie brutto
start learning
gross
wynagrodzenie netto
start learning
take-home pay
pencja początkowa
start learning
entry level
stawka za godzinę
start learning
rate
stawka za nadgodziny
start learning
Overtime rate
stawka akordowa
start learning
piece work rate
stawka godzinowa
start learning
hourly rate
stawka prowizyjna
start learning
comission rate
przelew bankowy
start learning
direct credit transfer

You must sign in to write a comment